en-U POUTNÍ KALENDÁŘ - KVĚTEN 2013 | INFOSERVIS | MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO KŘTINY U BRNA

 KŘTINY U BRNA - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

S platností od 1. 9. 2017 došlo k ukončení aktualizace tohoto portálu.
Aktuální web je na nové adrese: http://www.pmkrtiny.cz/.

POUTNÍ KALENDÁŘ - KVĚTEN 2013

21. dubna - neděle - Posvícení s novoknězem

 • křtinské posvícení s novoknězem P. Josefem Peňázem a latinskými zpěvy choralistů z Brna.

28. dubna - neděle - Hasičská pouť

(5. neděle velikonoční)

 • Program:
 • V 10:00 hod. slavnostní průvod hasičů Křtinami od koupaliště ke kostelu (se zástavami, v historických nebo dobových uniformách, s technikou historickou nebo dobovou)
 • V 10:30 hod. poutní mše svatá.
 • Po bohoslužbě na náměstí další program s ukázkami zásahů hasičské techniky historické i moderní (cca 11:30 - 13:00 hod.)
 • Srdečně zvou pořadatelé: Farnost Křtiny, Městys Křtiny, SDH Křtiny, SDH Kanice, SDH Adamov, SDH Bílovice n/Svit., SDH Bukovina a SDH Babice n/Svit.

8. května - středa - Brněnská pěší pouť

(Panny Marie, prostřednice všech milostí)

 • Za účasti generálního vikáře Mons. Jiřího Mikuláška.
 • Start: Brno-Obřany konečná tramvaje č.4, odchod v 9:00hod. (možno se připojit i v Bílovicích nad Svitanou). Délka trasy cca 15km.
 • V 16:00 hod. mše svatá.

11. května - sobota - První jarní pouť

 • 8:00 hod. první mše svatá - poutníci z Hulína
 • 10:30 hod. mše svatá - tradiční pouť z Břestu, Žalkovic a dalších míst
 • Odpoledne přijdou poutníci ze Šlapanic, Benešova, Podolí, Boskovic, Dambořic a další
 • 16:00 hod. mariánský akatist - byzantská modlitba podobná loretánským litaniím
 • 17:30 hod. májová pobožnost
 • 18:30 hod. koncelebrovaná mše svatá a po ní světelný průvod, budou k dispozici svíce s potištěným chránítkem

 • Začínají nedělní poutní mše svaté v 9:00 hod.

12. května - neděle - První jarní pouť

 • Mše svaté: 6:15 - 7:30 - 9:00
 • V 10:30 hod. slouží P. Pavel Dokládal z ČM Fatimy
 • Odpoledne ve 13:30 hod. adorační pobožnost
 • Uvítáme poutníky: Jesenec, Kladky, Pivín, Čehovice, Pustiměř a další

16. května - čtvrtek - Oslavy 90. výročí založení ŠLP

 • 17:00 hod. mše svatá za živé a + zaměstnance podniku a pak pobožnost u sochy sv. Jana Nepomuckého
 • 18:30 hod. slavnostní koncert - Jazzová mše Jaromíra Hniličky

18. května - sobota - Hlavní pouť

 • (vigilie Hodu Božího svatodušního - záslibná pouť blanenské a adamovské farnosti)
 • 8:00 hod. první mše svatá a další dle příchodu poutníků
 • 16:00 hod. mše sv. s doprovodem dechové hudby, slouží profesor Mons. Ladislav Tichý
 • 18:00 hod. mše sv. - slouží brněnský generální vikář Mons. Jiří Mikulášek, zpívá schola z Blanska
 • Večer zakončíme světelným průvodem s dechovou hudbou. Budou k dispozici svíce s potištěným chránítkem.
 • Uvítáme poutníky: Adamov, Blansko, Šitbořice, Otaslavice, Brodek u Konice, Brodek u Prostějova, Kojetín, Měrovice, Lipová s hudbou, Konice, Protivanov, Horní Štěpánov, Suchdol a další.

19. května - neděle - Hod Boží svatodušní - Hlavní pouť

 • Mše svaté: 6:15 - 7:30 (bude sloužit Mons. Ladislav Tichý) - 9:00
 • 10:30 hod. bude sloužit novoříšský opat Marian Kosík, OPraem.
 • 14:00 hod. mariánská pobožnost.
 • Uvítáme poutníky: Prostějov, Vřesovice, Vrahovice, Rozstání, Jedovnice, Bošovice, Pačlavice a další.

20. května - pondělí svatodušní - Hlavní pouť

 • Mše sv. v 7:30 a 17:00 hod.

24. května - pátek - Noc kostelů

 • Program:
 • 18:00 Pravidelná páteční mše svatá
  při ní se děti připravují na 1. a další svaté přijímání.
 • 19:30 Koncert na Zvonohru
  Zvonohra se 33 zvony a zvonky od 6 do 363 kg - životní dílo zesnulého otce Tomáše Prnky - se rozezní náboženskými i lidovými písněmi.
 • 20:00 Premonstráti zpívají česky církevní hodinky
  Anděl Páně a večerní chvály neboli nešpory.
 • 20:30 Cesta světla
  Po vzoru křížové cesty - latinsky VIA CRUCIS - se 14 obrazy o utrpení Pána Ježíše se zavádí i Cesta světla - VIA LUCIS - se 14 obrazy o vzkříšení Pána Ježíše a o tom, jak se pak zjevoval apoštolům. Poprvé byla v naší vlasti pořízena na Svatém Hostýně, ve Křtinách máme od letoška její kopii na místě plánovaných druhých ambitů.
 • 21:00 Premonstráti zpívají česky církevní hodinky
  Modlitba se čtením z Písma a církevních otců, dříve to byla modlitba, ke které se vstávalo už v noci, dnes je možné se ji modlit v předvečer.
 • 22:00 Premonstráti zpívají česky církevní hodinky
  Modlitba před spaním, zvaná kompletář, protože bez ní by ten den nebyl kompletní. V přísných řádech se tuto část hodinek modlí i v létě už před západem slunce a pak jdou spát, protože vstávají ve 3 hodiny v noci.
 • 23:00 Závěrečné ztišení - shromáždíme se v mírně osvětleném kostele, o půlnoci dá farář požehnání na dobrou noc.
 • Stálá návštěva na 8 místech:
  kostel, kůr, oratoř, kaple Božího milosrdenství, kaple sv. Anny, staré ambity s křížovou cestou a Zvonohrou, nové ambity s cestou světla, kostnice.

Přejít na měsíc červen 2013.

nahoru

AKTUALITY

Výměna farářů ve Křtinách
Rozloučení Mons. Peňáze
Druhý kaplan pro Křtiny
Příprava na výročí Fatimy
Poutní kalendář 2017

NEDĚLNÍ MŠE SV.

Křtiny (květen až říjen)
7:30 hod., 9:00 hod., 10:30 hod.
Křtiny (listopad až duben)
7:30 hod., 10:30 hod.
Bukovinka (celoročně)
09:00 hod.
Březina (listopad až duben)
9:00 hod.
celý přehled bohoslužeb
týdenní pořad bohoslužeb

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

Křtinský chrám byl prohlášen Národní kulturní památkou.
Více informací a podrobnosti

KONTAKTY

Římskokatolická farnost Křtiny
Křtiny 72, 679 05

více kontaktů

POUTNIK-JAN.CZ

=osobní stránky Mons. Peňáze=
Některé zajímavé články:
Svatba v katolickém kostele Svatý křest (ve Křtinách i jinde)
Nové a staré křtinské ambity
Křtinská Zvonohra
Teplota v křtinském kostele
Ze Křtin do Křtin
Pěší poutě na Velehrad
Křtiny for foreigners


počet návštěv:

 | autorský tým |   | autorská práva |  | napište nám | W3C XHTML 1.0

aktualizováno: 31. 8. 2017