en-U SOCHY | UMĚNÍ | TURISTICKÝ SERVIS | MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO KŘTINY U BRNA

 KŘTINY U BRNA - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

S platností od 1. 9. 2017 došlo k ukončení aktualizace tohoto portálu.
Aktuální web je na nové adrese: http://www.pmkrtiny.cz/.

SOCHY

Na průčelí věži jsou monumentální plastiky zakladatele premonstrátského řádu a českého zemského patrona (od r. 1627) sv. Norberta z Xanten (s monstrancí v ruce) a církevního Otce a učitele sv. Augustina, jehož regule řád premonstrátů přijal. Tyto plastiky, stejně tak jako kamenné vázy a ležící postavy vylévající z rohů hojnosti na poutníky mariánské růže milosti, vytesal před rokem 1754 sochař Ignác Lengelacher.

Ideovým centrem celého chrámu je kamenná milostná socha Madony ze 30.- 40. let 14. století. Tato socha, provedená v životní velikosti, byla v baroku doplňována (korunky, půlměsíc, žezlo, jablko, hlava Krista) a v roce 1844 nově štafírována. Stojí na podstavci z černého mramoru a adorují jí dva andělé od Antonína Schweigla. Socha je skryta pod baldachýnem neseným kanelovanými sloupy s kompozitními hlavicemi. Vnitřek baldachýnu je zdoben nástěnnou malbou s náměty andělů s plastickou holubicí Ducha svatého. Na vrcholu baldachýnu je kartuše s nápisem "Mater gratiae" (Matka milosti). Po stranách svatostánku jsou andělé s vázami (O. Schweigl). Dvířka svatostánku jsou zdobena motivem ukřižovaného Krista a vinného keře, nad nimi je apokalyptický beránek se zapečetěnou knihou. V kánonových tabulkách byly texty nově nahrazeny obrazy slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje.

Archanděl Michael

Východní části chrámu dominuje varhanní kruchta, kterou symbolicky nesou andělé. Kůry andělské pějící k oslavě Panny Marie spatřujeme také na nástropních malbách v patře varhanní empory. Varhany z roku 1753 postavil A. Umlauf za spolupráce s mramorářem F. Muzikářem a štafírem V. Kutálkem. Mezi levým a pravým křídlem varhan je postava archanděla Michaela s váhami (Psychostasis = važič duší) a štítem s nápisem QUD ("Quis ut Deus"). Jakoby zde ožila středověká tradice zasvěcovat západní empory či chóry archandělu Michalovi, který ochraňoval vchod do chrámu před nečistými silami.

Důležitou součástí mariánské ikonografie chrámu je dvanáct velkých postav andělů (Antonín Schweigl), kteří drží mariánské atributy inspirované Písní Písní, loretánskou litanií a knihou Sirachovou. Andělé stojí na konzolách, vybíhajících z oběžné římsy. V levé části chrámu jsou: Anděl s bránou, v níž je slunce (symbol Mariiny spravedlnosti) [A1], anděl se slunečními hodinami (symbol umírněnosti) [A2], anděl s lodí a kotvou (symbol naděje) [A3]. V západní apsidě drží čtyři andělé symboly Mariina panenství: uzavřenou bránu [A4], hůl Áronovu [A5], hořící keř Mojžíšův [A6] a rouno Gedeonovo [A7]. Andělé umístění v patře na vnější stěně západní empory drží slunce [A8] a měsíc [A9], evokující slova Písně Písní (6,10) vykládaná mariologicky: "Krásná jako luna, čistá jako žhnoucí slunce". Na pravé straně chrámu stojí na konzolách: Anděl s otevřenou bránou (symbol toho, že do nebes se vchází skrze Pannu Marii) [A10], anděl s oblačným sloupem, na jehož vrcholku je trůn (symbol Mariiny moudrosti) [A11], anděl s konvicí (Panna Maria jako nádoba duchovní, ctihodná a výborné pobožnosti) [A12].

poznámka:
všechny obrázky se otevírají donového okna o rozměrech 590×765 bodů

A1 - Anděl s bránou A2 - Anděl se slunečními hodinami A3 - Anděl s lodí a kotvou A4 - Uzavřená brána

A5 - Áronova hůl A6 - hořící keř Mojžíšův A7 - rouno Gedeonovo A8 - Anděl, držící slunce

A9 - Anděl, držící měsíc A10 - Anděl s otevřenou bránou A11 - Anděl s oblačným sloupem A12 - Anděl s konvicí


Poznámka realizačního teamu:
Tuto část budeme dle získaných dalších nebo podrobnějších informací postupně rozšiřovat. Poslední aktualizace byla provedena dne 11. dubna 2005.

nahoru

AKTUALITY

Výměna farářů ve Křtinách
Rozloučení Mons. Peňáze
Druhý kaplan pro Křtiny
Příprava na výročí Fatimy
Poutní kalendář 2017

NEDĚLNÍ MŠE SV.

Křtiny (květen až říjen)
7:30 hod., 9:00 hod., 10:30 hod.
Křtiny (listopad až duben)
7:30 hod., 10:30 hod.
Bukovinka (celoročně)
09:00 hod.
Březina (listopad až duben)
9:00 hod.
celý přehled bohoslužeb
týdenní pořad bohoslužeb

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

Křtinský chrám byl prohlášen Národní kulturní památkou.
Více informací a podrobnosti

KONTAKTY

Římskokatolická farnost Křtiny
Křtiny 72, 679 05

více kontaktů

POUTNIK-JAN.CZ

=osobní stránky Mons. Peňáze=
Některé zajímavé články:
Svatba v katolickém kostele Svatý křest (ve Křtinách i jinde)
Nové a staré křtinské ambity
Křtinská Zvonohra
Teplota v křtinském kostele
Ze Křtin do Křtin
Pěší poutě na Velehrad
Křtiny for foreigners


počet návštěv:

 | autorský tým |   | autorská práva |  | napište nám | W3C XHTML 1.0

aktualizováno: 31. 8. 2017