KŘTINY U BRNA - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

POUTNÍ KALENDÁŘ - ZÁŘÍ 2017

Neděle v září

 • Po celý měsíc září přicházejí poutníci z různých míst každou neděli dopoledne i odpoledne.

10. září - neděle - Farní hody

 • po svátku našeho chrámu zasvěcenému Jménu Panny Marie,
  který připadá na 12. září
 • Mše svaté: 7:30 - 9:00 hod.
 • Mši svatou v 10:30 hod. slouží Mons. Mgr. Karel Orlita, JU.D., soudní vikář, zpívá SGS Brno pod vedením Dr. Josefa Gerbricha.
 • Odpoledne ve 14:30 hod. bude Radostná cesta (sejdou-li se poutníci a farníci).

23. září - sobota - Den městyse Křtiny

 • Bližší informace naleznete na webových stránkách městyse.
 • 17. září - pěší pouť ze Křtin do Sloupu - vrácení poutního praporu - při jejich podzimní pouti.

 • 24. září - neděle - Poděkování za úrodu a mše sv. za všechny živé a zemřelé křtinské občany bez rozdílu

  • Mši svatou v 10:30 hod. slouží a káže 2. prelát brněnské kapituly Mons. ThLic. Václav Slouk, zpívají choralisté od Sv. Michala v Brně.

  Přejít na měsíc srpen 2017. Přejít na měsíc říjen 2017.

  nahoru

  AKTUALITY

  Druhý kaplan pro Křtiny
  Příprava na výročí Fatimy
  Poutní kalendář 2017
  Výstava v chrámu
  Velikonoční přání
  Velikonoční program 2017

  NEDĚLNÍ MŠE SV.

  Křtiny (květen až říjen)
  7:30 hod., 9:00 hod., 10:30 hod.
  Křtiny (listopad až duben)
  7:30 hod., 10:30 hod.
  Bukovinka (celoročně)
  09:00 hod.
  Březina (listopad až duben)
  9:00 hod.
  celý přehled bohoslužeb
  týdenní pořad bohoslužeb

  NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

  Křtinský chrám byl prohlášen Národní kulturní památkou.
  Více informací a podrobnosti

  KONTAKTY

  Římskokatolická farnost Křtiny
  Křtiny 72, 679 05

  FARÁŘ:
  Mons. Jan Peňáz

  tel.: 516 439 189
  mobil: 736 529 221
  mail: penaz.vm@seznam.cz

  KAPLAN:
  P. Lubomír Řihák

  mobil: 732 518 915
  mail: cyril10@seznam.cz

  KAPLAN:
  P. Jan Krbec

  mobil: 604 975 416
  mail: jan.frantisek@email.cz

  více kontaktů

  POUTNIK-JAN.CZ

  =osobní stránky Mons. Peňáze=
  Některé zajímavé články:
  Svatba v katolickém kostele Svatý křest (ve Křtinách i jinde)
  Nové a staré křtinské ambity
  Křtinská Zvonohra
  Teplota v křtinském kostele
  Ze Křtin do Křtin
  Pěší poutě na Velehrad
  Křtiny for foreigners


  počet návštěv:

   | autorský tým |   | autorská práva |  | napište nám | W3C XHTML 1.0

  aktualizováno: 26. 6. 2017