en-U STUDÁNKA | SOUČASNOST | MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO KŘTINY U BRNA

 KŘTINY U BRNA - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

S platností od 1. 9. 2017 došlo k ukončení aktualizace tohoto portálu.
Aktuální web je na nové adrese: http://www.pmkrtiny.cz/.

STUDÁNKA A POKLONA

Téměř každé poutní místo má studánku. I Křtiny mají svou studánku asi 800 m od kostela při silnici ve směru na Adamov. Kdysi nad ní bylo postaveno cihlové klenutí, voda se vytahovala a nabírala plechovou nádobou. Později čerpali vodu vojáci, kteří měli svou posádku u nedalekého "Výpustku". Zpočátku vedlo potrubí až do kasáren. Později potrubí bylo zchátralé, tak čerpali vodu elektrickým čerpadlem a v cisterně ji převáželi. Nakonec se připojili k veřejnému vodovodu.

Tak zůstala studánka mimo provoz. V druhé polovině 90. let 20. století byla zahájena její obnova. Hasiči z Kanic ji vyčistili, vodu prozkoumala Okresní hygienická stanice v Blansku a shledali ji ve všech 22 ukazatelích velmi výbornou. Studánka byla zakryta a opatřena litinovou pumpou.

Vedle studánky byla postavena Boží muka, zvaná "Poklona." Bylo tak navázáno na kapličku, která stávala nedaleko na protější straně. V padesátých letech 20. stoleti při rozšiřování silnice byla odstraněna. Dřevěná socha Panny Marie s Ježíškem - lidová řezba - byla zachráněna a uložena u paní Langmajerové.

Studánka s "Poklonou" byla budována přesně v roce 1999. Boží muka byla sestavena z prefabrikovaných dílců - umělý pískovec. Výrobu a montáž provedla firma Re-Štuk Brno vedena Janem Procházkou. Stavba o výšce 340 cm, šířce 140 cm a hloubce 60 cm byla zakončena sedlovou střechou. V horní části je veliký konický kruh symbolizující studánku a v kruhu je plastika vyrobená z litého skla v Škrdlovicích. Plastika představuje Pannu Marii s Ježíškem na klíně, Panna Maria odvrací rukama zlo od svého Dítěte i od každého z nás. Plastika připomíná zrcadlení ve vodní hladině.

V dolní časti Poklony je umístěna tabulka s nápisem: Požehnána v den 50. výročí kněžského svěcení děkana P. Tomáš Prnky 16. 4. 2000.

Slavnost, která začala ve 14:00 hod. obohatily lovecké fanfáry v podání místních myslivců ze Školního lesního podniku. Zpíval i náš chrámový sbor pod vedením Jana Opletala. První načerpal vodu ze studánky místní starosta Ing. Stanislav Klíma a jako první ochutnal světitel P. Tomáš Prnka. Účast byla mimořádná.

Studánka i Poklona přitahuje domácí, přespolní i chataře. Přijďte i vy!

Zaznamenal P. Tomáš Prnka


POZOR:
v současné době je až do odvolání zakázáno používat tuto vodu jako pitnou!
Podrobnosti o rozborech budou uvedeny co nejdříve.

nahoru

AKTUALITY

Výměna farářů ve Křtinách
Rozloučení Mons. Peňáze
Druhý kaplan pro Křtiny
Příprava na výročí Fatimy
Poutní kalendář 2017

NEDĚLNÍ MŠE SV.

Křtiny (květen až říjen)
7:30 hod., 9:00 hod., 10:30 hod.
Křtiny (listopad až duben)
7:30 hod., 10:30 hod.
Bukovinka (celoročně)
09:00 hod.
Březina (listopad až duben)
9:00 hod.
celý přehled bohoslužeb
týdenní pořad bohoslužeb

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

Křtinský chrám byl prohlášen Národní kulturní památkou.
Více informací a podrobnosti

KONTAKTY

Římskokatolická farnost Křtiny
Křtiny 72, 679 05

více kontaktů

POUTNIK-JAN.CZ

=osobní stránky Mons. Peňáze=
Některé zajímavé články:
Svatba v katolickém kostele Svatý křest (ve Křtinách i jinde)
Nové a staré křtinské ambity
Křtinská Zvonohra
Teplota v křtinském kostele
Ze Křtin do Křtin
Pěší poutě na Velehrad
Křtiny for foreigners


počet návštěv:

 | autorský tým |   | autorská práva |  | napište nám | W3C XHTML 1.0

aktualizováno: 31. 8. 2017