en-U POUTNÍ KALENDÁŘ - ŘÍJEN 2017 | INFOSERVIS | MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO KŘTINY U BRNA

 KŘTINY U BRNA - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

S platností od 1. 9. 2017 došlo k ukončení aktualizace tohoto portálu.
Aktuální web je na nové adrese: http://www.pmkrtiny.cz/.

POUTNÍ KALENDÁŘ - ŘÍJEN 2017

1. října - neděle - Zastavení Panny Marie Fátimské ve Křtinách

 • Do Křtin bude socha Panny Marie Fátimské přivezena v závěru jejího putování po ČR:
  16.9. - Praha, 17.9. - Brno, pak české diecéze, 24.9. - Olomouc, pak moravská poutní místa.
  Sobota 30.9. asi ve 22 hodin příjezd sochy ze Žarošic do Křtin, uvítání, od 24 hod. noční bdění.

 • Plánovaný program:
 • 6:00 hod. - Anděl Páně a modlitby
 • 7:30 hod - mše svatá - slouží místní farář
 • 8:40 hod. - rozjímavý růženec radostný
 • 9:20 hod. - rozjímavý růženec světla
 • 10:00 hod. - rozjímavý růženec bolestný
 • 10:30 hod. - slavná mše sv. se zasvěcením - slouží Mons. Pavel Dokládal
 • Po mši sv. - rozjímavý slavný růženec, rozloučení a odjezd sochy do Uherského Brodu

 • Malé litanie na stálou připomínku zasvěcení:
 • Nejsvětější Srdce Ježíšovo, -- smiluj se nad námi. -- V Tebe důvěřuji. -- Tobě se odevzdávám.
 • Neposkvrněné Srdce Mariino, -- oroduj za nás. -- V Tebe důvěřuji. -- Tobě se zasvěcuji.

 • Modlitba k fátimskému jubileu 2017:
 • "Můj Bože, věřím v Tebe, klaním se Ti, doufám v Tebe a miluji Tě. Prosím za odpuštění pro ty, kdo v Tebe nevěří, Tobě se neklanějí, v Tebe nedoufají a Tebe nemilují."
 • "Nejsvětější Trojice, Otče, Synu a Duchu svatý, hluboce se Ti klaním a obětuji Ti drahocenné tělo a krev, duši a Božství Pána Ježíše Krista, přítomného ve všech svatostáncích světa, na usmíření za urážky, rouhání a lhostejnosti, kterými je urážen. A pro nekonečné zásluhy Jeho Nejsvětějšího Srdce a Neposkvrněného Srdce Mariina Tě prosím za obrácení ubohých hříšníků."
 • Tuto modlitbu naučil anděl děti už před hlavním zjevením. Pro nás bude památkou na jubilejní rok a do budoucna důležitou duchovní výbavou.

15. října - neděle - Dušičková pouť

 • Mše svaté v 7:30 - 9:00 hod. - 10:30 hod.
 • Mši svatou v 10:30 hod. bude sloužit strahovský opat Michael Pojezdný, OPraem.
 • Budeme pamatovat na všechny + poutníky a farníky.
 • Přicházejí poutníci: Lysice, Drnovice u Lysic, Bořitov, Boskovice, Břest, Benešov, Doubravice a další.
 • Ve 14:00 hod. požehnání.

 • Končí nedělní poutní mše svaté v 9:00 hod.

Přejít na měsíc září 2017. Přejít na měsíc listopad 2017.

nahoru

AKTUALITY

Výměna farářů ve Křtinách
Rozloučení Mons. Peňáze
Druhý kaplan pro Křtiny
Příprava na výročí Fatimy
Poutní kalendář 2017

NEDĚLNÍ MŠE SV.

Křtiny (květen až říjen)
7:30 hod., 9:00 hod., 10:30 hod.
Křtiny (listopad až duben)
7:30 hod., 10:30 hod.
Bukovinka (celoročně)
09:00 hod.
Březina (listopad až duben)
9:00 hod.
celý přehled bohoslužeb
týdenní pořad bohoslužeb

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

Křtinský chrám byl prohlášen Národní kulturní památkou.
Více informací a podrobnosti

KONTAKTY

Římskokatolická farnost Křtiny
Křtiny 72, 679 05

více kontaktů

POUTNIK-JAN.CZ

=osobní stránky Mons. Peňáze=
Některé zajímavé články:
Svatba v katolickém kostele Svatý křest (ve Křtinách i jinde)
Nové a staré křtinské ambity
Křtinská Zvonohra
Teplota v křtinském kostele
Ze Křtin do Křtin
Pěší poutě na Velehrad
Křtiny for foreigners


počet návštěv:

 | autorský tým |   | autorská práva |  | napište nám | W3C XHTML 1.0

aktualizováno: 31. 8. 2017