en-U POUTNÍ KALENDÁŘ - ČERVEN 2013 | INFOSERVIS | MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO KŘTINY U BRNA

 KŘTINY U BRNA - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

S platností od 1. 9. 2017 došlo k ukončení aktualizace tohoto portálu.
Aktuální web je na nové adrese: http://www.pmkrtiny.cz/.

POUTNÍ KALENDÁŘ - ČERVEN 2013

2. června - neděle - Boží Tělo

 • Mše svaté: 7:30 - 9:00.
 • Po mši svaté v 9:00 hod. bude procesí Božího Těla v obojích ambitech s českými a latinskými zpěvy za doprovodu svatomichalské scholy z Brna.
 • Nebude mše svatá v 10:30hod. !!

9. června - neděle - Župní orelská a Vyškovská pouť

 • 8:00 hod. - 1. svaté přijímání dětí.
 • Nebude mše svatá v 9:00hod. !!
 • V 10:30 hod. uvítáme členky a členy orelských jednot s orelskými prapory. Poutní mše svatá s doprovodem Sivické kapely.
 • Odpoledne program na orelské základně v Bukovině. Na závěr kněžské požehnání.

23. června - neděle - Sloupská pouť a I. pouť za oběti totalit a za šťastnou budoucnost našeho národa i světadílu

 • Sobota 22.6.: 19:30 - společná modlitba nešpor, 20:00 večerní klekání, Anděl Páně a Zvonohra, pak adorace v kostele až do západu slunce, 21:02 mše svatá v kostnici.
 • Neděle - mše svaté: 7:30 - 9:00
 • V 10:30 hod. slouží generální vikář Mons. Jiří Mikulášek
 • 12:00 hod. společná modlitba Anděl Páně, Zvonohra a křest
 • 15:00 Cesta světla na nových ambitech a v kostele recitace básní vězněného františkána P. J. Jenáčka
 • 19:30 ve spolkovém domě (stará škola) ANTONÍN HUVAR - hraje Buranteatr z Brna
 • Více informací zde.

29. června - sobota - Hanácká pouť

 • V 10:30 hod. pro poutníky z Drnovic.
 • Vítání poutníků z Němčic nad Hanou, Hrušky, Křenovic a Vysočan.
 • V 18:30 hod. bude mše svatá, kterou bude sloužit P. Marcel Javora. Po ní bude následovat světelný průvod. Budou k dispozici svíce s potištěným chránítkem.

30. června - neděle - Hanácká pouť

 • Mše svaté v 7:30, 9:00 a 10:30 hod.
 • Poutníci: Ivanovice, Orlovice, Chvalkovice, Lipovec, Kulířov a další.
 • 13:00 hod. adorační pobožnost

Přejít na měsíc květen 2013. Přejít na měsíc červenec 2013.

nahoru

AKTUALITY

Výměna farářů ve Křtinách
Rozloučení Mons. Peňáze
Druhý kaplan pro Křtiny
Příprava na výročí Fatimy
Poutní kalendář 2017

NEDĚLNÍ MŠE SV.

Křtiny (květen až říjen)
7:30 hod., 9:00 hod., 10:30 hod.
Křtiny (listopad až duben)
7:30 hod., 10:30 hod.
Bukovinka (celoročně)
09:00 hod.
Březina (listopad až duben)
9:00 hod.
celý přehled bohoslužeb
týdenní pořad bohoslužeb

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

Křtinský chrám byl prohlášen Národní kulturní památkou.
Více informací a podrobnosti

KONTAKTY

Římskokatolická farnost Křtiny
Křtiny 72, 679 05

více kontaktů

POUTNIK-JAN.CZ

=osobní stránky Mons. Peňáze=
Některé zajímavé články:
Svatba v katolickém kostele Svatý křest (ve Křtinách i jinde)
Nové a staré křtinské ambity
Křtinská Zvonohra
Teplota v křtinském kostele
Ze Křtin do Křtin
Pěší poutě na Velehrad
Křtiny for foreigners


počet návštěv:

 | autorský tým |   | autorská práva |  | napište nám | W3C XHTML 1.0

aktualizováno: 31. 8. 2017