en-U FARNOST KŘTINY 2016 | INFOSERVIS | MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO KŘTINY U BRNA

 KŘTINY U BRNA - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

S platností od 1. 9. 2017 došlo k ukončení aktualizace tohoto portálu.
Aktuální web je na nové adrese: http://www.pmkrtiny.cz/.

FARNOST KŘTINY 2016

Vánoce ve Křtinách

Neděle 18. prosince 2016

 • V 11:30 hodin po mši svaté nám naši skauti přinesou betlémské světlo, které převezmeme.
 • Zároveň bude oznámen rozvrh rozdání světla občanům.

Pravé roráty 2016 při svíčkách

 • Budou od čtvrtku do soboty před svátky (tedy 22.-24. prosince) vždy v 6:45hod. v zimní kapli.

Narození Páně - "Štědrý večer" - sobota 24. prosince 2016

 • Narození Páně oslavíme nadvakrát:
 • v 15:58 hod. (kdy u nás zapadá slunce) mší svatou pro rodiče s malými dětmi. Budeme zpívat dětské koledy. Těšíme se na vás všechny.
 • "Půlnoční" začíná už ve 22:00 hod. Mši svatou slouží Mons. Jan Peňáz. Při ní zazní Česká vánoční mše koledová op. 43 od Antonína Hradila a to na počest pana Jana Opletala - dlouholetého sbormistra chrámového sboru, jež ji pravidelně provozoval, zpívá Kantila a chrámový sbor. Pojede autobus ze všech obcí. Od 21:30 hod. bude vánoční troubení z kůru.

Hod Boží Vánoční - neděle 25. prosince 2016

 • Ve Křtinách 7:30 a 10:30 hod. (při této mši sv. budou zpěvy koled z kůru).
 • V Bukovince a v Březině v 9:00 hod. V Bukovince se sbírkou na opravu kostelního Betléma.
 • V 17:00 hod. pořádají skauti za přispění rodičů v Bukovince u kostela "Živý Betlém".

Pondělí 26. prosince 2016 - svátek sv. Štěpána

 • Bohoslužby budou jako na Hod Boží vánoční.
 • Odpoledne pobožnost u jesliček s lidovými koledami a předáváním děkovných dopisů Ježíškovi (nejen od dětí).
 • Pak Radostná cesta - dle počasí.

Středa 28. prosince 2016

 • V 17:00 hodin rodinný koncert Mariana a jeho dvou dětí.

Sobota 31. prosince 2016 - sv. Silvestra - poslední den v občanském roce

 • Děkovná bohoslužba bude v 15:00 hod., kterou bude sloužit P. Lubomír Řihák a při které bude čten přehled roku spásy 2016.
 • Mše svatá bude také v 18:30 hodin opět s přehledem roku spásy 2016, po ní se zahřejeme na faře a na Nový rok budeme čekat v tiché modlitbě, adoraci a bdění v kostele od 22 hodin a pak jej přivítáme všemi zvony.

Neděle 1. ledna 2017 - slavnost Matky Boží, Panny Marie

 • DEN MODLITEB ZA MÍR, STÁTNÍ SVÁTEK A 1. DEN OBČANSKÉHO ROKU. Bohoslužby budou jako na Hod Boží vánoční s prosbami za MATKY, za mír, za vlast a jejího prezidenta a ostatní představitele, za dary Ducha Svatého v roce 2017 zvláště pro ty, kdo budou stát před důležitým rozhodnutím: volbou stavu nebo povolání. Za ně budeme prosit i při odpoledním svátostném požehnání a Te Deum ve 14:30 hodin. Pak Radostná cesta a z ní žehnání Městysu.

Pátek 6. ledna 2017 - Zjevení Páně, sv. Tří králů

 • Mše sv. v 7:30 a 18 hod. s žehnáním vody a křídy.

Neděle 8. ledna 2017 - svátek Křtu Páně

 • Bohoslužby budou jako na Hod Boží vánoční s latinskými zpěvy, po hrubé mši svaté prosby u našeho mariánského sloupu v ambitech.
 • Odpoledne bude koncert. Ve 14:00 hod. zazní Česká vánoční mše Jana Jakuba Ryby "Hej, mistře" v podání sborů a orchestru brněnské katedrály.

Sledujte rozpis koncertů 2016 a koncertů 2017 během vánoc.

Zvonohra o vánocích

 • Od 25.12. až do Nového roku bude Zvonohra hrát 17 minutové pásmo koled ve 12:06 - po poledním klekání - a pak při západu Slunce: 25/12 v 15:58:30 h., 26/12 v 15:59:00 h., 27/12 v 16:00:00 h., 28/12 v 16:00:30 h., 29/12 v 16:01:00 h., 30/12 16:02:00 h., 31/12 v 16:03:00 h., 1/1 2015 v 16:03:30 hodin.

Program prvního pátku farnosti v měsíci červnu 2016

V 18:00 hod. bude v zimní kapli mše svatá.
Po ní následuje adorace v 19:00 hod. a pak od 19:15 hod. tamtéž přednáška o Eucharistických zázracích. Přednáší Dr. Radomír Malý
Vše se uskuteční v pátek 3. června 2016.

Srdečně a upřímně zveme všechny, bez rozdílu věku, náboženství a bydliště; především na přednášku a besedu (p)o ní.


Program prvního pátku farnosti v měsíci květnu 2016

V 18:00 hod. bude v zimní kapli mše svatá.
Po ní následuje adorace v 19:00 hod. a pak od 19:15 hod. tamtéž přednáška o Církví uznaných mariánských zjeveních. Přednáší Dr. Radomír Malý
Vše se uskuteční v pátek 6. května 2016.

Srdečně a upřímně zveme všechny, bez rozdílu věku, náboženství a bydliště; především na přednášku a besedu (p)o ní.


Program prvního pátku farnosti v měsíci dubnu 2016

V 18:00 hod. bude v zimní kapli mše svatá.
Po ní následuje adorace v 19:00 hod. a pak od 19:15 hod. tamtéž přednáška o pěší pouti do Compostely (Lucie Magulová).
Vše se uskuteční v pátek 1. dubna 2016.

Srdečně a upřímně zveme všechny, bez rozdílu věku, náboženství a bydliště; především na přednášku a besedu (p)o ní.


Velikonoce ve Křtinách

Květná neděle - 20. března 2016

 • Mše sv.: Křtiny 7:30 a 10:30 hod., Březina 9:00 hod., Bukovinka 9:00 hod.
 • Svěcení ratolestí a čtení pašijí podle sv. Lukáše.
 • Křtiny - 14:30 hod. - Křížová cesta

Zelený čtvrtek - 24. března 2016

 • Mše sv.: Křtiny 16:30 hod. a po ní adorace, Bukovinka 19:00 hod.
 • Památka poslední večeře Páně.
 • Hrkání v 18hod.

Velký pátek - 25. března 2016

 • Obřady: Křtiny 15:00 hod. (protože je den volna)
 • Památka umučení Páně, po celý den přísný půst.
 • Bohoslužba slova, uctívání kříže a svaté přijímání. Pak tichá adorace u Božího hrobu v 18:30 a 19:00 hod.
 • Ve 20:00 hod. křížová cesta po místech neštěstí a bolesti v našem okolí.
 • Hrkání v 6, 12 a 18 hod.

Bílá sobota - 26. března 2016

 • Obřady Velikonoční vigilie: Křtiny 18:15 hod. (po západu slunce nad Blanskem)
 • V ambitech žehnání ohně, velikonoční svíce.
 • V kostele bohoslužba slova, svěcení křestní vody, křest dospělého, bohoslužba oběti a po ní krátké procesí.
 • Hrkání v 6 a 12 hod.

Hod Boží velikonoční - 27. března 2016

 • Bohoslužby: Křtiny 7:30 a 10:30 hod., Březina 9:00 hod., Bukovinka 9:00 hod. POZOR: JIŽ LETNÍHO ČASU!
 • Při bohoslužbách žehnání pokrmů.

Pondělí velikonoční - 28. března 2016

 • Bohoslužby: Křtiny 7:30 a 10:30 hod., Březina 9:00 hod., Bukovinka 9:00 hod.

Po všechny dny příležitost k přijetí svátosti smíření.
Oslavme společně tajemství smrti a zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista!


Přednášky ve Spolkovém domě - březen 2016

Ve čtvrtek 10. března od 19:00 hod. ve Křtinách ve společenském sálu Spolkového domu.
Přednáška Salmana Hasana (dříve muslim, nyní křešťan) o obrácení a o pomoci uprchlíkům. Osobní svědectví z Iráku o jeho životě a o pomoci uprchlíkům na Blízkém východě. Možnost diskuse. Vstupné dobrovolné.

Příběh uprchlíka: "Muslimové přišli do našeho domu v Bagdádu, měli masky, měli zbraně a řekli nám vy odejděte."

B.Sc. Salman Hasan, Ph.D., kterému islamisté podřízli bratra a jehož samotného, několikrát věznili a mučili, žije od loňského roku v ČR, kde se také oženil. Narodil se do muslimské rodiny v Iráku, byl vychován jako muslim. Později se stal křesťanem. Byl asistentem profesora na univerzitě v Basře, poté pracoval pro OSN v Kuvajtu. Po přestěhování do Německa přednášel na tamní univerzitě. V současnosti je generálním ředitelem křesťanské humanitární organizace International Christian Outreach Ministry, která pracuje mezi uprchlíky. Vyučuje principy pokojného soužití ve společnosti. Přednáší o islámu. Pomáhal také mimo jiné zorganizovat přesun 152 křesťanských uprchlíků z Erbílu v Iráku, kterým šlo o život do ČR.
Na přednáškách a besedách pro veřejnost přináší pravdivé a mnohdy šokující informace o islámu, uprchlících a imigrantech, kteří v současné době přicházejí do Evropy. Pravidelně se také vrací do Iráku, kde pomáhá křesťanům, kteří jsou pronásledováni a vyvražďováni islámskými radikály.

Srdečně a upřímně zveme všechny, bez rozdílu věku, náboženství a bydliště.


Školení lektorů

Školení lektorů proběhne v pátek 12.2. ve 20 hodin v Babicích, je to pro obě farnosti. Zveme i ty, kdo lektory ještě nejsou.


Přednášky ve Spolkovém domě - únor 2016

Ve čtvrtek 11. února od 18:00 hod. ve společenském sálu Spolkového domu.
Přednáška o pěších poutích po celé Evropě.

Srdečně a upřímně zveme všechny, bez rozdílu věku, náboženství a bydliště.


nahoru

AKTUALITY

Výměna farářů ve Křtinách
Rozloučení Mons. Peňáze
Druhý kaplan pro Křtiny
Příprava na výročí Fatimy
Poutní kalendář 2017

NEDĚLNÍ MŠE SV.

Křtiny (květen až říjen)
7:30 hod., 9:00 hod., 10:30 hod.
Křtiny (listopad až duben)
7:30 hod., 10:30 hod.
Bukovinka (celoročně)
09:00 hod.
Březina (listopad až duben)
9:00 hod.
celý přehled bohoslužeb
týdenní pořad bohoslužeb

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

Křtinský chrám byl prohlášen Národní kulturní památkou.
Více informací a podrobnosti

KONTAKTY

Římskokatolická farnost Křtiny
Křtiny 72, 679 05

více kontaktů

POUTNIK-JAN.CZ

=osobní stránky Mons. Peňáze=
Některé zajímavé články:
Svatba v katolickém kostele Svatý křest (ve Křtinách i jinde)
Nové a staré křtinské ambity
Křtinská Zvonohra
Teplota v křtinském kostele
Ze Křtin do Křtin
Pěší poutě na Velehrad
Křtiny for foreigners


počet návštěv:

 | autorský tým |   | autorská práva |  | napište nám | W3C XHTML 1.0

aktualizováno: 31. 8. 2017