en-U ZVONOHRA - POPIS | SOUČASNOST | MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO KŘTINY U BRNA

 KŘTINY U BRNA - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

S platností od 1. 9. 2017 došlo k ukončení aktualizace tohoto portálu.
Aktuální web je na nové adrese: http://www.pmkrtiny.cz/.

KŘTINSKÁ ZVONOHRA - POPIS JEDNOTLIVÝCH ZVONŮ

Zvon Sv. Anna

zvon Anna Je první a největší zvon. Jak vyplývá z historie, již zvon ve věžce nad ambity měl toto jméno. Je zde také kaple sv. Anny, která byla matkou Panny Marie.
Dárce: poutníci
Technické údaje: průměr 845mm, hmotnost 364kg, tón A#, rok odlití 2004.
Zvuková ukázka zvonu Sv. Anna


Zvon Sv. Klement Maria Hofbauer

Zvon Dar JM kraje Sv. Klement Maria Hofbauer se narodil v tomto kraji, v Tasovicích u Znojma.
Dárce: Jihomoravský kraj
Technické údaje: průměr 800mm, hmotnost 304kg, tón H1, rok odlití 2006.
Zvuková ukázka zvonu Sv. Klement Maria Hofbauer


Zvon Sv. Josef

Zvon Josef Traduje se stará legenda vážící se ke stavbě našeho kostela. A pak podle původního návrhu G. Santiniho měly být ambity i na protější straně zakončené kaplí svatého Josefa.
Dárce: farnost Křtiny
Technické údaje: průměr 759mm, hmotnost 260kg, tón C2, rok odlití 2004.
Zvuková ukázka zvonu Sv. Josef


Zvon Sv. Apolena

Zvon Apolena Její socha je na bočním oltáři.
Dárce: ctitelka Panny Marie
Technické údaje: průměr 720mm, hmotnost 222kg, tón C#, rok odlití 2006.
Zvuková ukázka zvonu Sv. Apolena


Zvon Sv. Barbora

Zvon Barbora Sv. Barbora je v tomto kraji velmi uctívaná, v našem kostele má oltář a také malý zvon umíráček nesl její jméno.
Dárce: Kratochvílovi z Brna
Technické údaje: průměr 682mm, hmotnost 192kg, tón D2, rok odlití 2004.
Zvuková ukázka zvonu Sv. Barbora


Zvon Sv. Tomáš

Zvon Tomáš Dárce: dlouholetý zdejší farář P. Tomáš Prnka (1973-2013)
Technické údaje: průměr 640mm, hmotnost 156kg, tón D#, rok odlití 2004.
Zvuková ukázka zvonu Sv. Tomáš


Zvon Sv. Václav

Zvon Václav Název dostal podle jednoho z hlavních patronů české země knížete sv. Václava.
Dárce: občanské sdružení Vallis baptismi (Údolí křtu) založené na podporu poutního místa
Technické údaje: průměr 605mm, hmotnost 134kg, tón E2, rok odlití 2004.
Zvuková ukázka zvonu Sv. Václav


Zvon Sv. Matouš

Zvon Matouš Sv. Matouš - jeden z čtyř evangelistů.
Dárce: Vlastimil a Eva Měchurovi
Technické údaje: průměr 575mm, hmotnost 115kg, tón F2, rok odlití 2004.
Zvuková ukázka zvonu Sv. Matouš


Zvon Sv. Marek

Zvon Marek Sv. Marek - jeden z čtyř evangelistů.
Dárce: Jaroslav a Jitka Bůškovi z Ústí n. Labem
Technické údaje: průměr 543mm, hmotnost 99kg, tón F#, rok odlití 2004.
Zvuková ukázka zvonu Sv. Marek


Zvon Sv. Lukáš

Zvon Lukáš Sv. Lukáš - jeden z čtyř evangelistů.
Dárce: sdružení brněnské mládeže Elpis
Technické údaje: průměr 516mm, hmotnost 85kg, tón G2, rok odlití 2004.
Zvuková ukázka zvonu Sv. Lukáš


Zvon Sv. Jan

Zvon Jan Sv. Jan - jeden z čtyř evangelistů, jehož socha je na oltáři Sv. kříže.
Dárce: Kateřina a Miloslav, Svatoslav, Marie a Jan Pokorných ze Křtin
Technické údaje: průměr 491mm, hmotnost 73kg, tón G#, rok odlití 2004.
Zvuková ukázka zvonu Sv. Jan


Zvon Sv. Cyril a Metoděj

Zvon Cyril a Metoděj Dle tradice zde křtili sv. Cyril a Metoděj, proto pojmenování poutního místa Křtiny, proto i zvon nese jejich jméno s prosbou: "Dědictví otců zachovej nám, Pane!"
Dárce: katolická sportovní organizace Orel
Technické údaje: průměr 462mm, hmotnost 62kg, tón A2, rok odlití 2004.
Zvuková ukázka zvonu Sv. Cyril a Metoděj


Zvon Sv. Anežka

Zvon Anežka Nechybí ani zvon se jménem naší populární světice sv. Anežky Přemyslovny.
Dárce: Stanislav a Jitka Navrkalovi z Blanska
Technické údaje: průměr 444mm, hmotnost 56kg, tón A#, rok odlití 2004.
Zvuková ukázka zvonu Sv. Anežka


Zvon Sv. Augustin

Zvon Augustin Tento zvon má úzký vztah k premonstrátům, kteří zde celá staletí působili. Sv. Augustin je tvůrcem premonstrátské řehole.
Dárce: Emil a Vanda Páskovi ze Křtin
Technické údaje: průměr 416mm, hmotnost 47kg, tón H2, rok odlití 2004.
Zvuková ukázka zvonu Sv. Augustin


Zvon Sv. Norbert

Zvon Norbert Také tento zvon má úzký vztah k premonstrátům, kteří zde půl tisíciletí působili. Sv. Norbert je zakladatelem premonstrátského řádu.
Dárce: farníci z Březiny
Technické údaje: průměr 417mm, hmotnost 46kg, tón C3, rok odlití 2004.
Zvuková ukázka zvonu Sv. Norbert


Zvon Sv. Kryštof

Zvon Kryštof Jméno nese podle opata Kryštofa Matušky, který se postaral o dostavbu nynějšího chrámu a je v něm pohřben. Sv. Kryštof je patronem řidičů a hostinských.
Dárce: Zdeněk a Ilona Farlíkovi ze Křtin (Hostinec U Farlíků)
Technické údaje: průměr 385mm, hmotnost 39kg, tón C#, rok odlití 2004.
Zvuková ukázka zvonu Sv. Kryštof


Zvon Sv. Markéta

Zvon Markéta Sv. Markéta je jedna ze 14 pomocníků, jimž je zasvěcen boční oltář.
Dárce: Milan a Markéta Bezroukovi ze Křtin
Technické údaje: průměr 366mm, hmotnost 34kg, tón D3, rok odlití 2004.
Zvuková ukázka zvonu Sv. Markéta


Zvon Sv. Libor

Zvon Libor Dárce: Libor Janečka
Technické údaje: průměr 339mm, hmotnost 26kg, tón D#, rok odlití 2006.
Zvuková ukázka zvonu Sv. Libor


Zvon Obec Křtiny

Zvon Dar obce Křtiny Dárce: občané ze Křtin
Technické údaje: průměr 323mm, hmotnost 23kg, tón E3, rok odlití 2006.
Zvuková ukázka zvonu Obec Křtiny


Zvon Sv. Ludmila

Zvon Ludmila Dárce: rodina P. Tomáše Prnky
Technické údaje: průměr 313mm, hmotnost 22kg, tón F3, rok odlití 2006.
Zvuková ukázka zvonu Sv. Ludmila


Zvon MZLU Brno

Zvon Dar ŠLP MZLU Brno Dárce: Školní lesní podnik MZLU Brno
Technické údaje: průměr 295mm, hmotnost 18kg, tón F#, rok odlití 2006.
Zvuková ukázka zvonu MZLU Brno


Zvon Dar Maltézského řádu

Zvon Dar Maltézského řádu Dárce: Maltézský řád z Belgie
Technické údaje: průměr 280mm, hmotnost 16kg, tón G3, rok odlití 2006.
Zvuková ukázka zvonu Dar Maltézského řádu


Zvon Sv. Florian

Zvon Florian Dárce: manželé Novákovi ze Skaštic
Technické údaje: průměr 268mm, hmotnost 14kg, tón G#, rok odlití 2006.
Zvuková ukázka zvonu Sv. Florian


Zvon Zastupitelstvo obce Křtin 2002-2006

Zvon Dar Zastupitelstva obce Křtin 2002-2006 Dárce: zastupitelstvo obce Křtiny v letech 2002-2006
Technické údaje: průměr 254mm, hmotnost 12kg, tón A3, rok odlití 2006.
Zvuková ukázka zvonu Zastupitelstvo obce Křtin 2002-2006


Zvon Za uzdravení

Zvon Dar Za uzdravení Dárce: Marie Kalivodová z Dětkovic
Technické údaje: průměr 242mm, hmotnost 10kg, tón A#, rok odlití 2006.
Zvuková ukázka zvonu Za uzdravení


Zvon Sv. Cecílie

Zvon Cecílie Dárce: manželé Prchalovi z Kuřimi
Technické údaje: průměr 231mm, hmotnost 9kg, tón H3, rok odlití 2006.
Zvuková ukázka zvonu Sv. Cecílie


Zvon Sv. Věra

Zvon Věra Dárce: Jiří Lupínek z Brna
Technické údaje: průměr 226mm, hmotnost 9kg, tón C4, rok odlití 2006.
Zvuková ukázka zvonu Sv. Věra


Zvon Pater Tomáš

Zvon Věra Dárce: P. Tomáš Prnka (farář a děkan ve Křtinách 1973-2013)
Technické údaje: průměr 215mm; hmotnost 7,6kg; tón Cis4; rok odlití 2010.

Zvon Panna Maria

Zvon Věra Dárce: manželé Řehulkovi z Ohrozimi
Technické údaje: průměr 214mm; hmotnost 7,4kg; tón D4; rok odlití 2010.

Zvon Sv. Karel

Zvon Věra Dárce: Markéta Bezrouková
Technické údaje: průměr 206mm; hmotnost 7kg; tón Dis4; rok odlití 2010.

Zvon Sv. Alžběta

Zvon Věra Dárce: farnost Vnorovy
Technické údaje: průměr 200mm; hmotnost 6,6kg; tón E4; rok odlití 2010.

Zvon Sv. archanděl Michael

Zvon Věra Dárce: Antonín a Jaroslava Oujezdští a Karel a Ljuba Petrželovi
Technické údaje: průměr 195mm; hmotnost 6,3kg; tón F4; rok odlití 2010.

Zvon Sv. Alois

Zvon Věra Dárce: Markéta Bezrouková
Technické údaje: průměr 187mm; hmotnost 5,7kg; tón Fis4; rok odlití 2010.


Zvukové ukázky byly pořízeny jako sponzorský dar studia:
SAB DIGITAL - stránky se otevírají do nového okna/panelu

nahoru

AKTUALITY

Výměna farářů ve Křtinách
Rozloučení Mons. Peňáze
Druhý kaplan pro Křtiny
Příprava na výročí Fatimy
Poutní kalendář 2017

NEDĚLNÍ MŠE SV.

Křtiny (květen až říjen)
7:30 hod., 9:00 hod., 10:30 hod.
Křtiny (listopad až duben)
7:30 hod., 10:30 hod.
Bukovinka (celoročně)
09:00 hod.
Březina (listopad až duben)
9:00 hod.
celý přehled bohoslužeb
týdenní pořad bohoslužeb

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

Křtinský chrám byl prohlášen Národní kulturní památkou.
Více informací a podrobnosti

KONTAKTY

Římskokatolická farnost Křtiny
Křtiny 72, 679 05

více kontaktů

POUTNIK-JAN.CZ

=osobní stránky Mons. Peňáze=
Některé zajímavé články:
Svatba v katolickém kostele Svatý křest (ve Křtinách i jinde)
Nové a staré křtinské ambity
Křtinská Zvonohra
Teplota v křtinském kostele
Ze Křtin do Křtin
Pěší poutě na Velehrad
Křtiny for foreigners


počet návštěv:

 | autorský tým |   | autorská práva |  | napište nám | W3C XHTML 1.0

aktualizováno: 31. 8. 2017