en-U PAPEŽSKÁ KORUNOVACE | SOUČASNOST | MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO KŘTINY U BRNA

 KŘTINY U BRNA - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

S platností od 1. 9. 2017 došlo k ukončení aktualizace tohoto portálu.
Aktuální web je na nové adrese: http://www.pmkrtiny.cz/.

PAPEŽSKÁ KORUNOVACE MILOSTNÉ SOCHY PANNY MARIE KŘTINSKÉ

Od dávných dob uctívá Boží lid Pannu Marii jako Královnu. Svědčí o tom mariánské modlitby, litanie loretánská, písně, liturgická památka Panny Marie Královny, křesťanské umění a zvláště poutní místa. Milostné sochy a obrazy jsou většinou zdobeny korunkami.

Podle dostupných listin byla milostná socha Panny Marie Křtinské ozdobena nynějšími korunkami kolem roku 1670. V té době byly Křtiny nejslavnějším poutním místem na Moravě, byly nazývány " První Ave." Je pravděpodobné, že gotická socha měla i dříve korunky a to gotické. Je možné, že byly uloupeny v době vpádu Švédů roku 1645.

Korunovační klenoty jsou barokní, vyřezávané z lipového dřeva. 6. března 1997 jsme sejmuli korunky, žezlo i pozlacené paprsky. Při restaurování byly sejmuty staré křídové vrstvy a vše znovu pozlaceno. Tak vynikla celá krása barokních klenotů.

Požádali jsme Českou biskupskou konferenci i apoštolského nuncia o možnost požehnat korunky Svatým Otcem při jeho návštěvě v Praze. Apoštolský nuncius nám odpověděl: " Nic tomu nebrání. Doručte osobně nebo prostřednictvím Vašeho zástupce krátce před začátkem návštěvy Svatého Otce korunky do mých rukou na nunciaturu. Svatý Otec v příhodném okamžiku je požehná. Srdečně zdravím a žehnám Vám i všem zbožným poutníkům k nebeské Matce, Panně Marii ve Křtinách."

Naše prosba byla naplněna. Svědčí o tom dokumentární fotografie a příslušný dekret, který je vyvěšen v latinském originále i v českém překladu u hlavního oltáře ve křtinském kostele. Apoštolské požehnání udělil 25. dubna 1997 a následující den " perlibenter iteravit" česky: velmi rád opakoval požehnání. Naše korunovační klenoty jsou Svatým Otcem dvakráte požehnány. Proč? Chtěl Svatý Otec zdůraznit důležitost mariánské úcty? Dvojí požehnání má jistě svůj význam.

S korunovačními klenoty jsme putovali po některých místech. Byla to krásná setkání s mariánskými ctiteli. Začínali jsme v blízké Doubravici, dále na Hané v Tlumačově a Břestě. Právě v Břestě jsme prožívali slavnostní a nezapomenutelné chvíle. Vítala nás dechová hudba, starostka, děti zpívaly a přednášely básně. Pak všichni uctívali korunky a žezlo. Nemohu nevzpomenout uctění korunovačních klenotů ve známém středisku Českomoravského fatimského apoštolátu v Koclířově. Byla zrovna slavnost sv. Cyrila a Metoděje a pobožnost 1. mariánské soboty. Další zastavení bylo na poutním místě v Suchdole. Při krásné pobožnosti tisíce poutníků mělo možnost se seznámit s historií korunek i s významem korunovace. Na závěr přistupovali jednotlivě a uctívali korunovační klenoty.

Z dalších míst: Má rodná vesnička Uhřice, Dambořice, Bukovinka, Šitbořice, u Staré Matky Boží v Žarošicích, v Zábrdovicích a v Židenicích. A samozřejmě vícekrát přímo ve Křtinách. Bylo dojemné, jak mariánští ctitelé kladli ruku, křížky, růžence na žezlo, bylo vidět pohnutí v jejich tváři, byla poznat láska a důvěra v Pannu Marii. Vyprošovali si její královskou přízeň a požehnání.

A tak přišla neděle 31. srpna 1997. V 10:30 hod. vyšel průvod z fary do kostela. Slavnosti se zúčastnil apoštolský nuncius Mons. Giovanni Coppa, biskup brněnský Mons. Vojtěch Cikrle, opat želivský Vít Tajovský, strahovský opat Michael Pojezdný, dr. Alois Krchňák z Německa, řada kněží a tisíce poutníků. Mezi hosty byl i přednosta Okresního úřadu v Blansku ing. Jiří Crha. Tentokráte kostel, i když pojme na 5.000 poutníků najednou, nestačil. Tolik poutníků a takovou účast jsme ve Křtinách ještě neviděli. Tak poznamenali i starší pamětníci.

Dojemné byly chvíle při vkládání korunek a žezla, kdy zaznívaly fanfáry krojované hudby ze Žarošic. Zároveň byl požehnán a zavěšen nový korunovační plášť s vyšitými znaky: papežským, moravským, premonstrátským a bývalého kláštera v Zábrdovicích. V obětním průvodu přinášeli poutníci různé dary jako hanácké koláče, ovoce, zeleninu, dožínkový věnec, vázy a další. Mnozí přišli i s obecními znaky a prapory. Dopolední slavnost trvala dvě hodiny. Pokračovala i odpoledne, kdy hrála dechová hudba z Břestu.

Také počasí velmi přálo. Zatímco v pátek a v sobotu pršelo, neděle byla bez mráčku, fasáda kostela zářila bělobou v kontrastu s tmavou střechou a modrou oblohou. Vše pozlaceno slunečními paprsky a dobrou pohodou všech účastníků. Slavnost posílila naši úctu a lásku ke křtinské Královně.

Slova apoštolského nuncia Mons. Coppy o křtinské pouti dne 18. května 1997: " Jsem velice dojat, když k vám letos mluvím před obrazem Svaté Panny, jíž Svatý Otec požehnal korunu a žezlo s korunou Dítěte Ježíše, které drží ve svém náručí. Oslavíme ještě tuto událost, ale já nemohu mlčet, když si vzpomenu na ruku papeže, jež se pozdvihla, aby učinila znamení kříže na těchto pozlacených předmětech."

O hlavní pouti v roce 1998 mimo jiné také řekl: " Moji drazí věřící, kteří jste přišli jako každý rok na hlavní pouť této mariánské svatyně slavně známé na Moravě, v celé České republice i na Slovensku a jinde. Dovolte mi, abych opět vyjádřil svou radost, kterou prožívám, když jsem zde. Je to již sedmý rok, co sem přicházím, abych s vámi oslavil naši drahou Matku Křtinskou o slavnosti seslání Ducha svatého. A navíc, vzpomínám si ještě velmi živě na svátek, jejž jsme slavili minulý rok jedenatřicátého srpna s biskupem brněnským a mnoha knězi při vkládání korunek, posvěcených Svatým Otcem. Ten den to bylo jako výbuch radosti, jež zářila z očí všech přítomných, když jsme ozdobili sochu milované Panny Marie Křtinské korunkami, žezlem a pláštěm."

Zaznamenal P. Tomáš Prnka

nahoru

AKTUALITY

Výměna farářů ve Křtinách
Rozloučení Mons. Peňáze
Druhý kaplan pro Křtiny
Příprava na výročí Fatimy
Poutní kalendář 2017

NEDĚLNÍ MŠE SV.

Křtiny (květen až říjen)
7:30 hod., 9:00 hod., 10:30 hod.
Křtiny (listopad až duben)
7:30 hod., 10:30 hod.
Bukovinka (celoročně)
09:00 hod.
Březina (listopad až duben)
9:00 hod.
celý přehled bohoslužeb
týdenní pořad bohoslužeb

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

Křtinský chrám byl prohlášen Národní kulturní památkou.
Více informací a podrobnosti

KONTAKTY

Římskokatolická farnost Křtiny
Křtiny 72, 679 05

více kontaktů

POUTNIK-JAN.CZ

=osobní stránky Mons. Peňáze=
Některé zajímavé články:
Svatba v katolickém kostele Svatý křest (ve Křtinách i jinde)
Nové a staré křtinské ambity
Křtinská Zvonohra
Teplota v křtinském kostele
Ze Křtin do Křtin
Pěší poutě na Velehrad
Křtiny for foreigners


počet návštěv:

 | autorský tým |   | autorská práva |  | napište nám | W3C XHTML 1.0

aktualizováno: 31. 8. 2017