KŘTINY U BRNA - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

POUTNÍ KALENDÁŘ - ŘÍJEN 2017

1. října - neděle - Zastavení Panny Marie Fátimské ve Křtinách

 • Do Křtin bude socha Panny Marie Fátimské přivezena v závěru jejího putování po ČR:
  16.9. - Praha, 17.9. - Brno, pak české diecéze, 24.9. - Olomouc, pak moravská poutní místa.
  Sobota 30.9. asi ve 22 hodin příjezd sochy ze Žarošic do Křtin, uvítání, od 24 hod. noční bdění.

 • Plánovaný program:
 • 6:00 hod. - Anděl Páně a modlitby
 • 7:30 hod - mše svatá - slouží místní farář
 • 8:40 hod. - rozjímavý růženec radostný
 • 9:20 hod. - rozjímavý růženec světla
 • 10:00 hod. - rozjímavý růženec bolestný
 • 10:30 hod. - slavná mše sv. se zasvěcením - slouží Mons. Pavel Dokládal
 • Po mši sv. - rozjímavý slavný růženec, rozloučení a odjezd sochy do Uherského Brodu

 • Malé litanie na stálou připomínku zasvěcení:
 • Nejsvětější Srdce Ježíšovo, -- smiluj se nad námi. -- V Tebe důvěřuji. -- Tobě se odevzdávám.
 • Neposkvrněné Srdce Mariino, -- oroduj za nás. -- V Tebe důvěřuji. -- Tobě se zasvěcuji.

 • Modlitba k fátimskému jubileu 2017:
 • "Můj Bože, věřím v Tebe, klaním se Ti, doufám v Tebe a miluji Tě. Prosím za odpuštění pro ty, kdo v Tebe nevěří, Tobě se neklanějí, v Tebe nedoufají a Tebe nemilují."
 • "Nejsvětější Trojice, Otče, Synu a Duchu svatý, hluboce se Ti klaním a obětuji Ti drahocenné tělo a krev, duši a Božství Pána Ježíše Krista, přítomného ve všech svatostáncích světa, na usmíření za urážky, rouhání a lhostejnosti, kterými je urážen. A pro nekonečné zásluhy Jeho Nejsvětějšího Srdce a Neposkvrněného Srdce Mariina Tě prosím za obrácení ubohých hříšníků."
 • Tuto modlitbu naučil anděl děti už před hlavním zjevením. Pro nás bude památkou na jubilejní rok a do budoucna důležitou duchovní výbavou.

15. října - neděle - Dušičková pouť

 • Mše svaté v 7:30 - 9:00 hod. - 10:30 hod.
 • Mši svatou v 10:30 hod. bude sloužit strahovský opat Michael Pojezdný, OPraem.
 • Budeme pamatovat na všechny + poutníky a farníky.
 • Přicházejí poutníci: Lysice, Drnovice u Lysic, Bořitov, Boskovice, Břest, Benešov, Doubravice a další.
 • Ve 14:00 hod. požehnání.

 • Končí nedělní poutní mše svaté v 9:00 hod.

Přejít na měsíc září 2017. Přejít na měsíc listopad 2017.

nahoru

AKTUALITY

Druhý kaplan pro Křtiny
Příprava na výročí Fatimy
Poutní kalendář 2017
Výstava v chrámu
Velikonoční přání
Velikonoční program 2017

NEDĚLNÍ MŠE SV.

Křtiny (květen až říjen)
7:30 hod., 9:00 hod., 10:30 hod.
Křtiny (listopad až duben)
7:30 hod., 10:30 hod.
Bukovinka (celoročně)
09:00 hod.
Březina (listopad až duben)
9:00 hod.
celý přehled bohoslužeb
týdenní pořad bohoslužeb

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

Křtinský chrám byl prohlášen Národní kulturní památkou.
Více informací a podrobnosti

KONTAKTY

Římskokatolická farnost Křtiny
Křtiny 72, 679 05

FARÁŘ:
Mons. Jan Peňáz

tel.: 516 439 189
mobil: 736 529 221
mail: penaz.vm@seznam.cz

KAPLAN:
P. Lubomír Řihák

mobil: 732 518 915
mail: cyril10@seznam.cz

KAPLAN:
P. Jan Krbec

mobil: 604 975 416
mail: jan.frantisek@email.cz

více kontaktů

POUTNIK-JAN.CZ

=osobní stránky Mons. Peňáze=
Některé zajímavé články:
Svatba v katolickém kostele Svatý křest (ve Křtinách i jinde)
Nové a staré křtinské ambity
Křtinská Zvonohra
Teplota v křtinském kostele
Ze Křtin do Křtin
Pěší poutě na Velehrad
Křtiny for foreigners


počet návštěv:

 | autorský tým |   | autorská práva |  | napište nám | W3C XHTML 1.0

aktualizováno: 26. 6. 2017