en-U POUTNÍ KALENDÁŘ - KVĚTEN 2008 | INFOSERVIS | MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO KŘTINY U BRNA

 KŘTINY U BRNA - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

S platností od 1. 9. 2017 došlo k ukončení aktualizace tohoto portálu.
Aktuální web je na nové adrese: http://www.pmkrtiny.cz/.

POUTNÍ KALENDÁŘ - KVĚTEN 2008

27. dubna - neděle - Hasičská pouť

Bude pořádána při oslavách svátku sv. Floriána - patrona hasičů.

Program:

10:00 - 10:30 hod.
Slavnostní průvod hasičů Křtinami od koupaliště ke kostelu (se zástavami, v historických nebo dobových uniformách, s technikou historickou nebo dobovou)
10:30 - 11:30 hod.
Slavnostní mše svatá, při ní bude posvěcena opravená socha sv. Floriána (dílo barokního sochaře Ondřeje Schweigela).
11:30 - 12:45 hod.
Ukázky činnosti složek integrovaného záchranného systému na náměstí.

V průběhu celé akce hraje mládežnická dechová hudba "Bivojanka" z Jedovnic a vystupuje taneční skupina GLITTER STARS ze Slavkova u Brna.

Srdečně zvou pořadatelé: Farnost Křtiny, SDH Křtiny, SDH Kanice, SDH Adamov, SDH Bílovice n/Svit., SDH Bukovina a SDH Babice n/Svit.


1. května - čtvrtek - Desetiletá příprava na velké křtinské jubileum

 • Odpoledne v 17:00 hod. bude v Bukovince mše svatá a májová pobožnost.
 • Po ní vyjde průvod ke kapličce, kde se dle staré tradice v roce 1210 zjevila Panna Maria Křtinská.
 • Letos již po osmé budeme konat tuto přípravu na jubileum, které oslavíme v roce 2010. Kdo můžete, putujte pěšky!!

3. května sobota - První jarní pouť

 • Mše svaté budou v 8:00 a 10:30 hod.
 • Tradiční pouť pro Břest, Hulín, Žalkovice a další.
 • V 15:30 hod. bude pobožnost První mariánské soboty, v 16:00 hod. budou sloužit mši svatou františkáni z Husovic.
 • Odpoledne přijdou poutníci z Benešova, Šlapanic, Podolí, Dambořic, Fatimský apoštolát, Boskovic a další.
 • Navečer v 17:30 hod. bude májová pobožnost.
 • V 18:30 hod. bude koncelebrovaná mše sv. Po mši svaté bude následovat světelný průvod. Budou k dispozici svíce s potištěným chránítkem.

 • Začínají nedělní poutní mše svaté v 9:00 hod.

4. května - neděle - První jarní pouť

 • Mše sv. budou v 6:15 - 7:30 - 9:00 a 10:30 hod.
 • Mši svatou v 10:30 hod. bude sloužit brněnský děkan a kanovník Václav Slouk.
 • Odpoledne ve 13:30 hod. bude mariánská pobožnost.
 • Uvítáme poutníky: Jesenec, Kladky, Pivín, Čehovice, Pustiměř a další.
 • Kostnice bude otevřená v době: zavřeno.

8. května - čtvrtek - Pouť brněnské mládeže

 • Brněnská mládež vyrazí tento rok z Brna-Líšně.
 • Do Křtin dorazí v odpoledních hodinách (kolem 16hod). Přibližně v 16:45 hod. bude sloužena mše svatá.
 • Celebrantem bude generální vikář brněnské diecéze Mons. Jiří Mikulášek, který připutuje s mládeží rovněž pěšky.

10. května - sobota - Hlavní pouť

 • Mše sv. v 8:00 hod. a další dle příchodu poutníků.
 • 16:00 hod. mše sv., kterou bude sloužit Mons. Ladislav Tichý.
 • V 18:00 hod. mše sv., bude sloužit generální vikář brněnské diecéze Mons. Jiří Mikulášek spolu s dalšími kněžími - poutníky. Po mši sv. bude světelný průvod. Budou k dispozici svíce s potištěným chránítkem.
 • Uvítáme poutníky: Adamov, Blansko, Šitbořice, Otaslavice, Brodek u Konice, Podolí, Brodek u Prostějova, Kojetín, Měrovice, Lipová s hudbou, Konice, Protivanov, Horní Štěpánov, Suchdol a další.

11. května - neděle - Hod Boží svatodušní - Hlavní pouť

 • Mše sv. v 6:15 - 7:30 - 9:00 a 10:30 hod.
 • Mši svatou v 10:30 hod. bude sloužit novoříšský opat Marian Kosík, OPraem.
 • Ve 14:00 hod. bude mariánská pobožnost a Te Deum.
 • Uvítáme poutníky: Prostějov, Vřesovice, Vrahovice, Rozstání, Jedovnice, Bošovice, Pačlavice a další.
 • V 16:00 hod. bude sloužit mši sv. P. Pavel Dokládal, president Fatimského apoštolátu.
 • Kostnice bude otevřená v době: od 14:00 do 16:00 hod.

12. května - pondělí svatodušní - Hlavní pouť

 • Mše sv. v 7:30 a 17:00 hod.

18. května - neděle - Nejsvětější Trojice

 • Dopoledne připutují poutníci z Pozořic.
 • Odpoledne v 17:00 hod. bude pobožnost u obrázku Nejsvětější Trojice v Bukovince.

22. května - čtvrtek - slavnost Těla a Krve Páně

 • V 16:00 hod. bude v Bukovince mše sv.
 • Po ní Božítělový průvod po vesnici.

25. května - neděle - Župní orelská pouť

 • V 7:30 hod. přistoupí děti k 1. sv. přijímání. Po mši sv. bude Božítělový průvod přes ambity a kapli sv. Anny. Hraje hudba. Mše svatá v 9:00 hod. NEBUDE !!!
 • Dále uvítáme členky a členy orelských jednot s orelskými prapory. Program bude následující:
 • 10:00 - 10:15 hod. ... sraz praporů a poutníků na náměstí
 • 10:15 hod. ... společný průvod do kostela
 • 10:30 - 11:30 hod. ... mše sv.
 • 11:30 - 12:00 hod. ... přesun do župního střediska v Bukovině
 • 12:00 - 15:00 hod. ... sportovní odpoledne pro děti a kulturní program
 • 15:00 hod. ... závěrečné požehnání v přírodě

nahoru

AKTUALITY

Výměna farářů ve Křtinách
Rozloučení Mons. Peňáze
Druhý kaplan pro Křtiny
Příprava na výročí Fatimy
Poutní kalendář 2017

NEDĚLNÍ MŠE SV.

Křtiny (květen až říjen)
7:30 hod., 9:00 hod., 10:30 hod.
Křtiny (listopad až duben)
7:30 hod., 10:30 hod.
Bukovinka (celoročně)
09:00 hod.
Březina (listopad až duben)
9:00 hod.
celý přehled bohoslužeb
týdenní pořad bohoslužeb

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

Křtinský chrám byl prohlášen Národní kulturní památkou.
Více informací a podrobnosti

KONTAKTY

Římskokatolická farnost Křtiny
Křtiny 72, 679 05

více kontaktů

POUTNIK-JAN.CZ

=osobní stránky Mons. Peňáze=
Některé zajímavé články:
Svatba v katolickém kostele Svatý křest (ve Křtinách i jinde)
Nové a staré křtinské ambity
Křtinská Zvonohra
Teplota v křtinském kostele
Ze Křtin do Křtin
Pěší poutě na Velehrad
Křtiny for foreigners


počet návštěv:

 | autorský tým |   | autorská práva |  | napište nám | W3C XHTML 1.0

aktualizováno: 31. 8. 2017