en-U POUTNÍ KALENDÁŘ - ZÁŘÍ 2017 | INFOSERVIS | MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO KŘTINY U BRNA

 KŘTINY U BRNA - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

S platností od 1. 9. 2017 došlo k ukončení aktualizace tohoto portálu.
Aktuální web je na nové adrese: http://www.pmkrtiny.cz/.

POUTNÍ KALENDÁŘ - ZÁŘÍ 2017

Neděle v září

 • Po celý měsíc září přicházejí poutníci z různých míst každou neděli dopoledne i odpoledne.

10. září - neděle - Farní hody

 • po svátku našeho chrámu zasvěcenému Jménu Panny Marie,
  který připadá na 12. září
 • Mše svaté: 7:30 - 9:00 hod.
 • Mši svatou v 10:30 hod. slouží Mons. Mgr. Karel Orlita, JU.D., soudní vikář, zpívá SGS Brno pod vedením Dr. Josefa Gerbricha.
 • Odpoledne ve 14:30 hod. bude Radostná cesta (sejdou-li se poutníci a farníci).

23. září - sobota - Den městyse Křtiny

 • Bližší informace naleznete na webových stránkách městyse.
 • 17. září - pěší pouť ze Křtin do Sloupu - vrácení poutního praporu - při jejich podzimní pouti.

 • 24. září - neděle - Poděkování za úrodu a mše sv. za všechny živé a zemřelé křtinské občany bez rozdílu

  • Mši svatou v 10:30 hod. slouží a káže 2. prelát brněnské kapituly Mons. ThLic. Václav Slouk, zpívají choralisté od Sv. Michala v Brně.

  Přejít na měsíc srpen 2017. Přejít na měsíc říjen 2017.

  nahoru

  AKTUALITY

  Výměna farářů ve Křtinách
  Rozloučení Mons. Peňáze
  Druhý kaplan pro Křtiny
  Příprava na výročí Fatimy
  Poutní kalendář 2017

  NEDĚLNÍ MŠE SV.

  Křtiny (květen až říjen)
  7:30 hod., 9:00 hod., 10:30 hod.
  Křtiny (listopad až duben)
  7:30 hod., 10:30 hod.
  Bukovinka (celoročně)
  09:00 hod.
  Březina (listopad až duben)
  9:00 hod.
  celý přehled bohoslužeb
  týdenní pořad bohoslužeb

  NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

  Křtinský chrám byl prohlášen Národní kulturní památkou.
  Více informací a podrobnosti

  KONTAKTY

  Římskokatolická farnost Křtiny
  Křtiny 72, 679 05

  více kontaktů

  POUTNIK-JAN.CZ

  =osobní stránky Mons. Peňáze=
  Některé zajímavé články:
  Svatba v katolickém kostele Svatý křest (ve Křtinách i jinde)
  Nové a staré křtinské ambity
  Křtinská Zvonohra
  Teplota v křtinském kostele
  Ze Křtin do Křtin
  Pěší poutě na Velehrad
  Křtiny for foreigners


  počet návštěv:

   | autorský tým |   | autorská práva |  | napište nám | W3C XHTML 1.0

  aktualizováno: 31. 8. 2017