en-U FARNOST KŘTINY 2012 | INFOSERVIS | MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO KŘTINY U BRNA

 KŘTINY U BRNA - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

S platností od 1. 9. 2017 došlo k ukončení aktualizace tohoto portálu.
Aktuální web je na nové adrese: http://www.pmkrtiny.cz/.

FARNOST KŘTINY 2012

Vánoce ve Křtinách

Neděle 23. prosince 2012

 • V 11:30 hodin nám naši skauti přinesou betlémské světlo, které převezmeme.
 • Zároveň bude oznámen rozvrh rozdání světla občanům.

Pravé roráty - sobota 22. prosince 2012

 • V 06:00 hod. začneme společnou modlitbou Anděl Páně u sv. Anny a růžencem, v 06:30 hod. se sejdou děti se světýlky a v kapli bude rorátní mše svatá, pak jdeme na faru a bude adventní snídaně a zdobení stromečku pro zvířátka a ptáčky.

Narození Páně - "Štědrý večer" - pondělí 24. prosince 2012

 • Ráno zase začneme v 6:00 hod. - se světýlky v 6:30 hod. Mše sv. s elektrickým světlem bude v 7:30 hodin.
 • Narození Páně oslavíme nadvakrát:
 • v 15:56 (kdy u nás zapadá slunce) mší svatou, při které bude posvátná hra pro děti i dospělé. Těšíme se na vás všechny.
 • "Půlnoční" začíná už ve 22:00 hod. Mši svatou slouží oba naši kněží a doprovází Kantila a křtinský chrámový sbor s orchestrem. Pro farníky zajišťujeme autobus.

Hod Boží Vánoční - úterý 25. prosince 2012

 • Ve Křtinách 7:30 a 10:30 hod.
 • V Bukovince a v Březině v 9:00 hod.
 • V 17:00 hod. pořádají skauti za značného přispění rodičů v Bukovince u kostela "Živý Betlém".

Středa 26. prosince 2012 - svátek sv. Štěpána

 • Bohoslužby budou jako na Hod Boží vánoční.
 • Odpoledne pobožnost u jesliček s lidovými koledami a předáváním děkovných dopisů Ježíškovi (nejen od dětí).
 • Pak Radostná cesta - dle počasí.

Pátek 28. prosince 2012

 • Mše svatá v 18:00 hodin a po ní setkání bývalých ministrantů.

Sobota 29. prosince 2012

 • Naše farnost má službu při modlitbě růžence na Radiu Proglas, odjezd všech od fary v 19:30 hodin.

Neděle 30. prosince 2012 - svátek sv. Rodiny

 • Bohoslužby budou jako na Hod Boží vánoční.
 • Při nich bude obnova manželských slibů.

Pondělí 31. prosince 2012 - sv. Silvestra - poslední den v občanském roce

 • Děkovná bohoslužba bude v 15:00 hod., kterou budou sloužit oba naši kněží a při které bude čten přehled roku spásy 2012 a výhled do roku budoucího.
 • Mše svatá bude také v 18:30 hodin i s přehledem a výhledem, po ní se zahřejeme na faře a na Nový rok budeme čekat v tiché modlitbě v kostele od 23 hodin a pak jej přivítáme všemi zvony.

Úterý 1. ledna 2013 - slavnost Matky Boží, Panny Marie

 • Bohoslužby budou jako na Hod Boží vánoční s prosbami za MATKY, za mír, za vlast a jejího nového prezidenta a za dary Ducha Svatého v roce 2013 zvláště pro voliče a kandidáty a pro ty, kdo budou stát před důležitým rozhodnutím: volbou stavu nebo povolání. Za ně budeme prosit i při odpoledním svátostném požehnání a Te Deum ve 14:30 hodin. Pak Radostná cesta - dle počasí.

Pátek 4. ledna 2013

 • Mše svatá v 18 hodin, po ní setkání s herečkou Martinou Pavlíkovou z olomouckého Rapsodického divadla, která přednáší bohoslovcům o správném čtení a vede Poutě umělců.

Neděle 6. ledna 2013 - Zjevení Páně, sv. Tří králů

 • Mše svaté jako na Hod Boží vánoční. Při nich žehnání vody, kadidla a křídy a také zlatých předmětů. Přineste si je.
 • Odpoledne bude koncert. Ve 14:00 hod. zazní Česká vánoční mše Jana Jakuba Ryby "Hej, mistře" v podání sboru a orchestru brněnské katedrály.

Neděle 13. ledna 2013 - svátek Křtu Páně

Sledujte rozpis koncertů 2012 a koncertů 2013 během vánoc.

Zvonohra o vánocích

 • Od 25.12. až do Nového roku bude Zvonohra hrát 17 minutové pásmo koled ve 12:06 - po poledním klekání - a pak při západu slunce: 25/12 v 15:57 h., 26/12 v 15:58 h., 27/12 v 15:58 h., 28/12 v 15:59 h., 29/12 v 16:00 h., 30/12 16:01 h., 31/12 v 16:02 h., 1/1 2013 v 16:02:30 hodin.
 • Na Silvestra a na Nový rok budou ještě další koledy ve 14:14, protože o půl třetí začne pobožnost a ve 3 hod. bude mše sv. potažmo Radostná cesta.

Program prvního pátku farnosti v měsíci prosinci 2012

V 18:00 bude v zimní kapli mše svatá a po ní následuje v 19:00 hod. tamtéž přednáška Dr. Josefa Gerbricha o latinských zpěvech. Pak pokračujeme přátelským posezením a hovorem na faře.

Vše se uskuteční v pátek 7. prosince 2012.

Srdečně zveme!


Program prvního pátku farnosti v měsíci listopadu 2012

V 18:00 bude v zimní kapli mše svatá a po ní následuje v 19:00 hod. tamtéž katechetky budou vyprávět o svých misiích v Jeníkově v severních Čechách. Pak pokračujeme přátelským posezením a hovorem na faře.

Vše se uskuteční v pátek 2. listopadu 2012.

Srdečně zveme!


Program prvního pátku farnosti v měsíci říjnu 2012

V 18:00 bude v zimní kapli mše svatá a po ní následuje v 19:00 hod. tamtéž bude mít Dr. Radomír Malý z Brna přednášku "Františkánští mučedníci r. 1611 a katolicko-protestantské vztahy". Pak pokračujeme přátelským posezením a hovorem na faře.

Vše se uskuteční v pátek 2. listopadu 2012.

Srdečně zveme!


Program prvního pátku farnosti v měsíci červnu 2012

Bude probíhat v rámci Noci kostelů - detailní program naleznete v rubrice Poutní kalendář - červen.

Vše se uskuteční v pátek 1. června 2012.

Srdečně zveme!


3. křtinské vytrubování

 • Účast na 3. ročníku Křtinského vytrubování ve dnech 25. - 27. 5. 2012 přislíbilo 42 trubačů ze 7 souborů z celé České republiky a ze Slovenska. Loveckou hudbu autorů Dyka, Dudy, Selementa a Vacka představí na následujících veřejných vystoupeních:
 • Pátek - 25. 5. 2012 - 20:00hod. večerní koncert v ambitech křtinského kostela - představení jednotlivých souborů
 • Sobota - 26. 5. 2012 - 11:00hod. koncert v ambitech křtinského kostela, 14:00hod. - vystoupení na Dnu otevřených dveří v Arboretu Křtiny - hlavní koncert, 18:00hod. - vystoupení na Prnkově vyhlídce nad Křtinami
 • Neděle - 27. 5. 2012 - 10:30hod. vystoupení při mši sv. v křtinském kostele, 12:15hod. - závěrečný koncert v zámeckém parku - představení skladeb, věnovaných JUDr. Petrem Vackem Křtinskému vytrubování.

Za organizátory se na setkání těší: Anna Fojtíková, Ing. Eduard Levý, Ing. Pavel Mauer, www.slpkrtiny.cz


Program prvního pátku farnosti v měsíci květnu 2012

V 18:00 bude v zimní kapli mše svatá a po ní následuje v 19:00 hod. také v zimní kapli povídání s Ing. Pavlem Novotným o atomových elektrárnách. Pak pokračujeme přátelským posezením a hovorem na faře.

Vše se uskuteční v pátek 4. května 2012.

Srdečně zveme!


Pouť mužů do Senetářova

V úterý 1. května 2012 na svátek sv. Josefa Dělníka zveme na tuto pouť.

Pěší poutníci vycházejí ze Křtin po ranním klekání v 6:05 hodin za zvuků Zvonohry (6 km), možno přespat na faře a poslední dubnový večer prožít bez falešných tradic a zlozvyků anebo vyjet autobusem v 5:15hod. z Brna - Staré Osady.

V 7:37 hod. sraz s blanenskými a ostatními poutníky u zastávky na městečku v Jedovnicích a pěšky do Senetářova (6 km).

Senetářov - kostel sv. Josefa: v 10:00 hod. přednáška - P. Pavel Konzbul, spirituál BiGy v Brně; 12-14 hod. občerstvení, hry a soutěže; 14:30 hod. mše sv. pro celé rodiny. Na ni jsou zvány i manželky poutníků, děti i příbuzní a známí i farníci.

V 16:00 pokračujeme do Bukovinky - pěšky lesem 10 km s pozorováním ptactva a jeho zpěvu (začátek května je na to nejvhodnější). Autobus do Bukovinky jede ze Křtin v 17:45, zpět v 19:06 hod.

Bukovinka, kde se před 802 lety zjevila Panna Maria - 18:30 hod. mše sv. a pak májová u kapličky zjevení.

Pěšky zpět do Křtin (5 km) při západu slunce (20:08) po cestě recitace Máchova Máje a úryvků z biblické Písně písní (v obojích čteme o hrdliččím zpěvu, možná jej i sami uslyšíme).

Skauti a farníci z Blanska zvou tatínky, syna a vnuky na program cestou z Jedovnic a v Senetářově, na putování do Jedovnic a ze Senetářova do Bukovinky zve všechny poutník Jan ze Křtin.


Program prvního pátku farnosti v měsíci dubnu 2012

Na Velký pátek bude asi až ve 20 hodin křížová cesta na místa dopravních nehod. Pak pokračujeme přátelským posezením a hovorem na faře.

Vše se uskuteční v pátek 6. dubna 2012.

Srdečně zveme!


Velikonoce ve Křtinách

Květná neděle - 1. dubna 2012

 • Mše sv.: Křtiny 7:30 a 10:30 hod., Březina 9:00 hod., Bukovinka 9:00 hod.
 • Svěcení ratolestí a čtení pašijí podle sv. Marka.
 • Křtiny - 14:00 hod. - Křížová cesta

Zelený čtvrtek - 5. dubna 2012

 • Mše sv.: Křtiny 16:30 hod. a po ní adorace, Bukovinka 20:00 hod.
 • Památka poslední večeře Páně.
 • Hrkání v 18hod.

Velký pátek - 6. dubna 2012

 • Obřady: Křtiny 16:30 hod.
 • Památka umučení Páně, po celý den přísný půst. Bohoslužba slova, uctívání kříže a svaté přijímání.
 • Pak tichá adorace u Božího hrobu v 18:30 a 19:00. Ve 20:00 křížová cesta po místech neštěstí a bolesti.
 • Hrkání v 6, 12 a 18 hod.

Bílá sobota - 7. dubna 2012

 • Obřady Velikonoční vigilie: Křtiny 19:32 hod. (po západu slunce)
 • V ambitech žehnání ohně, velikonoční svíce.
 • V kostele bohoslužba slova, mše sv. a při ní svěcení křestní vody, po ní krátké procesí.
 • Zpívá chrámový sbor.
 • Hrkání v 6 a 12 hod.

Hod Boží velikonoční - 8. dubna 2012

 • Bohoslužby: Křtiny 7:30 a 10:30 hod., Březina 9:00 hod., Bukovinka 9:00 hod.
 • Při bohoslužbách žehnání pokrmů.

Pondělí velikonoční - 9. dubna 2012

 • Bohoslužby: Křtiny 7:30 a 10:30 hod., Březina 9:00 hod., Bukovinka 9:00 hod.

Po všechny dny příležitost k přijetí svátosti smíření.
Oslavme společně tajemství smrti a zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista!


Program prvního pátku farnosti v měsíci březnu 2012

V 18:00 bude v zimní kapli mše svatá a po ní následuje v 19:00 hod. na faře povídání s režisérem Jiřím Strachem, který ve Křtinách natáčel film Santiniho jazyk. Pak pokračujeme přátelským posezením a hovorem na faře.

POZOR ZMĚNA(nahlášeno:1.3.): místo pana režiséra Stracha, který se dnes omluvil ze zdravotních důvodů, bude přednáška o věznicích. Bude ji mít jáhen Ladislav Kinc pověřený duchovní službou v nich. Začínáme v 19:15 - hned po mši svaté v zimní kapli.

Vše se uskuteční v pátek 2. března 2012.

Srdečně zveme!


Program prvního pátku farnosti v měsíci únoru 2012

V 18:00 bude v zimní kapli mše svatá a po ní následuje v 19:00 hod. na faře povídání o putování do Říma v době komunismu a o sv. Anežce - povede Dr. Reichel. Pak pokračujeme přátelským posezením a hovorem na faře.

Vše se uskuteční v pátek 3. února 2012.

Srdečně zveme!


Výstava o kněžích mučednících

V měsíci lednu je v křtinském poutním chrámu výstava o dvou kněžích mučednících z naší diecéze - P. Bulovi a P. Drbolovi. Je otevřená každý den od 7 ráno do západu slunce. Po bohoslužbách si navíc můžete v zimní kapli prohlédnout i primiční kalich P. Buly a jeho růženec. Více informací.

Při příležitosti výstavy ve Křtinách si můžete koupit sborník s názvem "Věřím, že můj krátký život nebyl nadarmo". Obsah sborníku tvoří převážně historické studie, ale naleznete v něm také texty s duchovní a církevně-právní tematikou. Cena jednoho výtisku je 79 Kč.


Program prvního pátku farnosti v měsíci lednu 2012

V 18:00 bude v zimní kapli mše svatá a po ní následuje v 19:00 hod. na faře povídání o modlitbě otců pánů Jana Brázdila a Mirka Lišky z Nového Města na Moravě. Pak pokračujeme přátelským posezením a hovorem na faře.

Vše se uskuteční v pátek 6. ledna 2012.

Srdečně zveme!


nahoru

AKTUALITY

Výměna farářů ve Křtinách
Rozloučení Mons. Peňáze
Druhý kaplan pro Křtiny
Příprava na výročí Fatimy
Poutní kalendář 2017

NEDĚLNÍ MŠE SV.

Křtiny (květen až říjen)
7:30 hod., 9:00 hod., 10:30 hod.
Křtiny (listopad až duben)
7:30 hod., 10:30 hod.
Bukovinka (celoročně)
09:00 hod.
Březina (listopad až duben)
9:00 hod.
celý přehled bohoslužeb
týdenní pořad bohoslužeb

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

Křtinský chrám byl prohlášen Národní kulturní památkou.
Více informací a podrobnosti

KONTAKTY

Římskokatolická farnost Křtiny
Křtiny 72, 679 05

více kontaktů

POUTNIK-JAN.CZ

=osobní stránky Mons. Peňáze=
Některé zajímavé články:
Svatba v katolickém kostele Svatý křest (ve Křtinách i jinde)
Nové a staré křtinské ambity
Křtinská Zvonohra
Teplota v křtinském kostele
Ze Křtin do Křtin
Pěší poutě na Velehrad
Křtiny for foreigners


počet návštěv:

 | autorský tým |   | autorská práva |  | napište nám | W3C XHTML 1.0

aktualizováno: 31. 8. 2017