en-U POUTNÍ KALENDÁŘ - LISTOPAD 2007 | INFOSERVIS | MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO KŘTINY U BRNA

 KŘTINY U BRNA - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

S platností od 1. 9. 2017 došlo k ukončení aktualizace tohoto portálu.
Aktuální web je na nové adrese: http://www.pmkrtiny.cz/.

POUTNÍ KALENDÁŘ - LISTOPAD 2007

4. listopadu - neděle - Svatohubertská mše

 • Mše svatá v 10:30 hod. bude s obvyklým pořadem.
 • Zpěv a hudbu zajišťuje brněnská konzervatoř.
 • Zazní lesní rohy. Kostel zavoní lesní výzdobou.
 • Srdečně zve Farní úřad a MZLU ŠLP Křtiny

24. listopadu - sobota - Setkání české a slovenské mládeže

 • Program:
 • 15:00 hod. - možnost svátosti smíření
 • 16:00 hod. - katecheze, po ní růženec
 • 17:00 hod. - adorace
 • 18:00 hod. - mše svatá
 • Vede P. Pavel Novotný, O.Praem z Babic, který vás tímto i srdečně zve.
 • Máte-li zájem pomoct jako schola nebo sbor, rádi Vás uvítáme. Prosíme ohlašte se laskavě P.Tadeášovi, O.Praem (křtinský kaplan) osobně nebo na mobil 604 312 400.

Poutní období 2007 skončilo!

Poutní kalendář na rok 2008 uvedeme v dostatečném předstihu.

 • Nyní pouze základní informace:
 • (Hod Boží velikonoční - 23. března 2008)
 • Hasičská pouť - 27. dubna 2008
 • První jarní pouť - 3. a 4. května 2008
 • Pouť brněnské mládeže - 8. května 2008
 • Hlavní pouť - 10. a 11. května 2008
 • Orelská pouť - 25. května 2008
 • Vyškovská pouť - 1. června 2008
 • Hanácká pouť - 28. a 29. června 2008
 • Svatoanenská pouť - 27. července 2008
 • Svěcení květin - 17. srpna 2008
 • Dušičková pouť - 19. října 2008
 • Svatohubertská mše - 9. listopadu 2008

Připomínáme, že mimo poutní období (tedy až do slavnosti Nanebevstoupení Páně - 1. května 2008) nebudou slaveny nedělní mše svaté v 9:00 hod.!
První mše svatá v 9:00 hod bude v roce 2008 slavena v neděli 4. května při První jarní pouti.
Vánoční, velikonoční a další programy pro místní farnost Křtiny.


nahoru

AKTUALITY

Výměna farářů ve Křtinách
Rozloučení Mons. Peňáze
Druhý kaplan pro Křtiny
Příprava na výročí Fatimy
Poutní kalendář 2017

NEDĚLNÍ MŠE SV.

Křtiny (květen až říjen)
7:30 hod., 9:00 hod., 10:30 hod.
Křtiny (listopad až duben)
7:30 hod., 10:30 hod.
Bukovinka (celoročně)
09:00 hod.
Březina (listopad až duben)
9:00 hod.
celý přehled bohoslužeb
týdenní pořad bohoslužeb

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

Křtinský chrám byl prohlášen Národní kulturní památkou.
Více informací a podrobnosti

KONTAKTY

Římskokatolická farnost Křtiny
Křtiny 72, 679 05

více kontaktů

POUTNIK-JAN.CZ

=osobní stránky Mons. Peňáze=
Některé zajímavé články:
Svatba v katolickém kostele Svatý křest (ve Křtinách i jinde)
Nové a staré křtinské ambity
Křtinská Zvonohra
Teplota v křtinském kostele
Ze Křtin do Křtin
Pěší poutě na Velehrad
Křtiny for foreigners


počet návštěv:

 | autorský tým |   | autorská práva |  | napište nám | W3C XHTML 1.0

aktualizováno: 31. 8. 2017