en-U POUTNÍ KALENDÁŘ - KVĚTEN 2014 | INFOSERVIS | MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO KŘTINY U BRNA

 KŘTINY U BRNA - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

S platností od 1. 9. 2017 došlo k ukončení aktualizace tohoto portálu.
Aktuální web je na nové adrese: http://www.pmkrtiny.cz/.

POUTNÍ KALENDÁŘ - KVĚTEN 2014

21. dubna - pondělí - Křtinské posvícení

 • Křtinské posvícení je letos přesně 343 let od posvěcení našeho chrámu a připadá na pondělí velikonoční. Mše svaté budou v křtinském chrámu v 7:30 a 10:30 hod.

27. dubna - neděle - XIII. hasičská pouť

(2. neděle velikonoční)

 • Program:
 • V 10:00 hod. slavnostní průvod hasičů Křtinami od koupaliště ke kostelu (se zástavami, v historických nebo dobových uniformách, s technikou historickou nebo dobovou)
 • V 10:30 hod. poutní mše svatá. Slouží a káže Mons. Jan Peňáz.
 • Po bohoslužbě na náměstí městyse další program s ukázkami činnosti hasičů - zásah koněspřežnou stříkačkou a ukázky činnosti mladých hasičů (cca 11:45 - 13:00 hod.)
 • V průběhu celé akce hraje dechová hudba "Sivická kapela" a vystupuje taneční skupina GLITTER STARS ze Slavkova u Brna.
 • Srdečně zvou pořadatelé: Farnost Křtiny, Městys Křtiny, SDH Křtiny, SDH Kanice, SDH Adamov, SDH Bílovice n/Svit., SDH Bukovina a SDH Babice n/Svit.

8. května - čtvrtek - Brněnská pěší pouť

(Panny Marie, prostřednice všech milostí)

 • Za účasti generálního vikáře Mons. Jiřího Mikuláška a brněnského děkana kanovníka Mons. Václava Slouka.
 • Start: Brno-Obřany konečná tramvaje č.4, odchod v 9:00hod. (možno se připojit i v Bílovicích nad Svitanou). Délka trasy cca 15km.
 • Příchod do Křtin kolem 15hod. V 16:00 hod. mše svatá.

18. května - neděle - Župní orelská pouť

(5. neděle velikonoční)

 • Mše svaté v 7:30 a 10:30 hod.
 • Při mši svaté v 10:30 hod. uvítáme členky a členy orelských jednot s orelskými prapory. Poutní mše svatá - slouží a káže brněnský děkan kanovník Mons. Václav Slouk.
 • Odpoledne program na orelské základně v Bukovině. Na závěr kněžské požehnání.

23. května - pátek - Noc kostelů

 • Základní program:
 • 18:00 - 19:00 Pravidelná páteční mše svatá
 • 19:00 - 19:15 Čtvrthodinka duchovní varhanní hudby
 • 20:00 - 20:05 Zvonění na věži a modlitba Vesel se, nebes Královno
 • 20:05 - 20:15 Zvonohra
  s 33 zvony o celkové hmotnosti 2 a půl tuny - životní dílo P. Tomáše Prnky - zahraje 5 poutních mariánských písní.
 • 20:15 - 20:30 Čtvrthodinka duchovní varhanní hudby
 • 21:00 - 21:15 Čtvrthodinka duchovní varhanní hudby
 • 22:00 - 22:10 Požehnání na cestu

 • Další nabídka:
 • 19:00 - 22:00 Tichá návštěva kostela
  - místo modlitby a zároveň uměleckého skvostu
  - prohlídka jindy nedostupných prostor s komentářem.
 • 19:00 - 22:00 Galerie křtinských kněží
  na faře na chodbě jsou jejich fotografie a životopisy, je tam také pamětní tabule 3 význačným postavám: staviteli Santinimu + 1723, opatu Matuškovi * 1703, a děkanu Prnkovi, nastoupil 1973, + 2013.
 • 19:00 - 22:00 Soukromá křížová cesta - VIA CRUCIS
  ve starých ambitech.
 • Modlitba u hrobu otce Tomáše
  od kostela se jde k faře a pak 200 m po rovině na hřbitov, kněžský hrob je přesně uprostřed hřbitova u starobylého kříže.
 • Soukromá Cesta světla - VIA LUCIS
  v nových ambitech se zeleným habrovým živým plotem na půdorysu, který naplánoval sám Santini. 14 kopií obrazů Zdirada Čecha požehnal L.P. 2013 novokněz Josef Peňáz.

 • Více informací naleznete také na oficiálních stránkách Noci kostelů 2014.
 • Všichni jste srdečně zváni.

31. května - sobota - První jarní pouť

 • 8:00 hod. první mše svatá - poutníci z Hulína
 • 10:30 hod. mše svatá - tradiční pouť z Břestu, Žalkovic a dalších míst
 • Odpoledne přijdou poutníci ze Šlapanic, Benešova, Podolí, Boskovic, Dambořic a další
 • 17:30 hod. májová pobožnost
 • 18:30 hod. koncelebrovaná mše svatá a po ní světelný průvod, budou k dispozici svíce s potištěným chránítkem

Přejít na měsíc červen 2014.

nahoru

AKTUALITY

Výměna farářů ve Křtinách
Rozloučení Mons. Peňáze
Druhý kaplan pro Křtiny
Příprava na výročí Fatimy
Poutní kalendář 2017

NEDĚLNÍ MŠE SV.

Křtiny (květen až říjen)
7:30 hod., 9:00 hod., 10:30 hod.
Křtiny (listopad až duben)
7:30 hod., 10:30 hod.
Bukovinka (celoročně)
09:00 hod.
Březina (listopad až duben)
9:00 hod.
celý přehled bohoslužeb
týdenní pořad bohoslužeb

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

Křtinský chrám byl prohlášen Národní kulturní památkou.
Více informací a podrobnosti

KONTAKTY

Římskokatolická farnost Křtiny
Křtiny 72, 679 05

více kontaktů

POUTNIK-JAN.CZ

=osobní stránky Mons. Peňáze=
Některé zajímavé články:
Svatba v katolickém kostele Svatý křest (ve Křtinách i jinde)
Nové a staré křtinské ambity
Křtinská Zvonohra
Teplota v křtinském kostele
Ze Křtin do Křtin
Pěší poutě na Velehrad
Křtiny for foreigners


počet návštěv:

 | autorský tým |   | autorská práva |  | napište nám | W3C XHTML 1.0

aktualizováno: 31. 8. 2017