en-U KŘTINŠTÍ FARÁŘI PODLE MATRIK | HISTORIE | MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO KŘTINY U BRNA

 KŘTINY U BRNA - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

S platností od 1. 9. 2017 došlo k ukončení aktualizace tohoto portálu.
Aktuální web je na nové adrese: http://www.pmkrtiny.cz/.

HISTORIE - KŘTINŠTÍ FARÁŘI PODLE MATRIK

1957 - 1973 R.D. Jaroslav Samson
Narozen 1.11. 1922 ve Vranovicích, ordinován v roce 1949. Jako kaplan nastoupil ve Křtinách, 1.11.1957 byl jmenován administrátorem ve Křtinách. 1. prosince 1973 byl přeložen jako administrátor do Újezda u Brna. Zemřel 17. prosince 1990. Pohřben v Újezdě u Brna.
1932 - 1957 R.D. František Marek
Narodil se 27.1.1893 v Protivanově, ordinován 5.7.1917. Jako kaplan působil ve Slavonicích, Střelicích, Vranově u Brna a od roku 1922 ve Křtinách. 1. prosince 1932 investován na faru ve Křtinách. 1. listopadu 1957 rezignuje jako farář, odstěhoval se do domu svého synovce. Do července 1960 pomáhá v duchovní správě jako kaplan, pak odchází do penze. Zemřel 22. srpna 1969 v Boskovicích v nemocnici. Pohřben 29.8.1969 na křtinském hřbitově. Pohřební obřady vedl Excelence dr. Karel Skoupý, biskup brněnský.
1922 - 1932 R.D. Vincenc Bureš
Narodil se 15.12.1862 v Čechy pod Košířem, ordinován 30.7.1893. Přišel z Vranova, v roce 1932 odešel do důchodu do Náměště na Hané, kde zemřel.
1892 - 1922 R.D. Bernard Pátek
Synovec předchozího faráře. Narozen 28. června 1851 v Brně. Rodiče: Ferdinand Pátek, kostelník u sv. Jakuba v Brně a vedoucí poutníků, matka Marie roz. Bílá. Gymnasium a bohosloví studoval v Brně, kde byl 26. července 1875 vysvěcen na kněze. 9. září nastoupil jako kaplan do Moravských Budějovic. Roku 1877 nastoupil jako kaplan v Brně - Zábrdovicích. V roce 1880 byl lokalistou v Ochozi. V roce 1892 - 28. června v den svých narozenin byl presentován od tehdejšího majitele křtinského panství šlechtice Mořice Teubera na křtinskou faru a dne 3. července t.r. investován jako křtinský farář. Dne 24. prosince 1902 jmenován konsistorním radou. Zemřel 19. července 1922, raněn srdeční mrtvicí po operaci kýly v nemocnici Milosrdných bratří v Brně. Pohřben 22. července 1922 ve Křtinách.
1860 - 1892 R.D. Bernard Pátek
Narodil se 10.8.1818 v Brně, 5.8.1842 vysvěcen na kněze v kostele sv. Michala. Od 22.9.1842 do 20.10.1850 kaplanem v Rudíkově, od 20.10.1850 do 26.7.1853 v Zábrdovicích. Od 27.7.1853 v Ochozi. 5 října 1860 jej jmenoval Alfons hrabě Mensdorf-Pouilly farářem ve Křtinách, 8. října bal investován. Slavná instalace se konala 4.11.1860, 23. neděli po Svatém Duchu za účasti jedovnického děkana Emanuela Mělnického. Zemřel 6.5.1892.
1859 - 1860 R.D. František Švéda
Narodil se 1805 v Šubířově, vysvěcen na kněze v roce 1831, kaplanem v Protivanově a v Boskovicích. 13 let lokalistou ve Žďárné. 29.9.1959 ivestován jako farář ve Křtinách, 8.11. instalován. Zemřel 11. června 1860.
1827 - 1859 R.D. Václav Stříž
Narozen 28.9.1781, vysvěcen 28.10.1804 v Brně biskupem hrabětem Schrattenbachem. První místo bylo ve Sloupě, pak v Jedovnicích i ve Křtinách. Roku 1810 nastoupil jako lokalista do Ochoze. Od roku 1815 až do roku 1827 byl administrátorem ve Křtinách. 30. července byl investován jako farář ve Křtinách. Slavnostní instalace se konala 12.8.1827. V roce 1839 byl jmenován děkanem a v roce 1852 čestným kanovníkem kolegiátní kapituly v Mikulově. Zemřel 19.6.1859.
1806 - 1827 R.D. Václav Opletal
Narodil se 28.9.1748 v Bukovince. Byl prvním diecézním farářem ve Křtinách. Vysvěcen v roce 1777. Byl kaplanem u sv. Jakuba v Brně. 7. května 1806 byl jmenován křtinským farářem. Zemřel 4. února 1827. Kronika o něm píše: "Byl mužem horlivým a velmi pečlivým."
1804 R.D. Siardus Beran
Narozen 1.1.1740, vysvěcen 1766, byl kaplanem ve Křtinách, Šaraticích, Kloboukách, magistr noviců, po zrušení kláštera působil na různých místech. Kronika o něm píše: "Zemřel 5.1. právě, když se světila voda. V těch dnech také k nám vtrhlo francouzské vojsko. I o něm je psáno: vir bonus."
1780 - 1804 R.D. Karel Ptáček
Narozen 24.4.1736 v Krasicích na Moravě, roku 1760 vysvěcen na kněze. Byl ustanoven kaplanem ve Křtinách, později profesorem filosofie a teologie, převorem a magistrem noviců. 16. května 1780 byl ustanoven křtinským farářem a priorem. 1.10.1803 v jednom domě v Bukovině byl raněn mrtvicí a 4.10. zemřel ve Křtinách. Je o něm v kronice psáno: "Vir optimus et laude dignissimus" - "Výborný muž, hodný velké chvály."
1765 - 1780 R.D. Dismas Rupp
Narozen 22.7.1723, vysvěcen v roce 1750, vykonával různá poslání i jako profesor filosofie, teologie, obojího práva. Roku 1780 se stal farářem v Boskovicích, kde zemřel 12.9.1785.
1763 - 1765 R.D. Antonín Pistori
Narozen 18.12. 1713, vysvěcen na kněze 1738, byl kaplanem v Šaraticích, administrátorem u sv. Kunhuty v Zábrdovicích, magistr noviců, profesor filosofie a teologie. Zemřel 21.3.1773 v Nové Říši.
1758 - 1763 R.D. Tomáš Richlik
Zemřel 6.2.1763 ve věku 53 roků.
1753 - 1758 R.D. Kajetán Záviš
Zemřel 5.6.1758 ve věku 44 roků.
1752 - 1753 R.D. Cyril Krigisch
Narozen 8.2.1715 v Letovicích. Zemřel 28.7.1768 ve věku 53 roků.
1747 R.D. Felix Tauchman
Zemřel 8.3.1755.
1747 R.D. Maxmilián Vilisch
Zemřel roku 1747.
1745 - 1747 R.D. Engelbert Puchazi
Není dostupná žádná informace.
1744 R.D. Michael Skalka
Zemřel 7.6.1758 ve věku 64 roků.
1727 - 1739, 1739 - 1744 R.D. Jakub Tihan
Zemřel 1.3.1758 ve věku 69 roků.
1739 R.D. Jeroným Bartošek
Není dostupná žádná informace.
1711 - 1727 R.D. Celestinus Mudrák
Zemřel 4.3.1731.
1704 - 1705, 1710 - 1711 R.D. Leopold Lichnovský
Není dostupná žádná informace.
1706 - 1710 R.D. Hugo Bartlicius
Zvolen zábrdovickým opatem v roce 1712. Zemřel 7.10.1738.
1705 - 1706 R.D. Augustin Habrda
Zemřel 23.11.1706.
1703 - 1704 R.D. Norbert Janke
Zemřel 18.9.1733.
1698 R.D. Stanislav Wočkovský
Zemřel ve Křtinách 8.2.1703.
1696 R.D. Rafael Necini
Zemřel 12.7.1710.
1692 R.D. Engelbert Hájek
Roku 1695 zvolen zábrdovickým opatem. Zemřel roku 1712.
1690 R.D. Bohumír Wolauf
Není dostupná žádná informace.
1687 R.D. Tomáš Hannig
Není dostupná žádná informace.
1672 - 1686
Není nikdo uveden.
1660 - 1672 R.D. Norbert Kleibl
Není dostupná žádná informace.
1652 - 1660 R.D. Bartoloměj Sutorius
Za něho postaven nový oltář a obnovena socha Panny Marie.
1634 - 1652 R.D. Norbert Kredelius
Přišel do Křtin 30.8.1634. Působil ve Křtinách do roku 1652. Pak odešel do Zábrdovic, kde v roce 1664 ve věku 85 roků zemřel.
1630 - 1634
Bez duchovního správce, duchovní správa obstarávána ze Zábrdovic.
1612 R.D. Jiří Gallus, OPraem ze Zábrdovic
Není dostupná žádná informace.
1609 R.D. Valentin Springelius OPraem ze Zábrdovic
Není dostupná žádná informace.

Zde náš výčet prozatím končí. Plánujeme v něm ale v budoucnu pokračovat.

nahoru

AKTUALITY

Výměna farářů ve Křtinách
Rozloučení Mons. Peňáze
Druhý kaplan pro Křtiny
Příprava na výročí Fatimy
Poutní kalendář 2017

NEDĚLNÍ MŠE SV.

Křtiny (květen až říjen)
7:30 hod., 9:00 hod., 10:30 hod.
Křtiny (listopad až duben)
7:30 hod., 10:30 hod.
Bukovinka (celoročně)
09:00 hod.
Březina (listopad až duben)
9:00 hod.
celý přehled bohoslužeb
týdenní pořad bohoslužeb

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

Křtinský chrám byl prohlášen Národní kulturní památkou.
Více informací a podrobnosti

KONTAKTY

Římskokatolická farnost Křtiny
Křtiny 72, 679 05

více kontaktů

POUTNIK-JAN.CZ

=osobní stránky Mons. Peňáze=
Některé zajímavé články:
Svatba v katolickém kostele Svatý křest (ve Křtinách i jinde)
Nové a staré křtinské ambity
Křtinská Zvonohra
Teplota v křtinském kostele
Ze Křtin do Křtin
Pěší poutě na Velehrad
Křtiny for foreigners


počet návštěv:

 | autorský tým |   | autorská práva |  | napište nám | W3C XHTML 1.0

aktualizováno: 31. 8. 2017