en-U POUTNÍ KALENDÁŘ - KVĚTEN 2016 | INFOSERVIS | MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO KŘTINY U BRNA

 KŘTINY U BRNA - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

S platností od 1. 9. 2017 došlo k ukončení aktualizace tohoto portálu.
Aktuální web je na nové adrese: http://www.pmkrtiny.cz/.

POUTNÍ KALENDÁŘ - KVĚTEN 2016

17. dubna - neděle - Křtinské posvícení

(4. neděle velikonoční)

 • Křtinské posvícení (245. výročí posvěcení našeho chrámu - 21.4.1771), slouží a káže P. František Dostál, rodák z Tištína, nyní farář v Hustopečích nad Bečvou a věrný křtinský poutník od svého ranného mládí. Zahájí tím 807. ročník našich poutí. Mše svaté budou v křtinském chrámu v 7:30 a 10:30 hod.
 • Zpívají choralisté od Sv. Michala v Brně.

24. dubna - neděle - XV. hasičská pouť

(5. neděle velikonoční)

 • Program:
 • V 10:00 hod. slavnostní průvod hasičů Křtinami od koupaliště ke kostelu (se zástavami, v historických nebo dobových uniformách, s technikou historickou nebo dobovou)
 • V 10:30 hod. poutní mše svatá. Slouží a káže premonstrát Mgr. Pavel Rostislav Novotný O.Praem., pověřený duchovní správou hasičských sborů v krajích Jihomoravském a Vysočina.
 • Po bohoslužbě na náměstí městyse další program s ukázkami činnosti hasičů - zásah koněspřežní stříkačkou, ukázka činnosti mladých hasičů, ukázka činnosti HZS (cca 11:45 - 13:00 hod.)
 • V průběhu celé akce hraje dechová hudba "Sivická kapela".
 • Srdečně zvou pořadatelé: Farnost Křtiny, Městys Křtiny, SDH Křtiny, SDH Kanice, SDH Bukovina a SDH Babice n/Svit.

7. května - sobota - První jarní pouť

 • 8:00 hod. první mše svatá - poutníci z Hulína, Záhlinic a okolí, kteří putovali poprvé do Křtin L.P. 1787 a tradici věrně dodržují
 • 10:30 hod. mše svatá - tradiční pouť z Břestu (putují bez přerušení od roku 1793), Chropyně, Vrahovic, Držovic, Stínavy (Žalkovic) a dalších míst
 • 14:00 hod. rozloučení u sv. Anny
 • 16:00 hod. mše sv. pro pěší poutníky z Husovic sloužená jejich kněžími
 • Odpoledne přijdou poutníci ze Šlapanic, Benešova, Podolí, Dambořic a dalších míst
 • 18:30 hod. koncelebrovaná mše svatá, především za poutníky ze Šlapanic a okolí a z Benešova u Boskovic (ti při pěší pouti děkují za záchranu obce na konci 2. světové války, kdy jí hrozilo vypálení), po mši svaté světelný průvod, budou k dispozici svíce s potištěným chránítkem
 • Svátost smíření dopoledne a odpoledne od 15 hod.

 • Začínají nedělní poutní mše svaté v 9:00 hod.

8. května - neděle - První jarní pouť

(7. neděle velikonoční)

 • Mše svaté: 6:15 - 7:30
 • V 9:00 a 10:30 hod. slouží a káže Mons. Mgr. Karel Orlita, JU.D., soudní vikář
 • Odpoledne ve 14:00 hod. pobožnost a svátostné požehnání
 • Uvítáme poutníky: Jesenec, Kladky, Pivín, Skalky, Klenovice na Hané, Pavlovice u Kojetína, Vítčice, Srbce a Zborovice, Dobrochov, Čehovice, Pustiměř a další míst
 • Svátost smíření dopoledne.

8. května - neděle - Brněnská pěší pouť

(Panny Marie, prostřednice všech milostí)

 • Za účasti generálního vikáře, 1. preláta a děkana brněnské kapituly Mons. Jiřího Mikuláška a brněnského děkana a 2. preláta brněnské kapituly Mons. ThLic. Václava Slouka.
 • Start: Brno-Obřany konečná tramvaje č.4, odchod v 9:00hod. (možno se připojit i v Bílovicích nad Svitanou). Délka trasy cca 15km.
 • Příchod do Křtin kolem 15hod. V 16:00 hod. mše svatá.
 • Svátost smíření od 15h.

14. května - sobota - Hlavní pouť

(vigilie Hodu Božího svatodušního - záslibná pouť blanenské a adamovské farnosti)

 • 7:30 hod. první mše svatá a další dle příchodu poutníků
 • 16:00 hod. mše sv. - slouží profesor Mons. Ladislav Tichý a kněží z Boskovic
 • 18:00 hod. mše sv. - slouží 1. prelát a děkan brněnské kapituly Mons. Jiří Mikulášek
 • Večer zakončíme světelným průvodem s dechovou hudbou. Budou k dispozici svíce s potištěným chránítkem.
 • Uvítáme poutníky: z Adamova a Blanska, Prostějova, Boskovic , Knínic a okolí, ze Šitbořic, Brodku u Konice, Brodku u Prostějova, Podivic a Ondratic a Dobrochova, Kojetína, Měrovic, Lipové, Otaslavic a Vranovic a Vincencova, Konice a Jednova a Suchdola a Horního Štěpánova, Boskovic a Knínic, Podolí u Brna a dalších míst.
 • Svátost smíření od 15h.

15. května - neděle - Hlavní pouť

(Hod Boží svatodušní)

 • Mše svaté: 6:15 - 7:30
 • 9:00 a 10:30 hod. bude sloužit novoříšský opat Marian Kosík, OPraem.
 • 14:00 hod. mariánská pobožnost.
 • Uvítáme poutníky: Prostějov, Vřesovice, Vrahovice, Rozstání, Jedovnice, Bošovice, Pačlavice, Sokolnice, Telnice, Kobylnice a dalších míst.
 • Svátost smíření dopoledne.

16. května - pondělí svatodušní - Hlavní pouť

 • Mše sv. v 7:30 a 18:00 hod.

22. května - neděle - Župní orelská pouť

(Slavnost Nejsvětější Trojice )

 • !! POZOR - ZMĚNA ČASŮ MŠÍ SVATÝCH PRO TUTO NEDĚLI !!
 • Při mši svaté v 8:30 hod. bude 1. svaté přijímání - o. Michal Seknička, místní kaplan.
 • Při mši svaté v 10:30 hod. uvítáme členky a členy orelských jednot s orelskými prapory. Poutní mše svatá - slouží a káže P. Pavel Lacina z Pozořic. Po ní mariánská pobožnost s místním farářem.
 • Odpoledne program na orelské základně v Bukovině. Na závěr kněžské požehnání.
 • Svátost smíření dopoledne.

29. května - neděle - Boží Tělo

 • !! POZOR - ZMĚNA ČASŮ MŠÍ SVATÝCH PRO TUTO NEDĚLI !!
 • Mše svaté: 7:30 a 9:00 hod. Slouží a kážou místní kněží.
 • Po mši svaté v 9:00 hod. bude procesí Božího Těla v obojích ambitech.
 • Nebude mše svatá v 10:30hod. !!

Přejít na měsíc červen 2016.

nahoru

AKTUALITY

Výměna farářů ve Křtinách
Rozloučení Mons. Peňáze
Druhý kaplan pro Křtiny
Příprava na výročí Fatimy
Poutní kalendář 2017

NEDĚLNÍ MŠE SV.

Křtiny (květen až říjen)
7:30 hod., 9:00 hod., 10:30 hod.
Křtiny (listopad až duben)
7:30 hod., 10:30 hod.
Bukovinka (celoročně)
09:00 hod.
Březina (listopad až duben)
9:00 hod.
celý přehled bohoslužeb
týdenní pořad bohoslužeb

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

Křtinský chrám byl prohlášen Národní kulturní památkou.
Více informací a podrobnosti

KONTAKTY

Římskokatolická farnost Křtiny
Křtiny 72, 679 05

více kontaktů

POUTNIK-JAN.CZ

=osobní stránky Mons. Peňáze=
Některé zajímavé články:
Svatba v katolickém kostele Svatý křest (ve Křtinách i jinde)
Nové a staré křtinské ambity
Křtinská Zvonohra
Teplota v křtinském kostele
Ze Křtin do Křtin
Pěší poutě na Velehrad
Křtiny for foreigners


počet návštěv:

 | autorský tým |   | autorská práva |  | napište nám | W3C XHTML 1.0

aktualizováno: 31. 8. 2017