en-U ZVONOHRA - KOMENTÁŘ | SOUČASNOST | MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO KŘTINY U BRNA

 KŘTINY U BRNA - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

S platností od 1. 9. 2017 došlo k ukončení aktualizace tohoto portálu.
Aktuální web je na nové adrese: http://www.pmkrtiny.cz/.

KŘTINSKÁ ZVONOHRA - KOMENTÁŘ

Stejně jako celé poutní místo mají i křtinské zvony svoji bohatou a pohnutou historii. Svědčí o tom záznamy v našich kronikách a archivních dokumentech.

Myšlenka nové Zvonohry nezapadla. Konkrétnější podobu ale dostává až v roce 1998. Tehdy se uvažovalo o dvou variantách - 6 zvonů nebo 15 zvonů. Rozhodnutí nakonec znělo: vybudujeme Zvonohru o 15 zvonech.

S výrobou se původně začalo ve zvonárně v Praze - Zbraslavi. Při povodni v roce 2002, kdy voda dosahovala v dílně výše přes 4 m, vzaly za své již připravené modely, na kterých se podílela maminka zvonaře akademická sochařka paní Květa Manoušková a zrovna v té době také náhle zemřela. Proto se odlití přesunulo až do Astenu v Holandsku.

Dílo se však po překonání mnoha nečekaných překážek přece jen podařilo. A tak přichází 12. červenec 2004. 15 zvonů je již v naší mariánské svatyni. Přicházejí návštěvníci, obdivují krásu zvonů a každý má možnost si dřevěným kladívkem klepnout na spodní hranu zvonu a uslyšet krásný zvuk.

V úterý 21. září 2004 již montovali pracovníci stavební hutě ze Slavonic kovovou zvonici. Následující den přijeli zvonaři a zavěsili všech patnáct zvonů. Zvonice je umístěna v zadním ambitu u tří nezasklených mříží. Je tedy možno vidět zvony i z náměstí. Elektrifikaci včetně elektronického zařízení montovali zámečníci z Prahy pod vedením pana Petra Manouška. V programu jsou zařazeny mariánské, vánoční a jiné písně. Postupně se budou přidávat další. Je možno naprogramovat až 1 000 písní. Na Zvonohru je možné připojit i klávesnici, takže zkušení varhaníci a klavíristé budou mají možnost si takto nevšedně zahrát.

Celkový náklad přesáhl 1 800 000 Kč. Je třeba ocenit, s jakým nadšením je Zvonohra přijímána a s jakou ochotností a obětavostí věnují lidé své dary. Několik příkladů: přijeli manželé až z Ústí nad Labem a rozhodli se uhradit zvon "Marek" v ceně 105 910 Kč. Jiní manželé položili v kanceláři na stůl 113 050 Kč na zvon "Matouš". Mladí manželé, kteří zde měli svatbu, věnovali 50 000Kč, které dostali jako dar ke svatbě. A podobně by bylo možné vypočítávat další dárce, kteří věnovali celý obnos na jednotlivé zvony. Jména sponzorů budou časem umístěna na zvláštní bronzové tabuli. Větší dárci dostanou darovací listiny.

Velikou slavností bylo pak svěcení této nové Zvonohry. Světitelem byl apoštolský nuncius Mons. Diego Causero. Vše se uskutečnilo v sobotu 9. října 2004: ve 14.00 sloužil pontifikální mši svatou, po ní požehnal Zvonohru a všem udělil papežské požehnání. Poté byla Zvonohra poprvé uvedena do provozu.

Fotky ze slavnosti naleznete ve
Fotogalerii - Foto z akcí 2004 - Svěcení zvonohry

Dle vyjádření odborníků však této Zvonohře chybí některé tóny či půltóny, které by zajistily ještě dokonalejší melodii. A tak se po zvážení všech aspektů mohli nejen čtenáři Pozdravu ze Křtin s číslem 2/2005 dozvědět, že byl veřejně oznámen záměr rozšíření křtinské Zvonohry o dalších 8 zvonů. Současně přišla výzva křtinského faráře P. Prnky pro všechny ochotné dárce, kteří by měli zájem toto dílo podpořit.

Zájem o financování plánovaných zvonů a také o možnost zvolit si jeho jméno byl tak velký, že Zvonohra byla nakonec rozšířena ne o 8, ale o 12 zvonů. Nový celkový počet zvonů zavěšených na zvonici bude tedy 27!

Zvonař Petr R. Manoušek po konzultaci s dalšími odborníky navrhl skladbu nových 12 zvonů tak, aby celý soubor byl schopen generovat co nejčistší melodie. Nové zvony budou až na dva kusy spíše menších hmotností.

V říjnu roku 2006 přišla z Holandska zpráva, že nové zvony jsou již ulity. Čekala je však ještě povrchová úprava, osazení kladivy a transport do České republiky.

V listopadu přinesl křtinský web následující zprávu: "…S radostí vám oznamuji, že jsem ve středu 8. listopadu 2006 převzal 12 dalších zvonů, o které bude naše Zvonohra obohacena. Všechny zvony mají své dárce. Největší z dovezených zvonů nese znak Jihomoravského kraje, který tento zvon věnoval. …Celková váha všech 12 zvonů je asi 700 kg. Celková hodnota včetně bicích kladiv a zařízení dosáhne jeden milion Kč. …V současné době osazujeme dubové příčné trámy, upravujeme elektroinstalaci, rozšiřujeme paměť o další modul…"

Ve čtvrtek 30. 11. 2006 byla v pozdních nočních hodinách dokončena instalace nových zvonů k 15 zvonům původním. Podle zvonařského mistra pana Manouška se svým současným rozsahem řadí k předním v Evropě.

Slavným dnem pro nově rozšířenou Zvonohru se stala neděle 15. dubna 2007, kdy brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle slavnostně požehnal 12 nových zvonů po pontifikální mši svaté, kterou sloužil v 10:30 hod. Žehnání se zúčastnila celá řada významných hostů, patronů jednotlivých zvonů, zvonařský mistr a další. Velký zájem byl i ze strany médií. Po žehnání byla kompletní Zvonohra poprvé uvedena do provozu v podobě malého koncertu v podání redaktor Českého rozhlasu Radka Rejška.

Fotky ze slavnosti naleznete ve fotogalerii
Foto z akcí 2007 - Svěcení zvonohry 15. dubna

Nicméně ani tento počet zvonů není nakonec počtem konečným. Blíží se rok 2010 a s ním Velké křtinské jubileum. K této příležitosti je na jaře roku 2010 ulito opět v Holandsku zvonařem panem Manouškem posledních 6 zvonů . Požehnal je za veliké účasti poutníků a farníků, zvonařského mistra a dalších významných hostů sám iniciátor i tohoto posledního rozšíření P. Tomáš Prnka k 800. výročí zjevení Panny Marie v neděli 18. dubna 2010, kdy slavil diamantovou primiční mši svatou - 60 let kněžství. Na Zvonohru pak měl koncert pan Radek Rejšek - varhaník z pražské Lorety - který je i autorem všech nahrávek písní, kterými Zvonohra v současnosti disponuje.

Fotky ze žehnání šesti nových zvonů naleznete ve fotogalerii Velkého křtinského jubilea.

Zvonohra má tedy symbolických 33 zvonů. Je k ní možné připojit klávesnici pro koncertní využití. Do paměti lze naprogramovat až tisíc písní.

Ať je tedy nová Zvonohra, snad největší ve střední Evropě, ozdobou naší mariánské svatyně ke cti a chvále Boží a naší nebeské Matky Panny Marie! (P. Tomáš Prnka)

Zde naleznete popis jednotlivých zvonů a jejich zvukové ukázky

Detailní popis Zvonohry
PořadíJméno zvonuTónPrůměr [mm]Hmotnost [kg]Rok odlití
01Sv. AnnaA#8453642004
02Sv. Klement Maria HofbauerH18003042006
03Sv. JosefC27592602004
04Sv. ApolenaC#7202222006
05Sv. BarboraD26821922004
06Sv. TomášD#6401562004
07Sv. VáclavE26051342004
08Sv. MatoušF25751152004
09Sv. MarekF#543992004
10Sv. LukášG2516852004
11Sv. JanG#491732004
12Sv. Cyril a MetodějA2462622004
13Sv. AnežkaA#444562004
14Sv. AugustinH2416472004
15Sv. NorbertC3417462004
16Sv. KryštofC#385392004
17Sv. MarkétaD3366342004
18Sv. LiborD#339262006
19Obec KřtinyE3323232006
20Sv. LudmilaF3313222006
21MZLU BrnoF#295182006
22Dar Maltézského řáduG3280162006
23Sv. FlorianG#268142006
24Zastupitelstvo obce KřtinA3254122006
25Za uzdraveníA#242102006
26Sv. CecílieH323192006
27Sv. VěraC422692010
28Pater TomášCis42157,62010
29Panna MariaD42147,42010
30Sv. KarelDis420672010
31Sv. AlžbětaE42006,62010
32Sv. archanděl MichaelF41956,32010
33Sv. AloisFis41875,72010

Závěrečné shrnutí základních údajů Zvonohry:
vlastnost Zvonohryhodnota
počet zvonů:33
hudební rozsah:B1 - chromaticky - C4
klaviatura:elektronická
největší zvon:A# / 364 kg
nejmenší zvon:Fis4 / 5,7 kg
celková hmotnost zvonů:2487,6 kg
celkové náklady:přes 3 mil. Kč

nahoru

AKTUALITY

Výměna farářů ve Křtinách
Rozloučení Mons. Peňáze
Druhý kaplan pro Křtiny
Příprava na výročí Fatimy
Poutní kalendář 2017

NEDĚLNÍ MŠE SV.

Křtiny (květen až říjen)
7:30 hod., 9:00 hod., 10:30 hod.
Křtiny (listopad až duben)
7:30 hod., 10:30 hod.
Bukovinka (celoročně)
09:00 hod.
Březina (listopad až duben)
9:00 hod.
celý přehled bohoslužeb
týdenní pořad bohoslužeb

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

Křtinský chrám byl prohlášen Národní kulturní památkou.
Více informací a podrobnosti

KONTAKTY

Římskokatolická farnost Křtiny
Křtiny 72, 679 05

více kontaktů

POUTNIK-JAN.CZ

=osobní stránky Mons. Peňáze=
Některé zajímavé články:
Svatba v katolickém kostele Svatý křest (ve Křtinách i jinde)
Nové a staré křtinské ambity
Křtinská Zvonohra
Teplota v křtinském kostele
Ze Křtin do Křtin
Pěší poutě na Velehrad
Křtiny for foreigners


počet návštěv:

 | autorský tým |   | autorská práva |  | napište nám | W3C XHTML 1.0

aktualizováno: 31. 8. 2017