en-U AKTUALITY 2014 | INFOSERVIS | MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO KŘTINY U BRNA

 KŘTINY U BRNA - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

S platností od 1. 9. 2017 došlo k ukončení aktualizace tohoto portálu.
Aktuální web je na nové adrese: http://www.pmkrtiny.cz/.

AKTUALITY - ROK 2014

Vánoční přání 2014 od křtinských kněží

[Vloženo: 23. 12. 2014]

Podle starých koledníků:
Vinšujem vám šťastné a veselé svátky Krista Pána narození, na statečku rozmnožení a všeho, co jsme si vyprosili: zdraví, štěstí, mír po celé zemi a po smrti nebeské království.
Mons. Jan Peňáz a P. Jiří Paleček


Vyzvánění Zvonohry o vánocích 2014

[Vloženo: 22. 12. 2014]

Ve Křtinách bude od Hodu Božího (25.12.) až do Nového roku hrát Zvonohra 17 minutové pásmo koled každý den ve 12:06 - po poledním klekání - a pak přesně při západu slunce: ve středu 25/12 v 15:57:00 h.(Na Boží Narození o bleší převalení), 26/12 v 15:57:30 h., 27/12 v 15:58:00 h., 28/12 v 15:59:00 h., 29/12 v 16:00:00 h., 30/12 16:00:30 h., ve středu 31/12 v 16:01:00 h. a na Nový rok 1/1 2015 v 16:02:00 hodin (Na Nový rok o slepičí krok).
Upřímně zveme všechny.


Vánoční program 2014 ve Křtinách

[Vloženo: 22. 12. 2014]

Na našich stránkách můžete sledovat vánoční program místní farnosti Křtiny.

Byl vložen nový Pozdrav ze Křtin 2/2014.

Všem vám přejeme klidné prožití doby adventní vrcholící v radost doby vánoční a do nového roku 2015 hojnost Božích darů a mocnou přímluvu Panny Marie.

Team Krtiny.katolik.cz.


Výstava linoritů - Křížová cesta

[Vloženo: 11. 8. 2014]

Do konce srpna bude v kapli sv. Anny výstava linoritů - Křížová cesta. Autorem tohoto ojedinělého díla je pan Jakubec, klient boskovické Charity, která výstavu umožnila.
Výstava se koná za podpory JK Style, který poskytl stojany a rámy.
Vstup volný. Srdečně zveme.


Výstava o životě a mučednické smrti sestry Restituty Kafkové

[Vloženo: 6. 6. 2014]

V našem kostele bude po celé léto dvojjazyčná výstava o životě a mučednické smrti rodačky z naší diecéze, sestry Restituty Kafkové, narozené v Husovicích a pokřtěné v Zábrdovicích, pod které Křtiny kdysi patřily.
Od mladí žila ve Vídni, tam vstoupila k sestrám františkánkám, obětavě pracovala v nemocnici a tam v období nacionálního socialismu byla popravena, protože mimo jiné nechtěla odstranit kříže z nemocničních pokojů.


Posílení dopravy při hlavní pouti

[Vloženo: 6. 6. 2014]

V souvislosti s konáním hlavní pouti bude v neděli 8.6. 2014 posílena linka č. 201 ze Staré Osady na vybraných spojích a to s odjezdy v 8:15 a 9:15 ze Staré Osady, tak aby byl zajištěn návoz poutníků na mše sv. začínající v 9:00 a v 10:30 hodin.
Více informací naleznete také na stránkách IDS JMK.
Jízdní řády naleznete v rubrice Turistservis.


Výstava opravených andělů

[Vloženo: 1. 6. 2014]

Ve křtinském zámku (mezi chrámem a farou) si můžete každý den až do 30.6. 2014 v době od 10 do 17 hod. prohlédnout vystavené anděli vrácené zpět po rekonstrukci z oltáře 14 pomocníků.
Bližší informace naleznete zde.


Svatodušní novéna ve Křtinách

[Vloženo: 1. 6. 2014]

Až do soboty 7.6. se vždy ve 20:00 hod. uskuteční v chrámu večerní modlitba a prosby o dary Ducha svatého.

Všichni jste srdečně zváni!


Upozornění na deváté nedělní mše svaté

[Vloženo: 10. 5. 2014]

Na základě četných dotazů informujeme, že nedělní mše svaté v tomto roce budou až od června.

Již tradičně je první deváta mše svatá vždy první neděli po slavnosti Nanebevstoupení Páně (29.5.2014) - letos tedy 1. června - pravidelně připadá na první Jarní pouť.


Vložen poutní kalendář na poutní období květen až listopad 2014

[Vloženo: 18. 4. 2014]

Byl dokončen plán poutí a dalších akcí pro letošní rok 2014. Jeho detailní přehled Vám přinášíme na těchto stránkách zde v Informačním portálu.

Byl vložen nový Pozdrav ze Křtin 1/2014.

Těšíme se na setkání s Vámi na některé z poutí u trůnu Panny Marie Křtinské.


Svatořečení papežů Jana Pavla II. a Jana XXIII.

[Vloženo: 18. 4. 2014]

V neděli 27. dubna 2014 v 10:00 hod. bude na Svatopetrském náměstí ve Vatikánu slavena mše svatá se svatořečením papežů Jana XXIII. a Jana Pavla II. Události se zúčastní také čeští a moravští poutníci. V ČR budou událost přenášet dvě televize, na několika místech též proběhne veřejná projekce.
Více informací naleznete také na stránkách Tiskového střediska České biskupské konference.


Velikonoční přání

[Vloženo: 13. 4. 2014]

K svátkům Umučení a Vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista vám všem i vašim blízkým přejeme s o. Jiřím Palečkem zdraví pro tělo, víru, naději a lásku pro duši a pokoj Kristův doma, v okolí i ve světě a po smrti nám všem Boží království.

Mons. Jan Peňáz


Velikonoční program 2014 ve Křtinách

[Vloženo: 13. 4. 2014]

Na našich stránkách můžete sledovat velikonoční program místní farnosti Křtiny.

Všem vám přejeme duchovní prožití doby svatopostní. Kéž na jejím závěru pocítíte radostné velikonoční Aleluja! Kristus v pravdě z mrtvých vstal!

Team Krtiny.katolik.cz


První výročí úmrtí P. Tomáše Prnky

[Vloženo: 26. 3. 2014]

K prvnímu výročí úmrtí otce Tomáše bude tuto sobotu 29. 3. v 7:30 hod. sloužena zvláštní mše svatá dle Římského misálu otcem Jiřím Palečkem.

Hlavní program připomínky ročního úmrtí bude v něděli 30.3.: v 10:30hod. bude sloužit Mons. Jan Peňáz v pořadí již 100. mši sv. za jeho nesmrtelnou duši za účasti příbuzných. Bude sloužena i za jeho bratra P. Josefa, rodiče a příbuzné a ostatní naše + kněze, a jejich spolupracovníky a ostatní dobrodince našeho kostela.
Při této příležitosti si bude možné pořídit DVD videozáznam z loňského pohřbu a také Multimediální soubor z oslav Velkého křtinského jubilea 2010, kde je i řada promluv a komentářů právě P. Prnky.
Po mši svaté půjdeme na hřbitov pomodlit se u jeho hrobu a pak se vrátíme na faru, kde bude v prvním poschodí otevřena malá vzpomínková galerie s krátkým představím jednotlivých kněží působících ve zdější farnosti.
Nebude chybět malé občerstvení.

Všichni jste srdečně zváni!


Místa vzpomínek na P. Prnku a prosba Mons. Peňáze

[Vloženo: 20. 2. 2014]

Na vědomí všem farníkům, poutníkům a dobrodincům, kteří rádi vzpomínají na P. Tomáše Prnku, je dán následující dopis s prosbou.


Mše svatá za naši vlast, zvláště za Moravany

[Vloženo: 20. 2. 2014]

Všechny mariánské ctitele a poutníky zveme v neděli 9.3.2014 - v den 1120. výročí smrti velkomoravského krále Svatopluka - k Panně Marii do Křtin, do naší Perly Moravy - na mši sv. v 10:30 hod., která bude obětována za naši vlast, zvláště za Moravany. Při ní zazní mariánské a cyrilometodějské písně. Moravské symboly při mši svaté a moravské vlastenecké písně po ní jsou vítány.


Zveme na přednášky na první pátky v měsíci do Křtin

[Vloženo: 20. 2. 2014]

Dovolujeme si Vás pozvat na cyklus přednášek na první pátky v měsíci do našeho mariánského chrámu ve Křtinách. Více informací zde.


Blíží se první výročí úmrtí P. Tomáše Prnky

[Vloženo: 4. 2. 2014]

K prvnímu výročí úmrtí otce Tomáše bude v sobotu 29. 3. v 7:30 hod. zvláštní mše svatá, s kterou se v Římském misále počítá. Bude ji sloužit otec Jiří Paleček.
Další mše sv. - měla by to být již stá za jeho nesmrtelnou duši - bude sloužit Mons. Jan Peňáz v neděli 30. 3. v 10:30 hod. za účasti příbuzných. Proto bude sloužena i za rodiče P. Tomáše a za jeho nejstaršího bratra P. Josefa Prnku, arcikněze slavkovského a dlouholetého faráře a děkana hodonínského.
Při této příležitosti se otevře v horním patře fary malá vzpomínková galerie. Díky panu prezidentovi Nejvyššího kontrolního úřadu Ing. Miloslavu Kalovi už máme krásný velký portrét otce Tomáše. Obrazy ostaních kněží, posledního premonstráta, obou kněží Pátků (strýc Bernard a synovec Bernard) a dalších budou do té doby opraveny. Teď se jen čeká na obrazy otce Františka Marka a otce Jaroslava Samsona.
Mons. Peňáz nikde nenašel jejich pěknou fotografii, která by se dala zvětšit. Proto se touto formou obrací na vás všechny s prosbou, pokud nějakou takovou fotografii máte, abyste mu ji laskavě zapůjčili. Dá ji zvětšit, aby galerie na faře byla úplná. Předem děkuje křesťanským Pán Bůh zaplať.


Mše svaté v cyrilo-metodějské dny

[Vloženo: 4. 2. 2014]

Mše svaté za naši vlast, zvláště za Moravu, budou slouženy v Perle Moravy ve Křtinách, kde křtili sv. Cyril a Metoděj, vždy ve významné cyrilometodějské dny v 10:30 hod. a to 9. února (14.2.869 zemřel sv.Cyril), 9. března (9.3.894 zemřel král Svatopluk - 1120. výročí), 6. dubna (6.4. 885 zemřel sv.Metoděj), 4. května (11.5. 863 měli přijít sv. Cyril a Metoděj), 1. června, 5. července ... (další data budou oznámena).
Těšíme se na moravské písně a symboly.


nahoru

AKTUALITY

Výměna farářů ve Křtinách
Rozloučení Mons. Peňáze
Druhý kaplan pro Křtiny
Příprava na výročí Fatimy
Poutní kalendář 2017

NEDĚLNÍ MŠE SV.

Křtiny (květen až říjen)
7:30 hod., 9:00 hod., 10:30 hod.
Křtiny (listopad až duben)
7:30 hod., 10:30 hod.
Bukovinka (celoročně)
09:00 hod.
Březina (listopad až duben)
9:00 hod.
celý přehled bohoslužeb
týdenní pořad bohoslužeb

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

Křtinský chrám byl prohlášen Národní kulturní památkou.
Více informací a podrobnosti

KONTAKTY

Římskokatolická farnost Křtiny
Křtiny 72, 679 05

více kontaktů

POUTNIK-JAN.CZ

=osobní stránky Mons. Peňáze=
Některé zajímavé články:
Svatba v katolickém kostele Svatý křest (ve Křtinách i jinde)
Nové a staré křtinské ambity
Křtinská Zvonohra
Teplota v křtinském kostele
Ze Křtin do Křtin
Pěší poutě na Velehrad
Křtiny for foreigners


počet návštěv:

 | autorský tým |   | autorská práva |  | napište nám | W3C XHTML 1.0

aktualizováno: 31. 8. 2017