en-U POUTNÍ KALENDÁŘ - ČERVEN 2012 | INFOSERVIS | MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO KŘTINY U BRNA

 KŘTINY U BRNA - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

S platností od 1. 9. 2017 došlo k ukončení aktualizace tohoto portálu.
Aktuální web je na nové adrese: http://www.pmkrtiny.cz/.

POUTNÍ KALENDÁŘ - ČERVEN 2012

1. června - pátek - Noc kostelů

 • Program:
 • 15:00 - 17:55 = Adorace jako každý první pátek, spojená s příležitostí ke svátosti smíření.
 • 18:00 - 19:10 = Mše svatá za všechny farníky, občany a poutníky za živé i zemřelé a zvláště za Jana Blažeje Santiniho Aichla, Kryštofa Jiřího Matušku a další, kdo tento kostel budovy, kolem i kostely předtím plánovali, stavěli, opravovali a udržovali a naplňovali svými zpěvy a modlitbami
 • 19:10 - 19:25 = Zvonohra
 • 19:25 - 19:30 = Přivítání panem starostou - starosta městyse František Novotný převzal záštitu nad Nocí kostelů ve Křtinách
 • 19:30 - 21:30 = Beseda s Jiřím Strachem. Ve Křtinách natáčel Jiří Strach v roce 2010 film Santiniho jazyk, který se vysílal v televizi na podzim 2011. Nejen o tom promluví na besedě od půl osmé večer.
 • 21:30 - 21:50 = Zpívané nešpory - večerní modlitba církve - jak ji zpívávali otcové premonstráti ve Křtinách každý večer více jak půltisíciletí (začátek může být posunut s ohledem na zakončení besedy).
 • 22:00 - 22:10 = Kompletář - poslední modlitba církve - jak ji zpívávali otcové premonstráti ve Křtinách každý večer více jak půltisíciletí.
 • 22:15 - 23:00 = Tichá modlitba - zastavení, zamyšlení, klidné prohlížení.
 • 23:00 - 23:15 = Závěrečná modlitba a požehnání všem v kostele i jinde, bdícím i spícím
 • Procházka na místě planovaných ambitů - v případě jasného počasí na nich zapálíme svíce na půdorysu plánovaných ambitů a kaple sv. Josefa.
 • Stálá návštěva na 7 místech - kostel, kůr, oratoř, zimní kaple, kaple sv. Anny, staré ambity, kostnice.

3. června - neděle - Župní orelská pouť

(Nejsvětější Trojice)

 • V 10:30 hod. uvítáme členky a členy orelských jednot s orelskými prapory. Poutní mše svatá s doprovodem trubačů.
 • Odpoledne program na orelské základně v Bukovině. Na závěr svátostné požehnání.

10. června - neděle - Boží Tělo

 • Průvod bude v obojích ambitech (stávajících i plánovaných) při mši svaté v 9hod.
 • Nebude mše svatá v 10:30hod. !!

17. června - neděle - Vyškovská pouť

 • Mše svaté: 7:30 - 9:00 - 10:30.
 • 13:00 hod. adorační pobožnost

24. června - neděle - Sloupská pouť

 • Mše svaté: 7:30 - 9:00
 • V 10:30 hod. pro poutníky ze Sloupu.
 • V 11:55 hod. pro poutníky z Drnovic.

30. června - sobota - Hanácká pouť

 • Vítání poutníků z Němčic nad Hanou, Hrušky, Křenovic a Vysočan.
 • V 18:30 hod. bude mše svatá, kterou bude sloužit P. Marcel Javora. Po ní bude následovat světelný průvod. Budou k dispozici svíce s potištěným chránítkem.

Přejít na měsíc květen 2012. Přejít na měsíc červenec 2012.

nahoru

AKTUALITY

Výměna farářů ve Křtinách
Rozloučení Mons. Peňáze
Druhý kaplan pro Křtiny
Příprava na výročí Fatimy
Poutní kalendář 2017

NEDĚLNÍ MŠE SV.

Křtiny (květen až říjen)
7:30 hod., 9:00 hod., 10:30 hod.
Křtiny (listopad až duben)
7:30 hod., 10:30 hod.
Bukovinka (celoročně)
09:00 hod.
Březina (listopad až duben)
9:00 hod.
celý přehled bohoslužeb
týdenní pořad bohoslužeb

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

Křtinský chrám byl prohlášen Národní kulturní památkou.
Více informací a podrobnosti

KONTAKTY

Římskokatolická farnost Křtiny
Křtiny 72, 679 05

více kontaktů

POUTNIK-JAN.CZ

=osobní stránky Mons. Peňáze=
Některé zajímavé články:
Svatba v katolickém kostele Svatý křest (ve Křtinách i jinde)
Nové a staré křtinské ambity
Křtinská Zvonohra
Teplota v křtinském kostele
Ze Křtin do Křtin
Pěší poutě na Velehrad
Křtiny for foreigners


počet návštěv:

 | autorský tým |   | autorská práva |  | napište nám | W3C XHTML 1.0

aktualizováno: 31. 8. 2017