en-U REKONSTRUKCE V LETECH 1980 - 1984 | SOUČASNOST | MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO KŘTINY U BRNA

 KŘTINY U BRNA - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

S platností od 1. 9. 2017 došlo k ukončení aktualizace tohoto portálu.
Aktuální web je na nové adrese: http://www.pmkrtiny.cz/.

REKONSTRUKCE V LETECH 1980 - 1984

Opravy v roce 1980

 1. Hlavní věž - tesařské, klempířské práce, demontáž lešení - ciferník jako sgrafito provedl architekt Jiří Mojžíš. "Ručičky" budou zhotoveny zjara, a tím bude dokončena hlavní věž.
 2. Fresky - v červenci dokončena severní kopule - "já jsem matka "poznání" et agnitionis". Přestavěno lešení, spodní část - 18 m vysoká přesunuta na 4 kolečkách - během 10 dnů demontáž i montáž - počátek opravy, restaurování jižní kopule. Zároveň i vyměřena okna oválná v jižní kopuli nad římsou. Jako restaurátoři i letos Zlata Dobešová a Vladimír Procházka.
 3. Okna do kopule sv. Anny vyrobila "Stavba" - Židenice - dubová, zdvojená, 5 kusů.
 4. Pořízeny a osazeny dveře k sakristii. Výrobce výtvarná řemesla - Račice.
 5. Milan Bezrouk provádí montáž rozvodné skříně v sakristii.
 6. V Bukovince jsme provedli fasádu sakristie.
 7. Pro kapli (zimní) zhotovena varhanní skříň.
 8. Restaurování barokních skříní na faře - červenec 1980.

nahoru

Opravy v roce 1981

 1. Oprava fresek v jižní části "ego mater pulchrae dilectionis".
 2. Věžní hodiny dány do provozu - 3 osvětlené číselníky - velká zásluha patří Milanu Bezroukovi.
 3. Demontáž lešení u hlavní věže (část) a montáž u spojovacího krčku - ve dnech 23. 4. - 25. 4.
 4. Klempířské práce na spojovacím krčku - plocha 190,5 m2, pracovalo 6 klempířů ve dnech 4. 5. - 21. 5. 1981.
 5. Demontáž lešení u spojovacího krčku a montáž u nižší střechy nad 3. kůrem (21. 5. - 23. 5.) i u střechy nad 1. kůrem.
 6. Demontáž starého plechu, výměna krovů a nové bednění na střeše nad 3. kůrem (1. - 11. 7.).
 7. 3. července večer, kdy byla střecha rozdělána, se přehnala veliká bouře. Kolem 21 hod. jsme kbelíkama vybírali vodu z půdního prostoru. Voda prosákla i na 3. kůr. Střecha pak provizorně zalepenkovaná.
 8. Demontáž plechu, oprava krovů, nové bednění na střeše nad 1. kůrem ve dnech 3. 9. - 11. 9. Střecha provizorně zalepenkovaná.
 9. V noci z 29. 9. na 30. 9. silně pršelo, protékalo až na 1. kúr. Duchovní správce po 2 hod. v noci vyléval vodu z půdního prostoru a provizorně za tmy opravoval zalepenkování střechy.
 10. V kapli sv. Anny provedena montáž 2 oken.
 11. V Bukovince vyrobena všechna nová okna (Stavba Židenice), vymalován strop a prováděna rekonstrukce elektroinstalace. Provedena úprava před kostelem - nová dlažba.

nahoru

Opravy v roce 1982

 1. Dokončili jsme restaurování fresek v jižní části. Kolaudace 11. října 1982.
 2. Lešení demontáž a montáž u fresek nad kůrem (ve dnech 22. 10. - 30. 10.). Restaurátoři: Vladimír Procházka a Zlata Dobošová.
 3. Zlacení v kopuli prováděla Umělecká řemesla z Brna.
 4. Klempířské práce: (lešení postaveno 23. 4. - 30. 4. a 7. a 8. 5.) Kaple sv. Anny - práce prováděli klempíři z Okresního podniku služeb v Kroměříži. Nastoupili 2. srpna. Kontrolní den 11. 10. Pokryta necelá polovina.
 5. Demontován kříž a báň. V báni žádné zápisy.
 6. V kapli sv. Anny bylo zazděno další velké okno. Okna jsou osazena do olova, práci provádějí Umělecké řemesla Brno.
 7. Stavba Brno nám dodala 5 velkých oken určených do kostela na kůry. Okna jsou zatím nezabudovaná.
 8. Letos jsme zakoupili 2 sady lešení.
 9. Zakoupili 50 kg vápna a vyhasili. Vápno je uloženo v jamách před ambity.
 10. V Bukovince jsme pokračovali v úpravě vnitřního i vnějšího prostoru.
 11. V kostele: montáž vnitřních křídel - vsazených do olova, osvětlení stropu, demontáž zbývajícího lešení, vytrhávání původní podlahy (parkety), vyvážení násypu, podkladní beton a izolace, topné spirály (pokládal Milan Bezrouk za asistence své paní Markéty Bezroukové), dlažbu a schody pokládali: Vlastík Fiala a pan Krejčíř ze Křtin. Upravili jsme i bývalou sakristii jako budoucí zpovědní místnost.
 12. Upravuje se i liturgický prostor - na pracích se podílí Umělecká řemesla.
 13. Byla provedena úprava před kostelem - položena dlažba. Zároveň i přezkoušen a doplněn hromosvod.

nahoru

Opravy v roce 1983

 1. Dokončili jsme kopuli kaple sv. Anny.
 2. 19. října jsme vložili do pozlacené báně dokumenty: Zápis, pohlednice, obrázky, denní tisk, mince.
 3. Spotřeba měděného plechu 53 q.
 4. Po Velikonocích jsme zabudovali zbývající 2 kopulová okna, v červenci 5 oválných oken.
 5. Fresky - pokračování restaurování na východní straně. Zabudování 2 oválných oken (v červenci) - restaurátoři nastoupili 25. května, 30. listopadu byla kolaudace.
 6. Dláždění před hlavním schodištěm (začátkem července).
 7. Asfaltování cesty před farou (v létě).
 8. Katedra geodézie VUT Brno prováděla zaměření kostela.
 9. Fara: nátěry všech oken a dveří, dole odsekání zdi, obezdění dutými cihlami a omítnutí.
 10. Bukovinka: úprava liturgického prostoru (30. března) - prováděla Umělecká řemesla, pořízení nábytku (14. 2.), lavice 9. 8., zapojení vyhřívacích vodičů, instalace rozvaděče - červen. Lustr zavěšen, opraven a nově pozlacen. Nově elektrifikován. Instalace 8 reflektorů před adventem.

nahoru

Opravy v roce 1984

 1. Pokračovali jsme v obnově kaple sv. Anny. Zařízení staveniště pro zednické práce: výtah - výroba a montáž, instalace nového vrátku, nové míchačky, rozvod vody po lešení - výroba podlážek (zakoupení nové pily).
 2. Otlučení omítek - téměř všech až na zdivo.
 3. Omítání - sedm zedníků od května až do poloviny srpna (čtvrtek - pátek - sobota).
 4. Klempířské práce - římsy, kolem oken - spotřeba přes 8q mědi.
 5. Zakoupili jsme v Bílovicích dlažbu. Stavba Židenice opravila troje dveře dvojkřídlové.
 6. Freska v kopuli - běžná oprava - 2 restaurátoři asi 14 dnů.
 7. Začátek přípravy k malování - montáž lešení kolem zdí až po římsu.
 8. Demontáž oltáře, stupňů a pod. demontáž zábradlí na kůře, demontáž 3 traverzí v kůru.
 9. Kostel - 2. etapa oprav fresek - východní strana - výroba 2 dvoukřídlových dveří (stavba Židenice - převezeno UŘ v Brně - oplechováno). Výroba 4 nových oken - oratoř. Zasklení 5 oken do olova (kůry).
 10. Demontáž mříže u hlavního vchodu - převoz UŘ v Brně.
 11. Zahájení klempířských prací na střeše oratoře (severní část).
 12. Pořízeny nové lavice do zimní kaple a hrací stůl.
 13. U fary - nový rozvaděč - venku u sklepa.

nahoru


Následující kapitola:
Rekonstrukce chrámu v letech 1985 - 1989
Předchozí kapitola:
Rekonstrukce chrámu v letech 1974 - 1979

AKTUALITY

Výměna farářů ve Křtinách
Rozloučení Mons. Peňáze
Druhý kaplan pro Křtiny
Příprava na výročí Fatimy
Poutní kalendář 2017

NEDĚLNÍ MŠE SV.

Křtiny (květen až říjen)
7:30 hod., 9:00 hod., 10:30 hod.
Křtiny (listopad až duben)
7:30 hod., 10:30 hod.
Bukovinka (celoročně)
09:00 hod.
Březina (listopad až duben)
9:00 hod.
celý přehled bohoslužeb
týdenní pořad bohoslužeb

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

Křtinský chrám byl prohlášen Národní kulturní památkou.
Více informací a podrobnosti

KONTAKTY

Římskokatolická farnost Křtiny
Křtiny 72, 679 05

více kontaktů

POUTNIK-JAN.CZ

=osobní stránky Mons. Peňáze=
Některé zajímavé články:
Svatba v katolickém kostele Svatý křest (ve Křtinách i jinde)
Nové a staré křtinské ambity
Křtinská Zvonohra
Teplota v křtinském kostele
Ze Křtin do Křtin
Pěší poutě na Velehrad
Křtiny for foreigners


počet návštěv:

 | autorský tým |   | autorská práva |  | napište nám | W3C XHTML 1.0

aktualizováno: 31. 8. 2017