en-U POUTNÍ KALENDÁŘ - KVĚTEN 2007 | INFOSERVIS | MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO KŘTINY U BRNA

 KŘTINY U BRNA - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

S platností od 1. 9. 2017 došlo k ukončení aktualizace tohoto portálu.
Aktuální web je na nové adrese: http://www.pmkrtiny.cz/.

POUTNÍ KALENDÁŘ - KVĚTEN 2007

1. května - úterý - Desetiletá příprava na velké křtinské jubileum

Odpoledne v 17:00 hod. bude v Bukovince mše svatá a májová pobožnost.
Po ní vyjde průvod ke kapličce, kde se dle staré tradice v roce 1210 zjevila Panna Maria Křtinská. Letos již po sedmé budeme konat tuto přípravu na jubileum, které oslavíme v roce 2010. Kdo můžete, putujte pěšky!!


6. května - neděle - Hasičská pouť

Bude pořádána při oslavách svátku sv. Floriána - patrona hasičů a pod záštitou ministra vnitra, hejtmana Jihomoravského kraje a starostů Křtin a Kanic.

Program:

10:00 - 10:30 hod.
Slavnostní průvod Křtinami od koupaliště ke kostelu (se zástavami, v historických nebo dobových uniformách, s technikou historickou nebo dobovou)
10:30 - 11:30 hod.
Slavnostní mše svatá, při ní bude požehnán prapor pro hasiče v Kanicích. Po mši sv. na náměstí požehnání tří hasičských vozidel
11:30 - 12:45 hod.
Ukázky činnosti složek integrovaného záchranného systému)

V průběhu celé akce hraje mládežnická dechová hudba "Bivojanka" z Jedovnic a vystupuje taneční skupina GLITTER STARS ze Slavkova u Brna.

Srdečně zvou pořadatelé: Farnost Křtiny, SDH Křtiny, SDH Kanice, SDH Adamov a SDH Bílovice n/Svit.


8. května - úterý - Pouť brněnské mládeže

Brněnská mládež vyrazí tento rok z Brna-Maloměřic.
Do Křtin dorazí v odpoledních hodinách (kolem 16hod). Přibližně v 16:45 hod. bude sloužena mše svatá. Celebrantem bude generální vikář brněnské diecéze Mons. Jiří Mikulášek, který připutuje s mládeží rovněž pěšky.


19. května sobota - První jarní pouť

 • Mše svaté budou v 8:00 a 10:30 hod.
 • Tradiční pouť pro Břest, Hulín, Žalkovice a další.
 • Odpoledne přijdou poutníci z Benešova, Šlapanic, Podolí, Dambořic, Fatimský apoštolát, Boskovic a další.
 • Navečer v 17:30 hod. bude májová pobožnost.
 • V 18:30 hod. bude koncelebrovaná mše sv. Po mši svaté bude následovat světelný průvod.

Začínají nedělní poutní mše svaté v 9:00 hod.


20. května - neděle - První jarní pouť

 • Mše sv. budou v 6:15 - 7:30 - 9:00 a 10:30 hod.
 • Mši svatou v 10:30 hod. bude sloužit brněnský děkan a kanovník Václav Slouk.
 • Odpoledne ve 13:30 hod. bude mariánská pobožnost.
 • Uvítáme poutníky: Jesenec, Kladky, Pivín, Čehovice, Pustiměř a další.
 • Kostnice bude otevřená v době od 14:00 do 16:00hod.

26. května - sobota - Hlavní pouť

 • Mše sv. v 8:00 hod. a další dle příchodu poutníků.
 • 15:30 hod. růženec
 • 16:00 hod. mše sv., kterou bude sloužit Mons. Ladislav Tichý
 • V 18:00 hod. mše sv., bude sloužit P. Jiří Kaňa, farář blanenský spolu s kněžími - poutníky. Po mši sv. bude světelný průvod.
 • Uvítáme poutníky: Adamov, Blansko, Šitbořice, Otaslavice, Brodek u Konice, Podolí, Brodek u Prostějova, Kojetín, Měrovice, Lipová s hudbou, Konice, Protivanov, Horní Štěpánov, Suchdol a další.

27. května - neděle - Hod Boží svatodušní - Hlavní pouť

 • Mše sv. v 6:15 - 7:30 - 9:00 a 10:30 hod.
 • Mši svatou v 10:30 hod. bude sloužit generální vikář brněnské diecéze Mons. Jiří Mikulášek.
 • Ve 14:00 hod. bude mariánská pobožnost a Te Deum.
 • Uvítáme poutníky: Prostějov, Vřesovice, Vrahovice, Rozstání, Jedovnice, Bošovice, Pačlavice a další.
 • Kostnice bude otevřená v době od 14:00 do 16:00hod.
 • V 16:00 hod. bude výklad o poutním místě.

28. května - pondělí svatodušní - Hlavní pouť

 • Mše sv. v 7:30 a 17:00 hod.

nahoru

AKTUALITY

Výměna farářů ve Křtinách
Rozloučení Mons. Peňáze
Druhý kaplan pro Křtiny
Příprava na výročí Fatimy
Poutní kalendář 2017

NEDĚLNÍ MŠE SV.

Křtiny (květen až říjen)
7:30 hod., 9:00 hod., 10:30 hod.
Křtiny (listopad až duben)
7:30 hod., 10:30 hod.
Bukovinka (celoročně)
09:00 hod.
Březina (listopad až duben)
9:00 hod.
celý přehled bohoslužeb
týdenní pořad bohoslužeb

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

Křtinský chrám byl prohlášen Národní kulturní památkou.
Více informací a podrobnosti

KONTAKTY

Římskokatolická farnost Křtiny
Křtiny 72, 679 05

více kontaktů

POUTNIK-JAN.CZ

=osobní stránky Mons. Peňáze=
Některé zajímavé články:
Svatba v katolickém kostele Svatý křest (ve Křtinách i jinde)
Nové a staré křtinské ambity
Křtinská Zvonohra
Teplota v křtinském kostele
Ze Křtin do Křtin
Pěší poutě na Velehrad
Křtiny for foreigners


počet návštěv:

 | autorský tým |   | autorská práva |  | napište nám | W3C XHTML 1.0

aktualizováno: 31. 8. 2017