en-U FARNOST KŘTINY 2007 | INFOSERVIS | MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO KŘTINY U BRNA

 KŘTINY U BRNA - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

S platností od 1. 9. 2017 došlo k ukončení aktualizace tohoto portálu.
Aktuální web je na nové adrese: http://www.pmkrtiny.cz/.

FARNOST KŘTINY 2007

Vánoce ve Křtinách

Neděle 16. prosince 2007

 • Naši skauti přinesou betlémské světlo, které převezmeme po mši sv. asi v 11:30 hod.
 • Zároveň bude oznámen rozvrh rozdání světla občanům.

Narození Páně - "půlnoční" - pondělí 24. prosince 2007

 • Bohoslužbu ve 22:00 hod. bude provázet křtinský chrámový sbor, který uvede vánoční Marhulovu koledovou mši.
 • Pro farníky zajišťujeme autobus.

Hod Boží Vánoční - úterý 25. prosince 2007

 • Ve Křtinách 7:30 a 10:30 hod. (při této mši sv. bude zpívat náš chrámový sbor).
 • V Bukovince a v Březině v 9:00 hod.
 • Navečer v 17:00 hod. uvede společenství mladých v Bukovince "Živý Betlém".

Středa 26. prosince 2007 - svátek sv. Štěpána

 • Bohoslužby budou jako na Hod Boží vánoční.

Neděle 30. prosince 2007 - svátek sv. Rodiny

 • Bohoslužby budou jako na Hod Boží vánoční.

Pondělí 31. prosince 2007 - poslední den v občanském roce

 • Děkovná bohoslužba bude v 15:00 hod.

Úterý 1. ledna 2008 - slavnost Matky Boží, Panny Marie

 • Bohoslužby budou jako na Hod Boží vánoční.

Neděle 6. ledna 2008 - slavnost Zjevení Páně

 • Bohoslužby ve Křtinách v 7:30 a 10:30 hod.
 • Bohoslužby v Bukovince a v Březině v 9:00 hod.
 • Bohoslužby budou spojené s tradičním svěcení tříkrálové vody, křídy a kadidla.
 • Ve Křtinách ve 14:00 hod. zazní Česká vánoční mše Jana Jakuba Ryby "Hej, mistře".

Neděle 13. ledna 2008 - slavnost Zjevení Páně

 • Bohoslužby budou jako na Hod Boží vánoční.
 • Ve Křtinách ve 14:00 hod. bude rozloučení s Betlémem. Zpívá křtinský chrámový sbor.

Sledujte rozpis koncertů během vánoc.


Příprava na svátost biřmování

 • V roce 2008 plánujeme v naší farnosti svátost biřmování. Zveme tedy všechny starší 14 let, kteří ji ještě nepřijali. Příprava probíhá první a třetí čtvrtek měsíce od 18 do 19 hod. v zimní kapli kostela ve Křinách.
 • Dopis P. Tadeáše, O.Praem. - pozvání.

Vyučování náboženství ve školním roce 2007/2008

Od 8. října 2007 zahajujeme vyučování náboženství dle tohoto rozpisu.


 • Rádi bychom v naší farnosti navštívili nemocné lidi nebo ty, kteří se těžko dostanou do kostela, abychom jim vysloužili svátost smíření a svaté přijímání.
 • Jména a adresy zájemců můžete nahlásit nejlépe v sákristii kdykoliv po mši svaté.

22.-23. září - Den městyse Křtiny

 • Pořádá Úřad městyse Křtiny, římskokatolická farnost a jednotlivé spolky městyse.
 • Program bude uveden na webových stránkách městyse.
 • Předběžně prozradíme: v neděli 23. 9. ve 14:00 hod. bude žehnání obnoveného kříže u mlýna a pobožnost Radostné cesty.

Velikonoce ve Křtinách

Květná neděle - 1. dubna 2007

 • Mše sv.: Křtiny 7:30 a 10:30 hod., Březina 9:00 hod., Bukovinka 9:00 hod.
 • Svěcení ratolestí a čtení pašijí podle sv. Lukáše.
 • Křtiny - 14:00 hod. - Křížová cesta

Zelený čtvrtek - 5. dubna 2007

 • Mše sv.: Křtiny 16:45 hod., Bukovinka 18:00 hod.
 • Památka poslední večeře Páně

Velký pátek - 6. dubna 2007

 • Obřady: Křtiny 16:30 hod.
 • Památka umučení Páně, po celý den přísný půst. Bohoslužba slova, uctívání kříže a svaté přijímání.

Bílá sobota - 7. dubna 2007

 • Obřady Velikonoční vigilie: Křtiny 18:30 hod.
 • V ambitech svěcení ohně, velikonoční svíce.
 • Bohoslužba slova, mše sv. a při ní svěcení křestní vody.
 • Po mši sv. eucharistický průvod přes ambity.
 • Pro farníky zajistíme autobus. Zpívá chrámový sbor.

Hod Boží velikonoční - 8. dubna 2007

 • Bohoslužby: Křtiny 7:30 a 10:30 hod., Březina 9:00 hod., Bukovinka 9:00 hod.
 • Při bohoslužbách svěcení pokrmů.

Pondělí velikonoční - 9. dubna 2007

 • Bohoslužby: Křtiny 7:30 a 10:30 hod., Březina 9:00 hod., Bukovinka 9:00 hod.
 • Při bohoslužbách svěcení pokrmů.

Po všechny dny příležitost k přijetí svátosti smíření.
Oslavme společně tajemství smrti a zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista!


nahoru

AKTUALITY

Výměna farářů ve Křtinách
Rozloučení Mons. Peňáze
Druhý kaplan pro Křtiny
Příprava na výročí Fatimy
Poutní kalendář 2017

NEDĚLNÍ MŠE SV.

Křtiny (květen až říjen)
7:30 hod., 9:00 hod., 10:30 hod.
Křtiny (listopad až duben)
7:30 hod., 10:30 hod.
Bukovinka (celoročně)
09:00 hod.
Březina (listopad až duben)
9:00 hod.
celý přehled bohoslužeb
týdenní pořad bohoslužeb

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

Křtinský chrám byl prohlášen Národní kulturní památkou.
Více informací a podrobnosti

KONTAKTY

Římskokatolická farnost Křtiny
Křtiny 72, 679 05

více kontaktů

POUTNIK-JAN.CZ

=osobní stránky Mons. Peňáze=
Některé zajímavé články:
Svatba v katolickém kostele Svatý křest (ve Křtinách i jinde)
Nové a staré křtinské ambity
Křtinská Zvonohra
Teplota v křtinském kostele
Ze Křtin do Křtin
Pěší poutě na Velehrad
Křtiny for foreigners


počet návštěv:

 | autorský tým |   | autorská práva |  | napište nám | W3C XHTML 1.0

aktualizováno: 31. 8. 2017