en-U POUTNÍ KALENDÁŘ - ČERVEN 2007 | INFOSERVIS | MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO KŘTINY U BRNA

 KŘTINY U BRNA - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

S platností od 1. 9. 2017 došlo k ukončení aktualizace tohoto portálu.
Aktuální web je na nové adrese: http://www.pmkrtiny.cz/.

POUTNÍ KALENDÁŘ - ČERVEN 2007

3. června - neděle - Nejsvětější Trojice - Župní orelská pouť

  • Uvítáme členky a členy orelských jednot s orelskými prapory.
  • Dopoledne připutují poutníci z Pozořic.
  • V 10:00 hod. bude sraz praporů a poutníků na náměstí.
  • Poutní mše sv. začíná v 10:30 hod.
  • Odpoledne od 12:00 hod. bude program pokračovat na orelské základně v Bukovině.
  • Ve 14:00 hod. bude požehnání v přírodě.

7. června - čtvrtek - slavnost Těla a Krve Páně

V Bukovince v 16:00 hod. mše sv. a po ní Božítělový průvod po vesnici k oltáříčkům. Doprovodí nás dechová hudba.


10. června - neděle

V 7:30 hod. přistoupí děti k 1. sv. přijímání. Po mši sv. Božítělový průvod přes ambity a kapli sv. Anny. Hraje hudba. Mše svatá v 9:00 hod. NEBUDE !!!


17. června - neděle - Vyškovská pouť

Hlavní mše svatá bude v 10:30 hod., slouží kněží z Vyškovska, hraje hudba "Bivojanka". Ve 13:00 hod. bude adorační pobožnost.


24. června - neděle

Připutují poutníci ze sloupské farnosti.


26. června - úterý - Slavná archijerejská liturgie

V rámci Setkání východních katolických hierarchů Evropy (ve dnech 25.-27. 06. 2007 na Velehradě), kterého se na pozvání místního apoštolského exarchy Mons. Ladislava Hučka zúčastní téměř 14 biskupů z Ukrajiny, v čele s J.E. kardinálem Husarem, dále biskupové z Francie, Německa, Bulharska, Slovenska, Polska, Běloruska a Itálie, bude ve křtinském chrámu sloužena v 18:00 hod. slavná archijerejská liturgie.

Biskupů v čele s kardinálem má připutovat více jak třicet! Přijměte tedy pozvání na tuto výjimečnou slavnou událost našeho poutního místa.


30. června - sobota - Hanácká pouť

Vítání poutníků z Němčic na Hané, Hrušky, Křenovic a Vysočan.
V 18:30 hod. bude mše svatá, kterou bude sloužit P. Marcel Javora z Vysočan.
Po ní bude světelný průvod.


nahoru

AKTUALITY

Výměna farářů ve Křtinách
Rozloučení Mons. Peňáze
Druhý kaplan pro Křtiny
Příprava na výročí Fatimy
Poutní kalendář 2017

NEDĚLNÍ MŠE SV.

Křtiny (květen až říjen)
7:30 hod., 9:00 hod., 10:30 hod.
Křtiny (listopad až duben)
7:30 hod., 10:30 hod.
Bukovinka (celoročně)
09:00 hod.
Březina (listopad až duben)
9:00 hod.
celý přehled bohoslužeb
týdenní pořad bohoslužeb

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

Křtinský chrám byl prohlášen Národní kulturní památkou.
Více informací a podrobnosti

KONTAKTY

Římskokatolická farnost Křtiny
Křtiny 72, 679 05

více kontaktů

POUTNIK-JAN.CZ

=osobní stránky Mons. Peňáze=
Některé zajímavé články:
Svatba v katolickém kostele Svatý křest (ve Křtinách i jinde)
Nové a staré křtinské ambity
Křtinská Zvonohra
Teplota v křtinském kostele
Ze Křtin do Křtin
Pěší poutě na Velehrad
Křtiny for foreigners


počet návštěv:

 | autorský tým |   | autorská práva |  | napište nám | W3C XHTML 1.0

aktualizováno: 31. 8. 2017