en-U ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI | KŘTINSKÁ KRONIKA | MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO KŘTINY U BRNA

 KŘTINY U BRNA - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

S platností od 1. 9. 2017 došlo k ukončení aktualizace tohoto portálu.
Aktuální web je na nové adrese: http://www.pmkrtiny.cz/.

KŘTINSKÁ KRONIKA - ČÁST "ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI"

Rychlá navigace dle roků:

        1973 1975 1976 1977 1978 1979
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011                

ROK 1973

První Vánoce 1973. Byl jsem překvapen velikou účastí.

nahoru

ROK 1975

Smlouva mezi farním úřadem a církví Československou-husitskou. Na základě této smlouvy potvrzené kapitulním Ordinariátem v Brně a okr. círk. tajemníkem konají se jednou za měsíc bohoslužby Církve Československé-husitské v sakristii při místním farním kostele. Bohoslužby vykonává farář CČSH - Chaloupka z Blanska. Poprvé v září 1975.

nahoru

ROK 1976

Do náboženství se letos pro školní rok 1976-77 přihlásilo jen 25 dětí z celé farnosti.

nahoru

ROK 1977

Na varhany hraje Milan Bezrouk, bytem Křtiny 90, jinak zaměstnán na katedře radioelektroniky v Brně. Kostelnickou funkci vykonává František Kocman, bytem Křtiny 3.
11. července se odstěhovaly 3 sestry III. řádu sv. Dominika. (SM Radoslava Sviráková, Vladislava Šumberová a Jarolíma Tučová). Nájemní smlouva uzavřena 15. 10. 1970 mezi farním úřadem Křtiny a SM Radoslavou Sirákovou. Odsun sester se projednával od r. 1973. O celé záležitosti je zvláštní sloha spisů uložena ve farním archivu. Sestry obývaly část farního objektu ve dvoře, který si adaptovaly vlastním nákladem v částce 154 000,-. Farní úřad uhradil SM Radoslavě Sirákové 144 375,80 Kčs dle rozhodnutí kapitulní konzistoře. Část zmíněného objektu byl pronajat dne 1. 8. 1977 P. Františku Blažkovi, knězi důchodci. Vzájemná dohoda schválená kapitulní konzistoří a ONV Blansko, uložena ve farní kanceláři.
O prázdninách zde měl praxi bohoslovec III. ročníku theologické fakulty v Litoměřicích, Jindřich Bartoš. Tato praxe vyzněla velmi pozitivně.

nahoru

ROK 1978

P. Tomáš Prnka, zdejší administrátor, jmenován od 1. 10. 1978 děkanem blanenským. Svoji přísahu a vyznání víry složil na Petrově ve čtvrtek 19. 10. 1978. Poslední děkan zde ve Křtinách byl Václav Střež, který zemřel 19. 6. 1859.
Během prázdnin zde absolvovali pastorační praxi bohoslovci. Celkem 6: Jindřich Bartoš, Miloš Kabrda, Václav Kříž, Pavel Krejčí, Jaroslav Kárník (všichni ukončili 4. ročník) a Pavel Procházka (po 3. ročníku).

nahoru

ROK 1979

Do náboženství se přihlásilo 23 dětí.
Během prázdnin si zde vykonali svoji praxi bohoslovci: Jiří Veith (3. roč.), Stanislav Kryštof (1. roč.), Miroslav Parajka (1. roč.), Václav Slouk (3. roč.), Vojtěch Kodet (4. roč.), Josef Malík (1. roč.).

nahoru

ROK 1980

Do náboženství se přihlásilo pro škol. rok 1980-81 27 dětí.
3 bohoslovci: Zdeněk Prokoeš, Karel Doležel a Michael Fajfara zde konali svoji prázdninovou praxi.
V Bukovince se uskutečnilo společné udělování svátosti nemocných.
Restaurování barokních skříní na faře - červenec 1980.

nahoru

ROK 1981

Do náboženství se přihlásilo pro r. 1981-82 23 dětí.
Prázdninovou praxi vykonávali zde ve Křtinách 4 bohoslovci: Pavel Buchta, Bohumil Poláček, Jan Zapletal, Zdeněk Chvíla.

nahoru

ROK 1982

Do náboženství letos přihlášeno 19 dětí.
U 1. sv. přijímání 11 dětí.
Praxe bohoslovců: Josef Havelka, Jiří Dvořák, Jindřich Kotvrda, Lubor Dobeš (všichni po 1. ročníku).

Kostelní zaměstnanci:
Varhaník: Milan Bezrouk; v Bukovince: Marie Horáčková
Kostelník: ve Křtinách není stabilní, vypomáhá Kocman František a Kala Karel
Lektor: Antonín Beránek z Bukoviny
Uklizečka: Ludmila Grégrová
Ministranti: Antonín Zelinka, Jiří Kubeš - oba z Bukoviny, Marian Bishof a Pavel Grégr ze Křtin
Kostelník v Bukovince: František Hromek
Ministranti: František Horáček, Martin Ondráček a Tomáš Tesař
Lektor: Pavel Horáček

nahoru

ROK 1983

Společné udělování svátosti nemocných 5. 5. - počet 73 .
Pastorační praxe: Stanislav Tvarůžek, Jan Nekuda (11. 7.-31. 7.), Bohumil Poláček (16. 8.-4. 9. 1983).

Od 1. neděle adventní začal platit nový církevní zákoník.

Ministranti: Antonín Zelinka, Jiří Kubeš, Marian Bischof, Pavel Grégr, Lukáš Sekanina, Libor Zelinka
V Bukovince: Pavel Horáček (lektor), František Horáček, Martin Ondráček, Tomáš Tesař

nahoru

ROK 1984

Prázdninovou praxi zde vykonávali 3 bohoslovci: Pavel Haluza, Jaroslav Stříž, Stanislav Sýkora.
Do náboženství pro školní rok 1984-85 se přihlásilo 23 dětí. U sv. přijímání bylo 17 dětí (24. 6.).
Celkový počet sv. přijímání 18 000 (z toho v Bukovince 3 280).
Ministranti: Jiří Kubeš, Antonín a Libor Zelinkovi (všichni 3 z Bukoviny), Marián Bischof, Lukáš Sekanina, Pavel Grégr, Jaroslav Bojer, Miroslav Drápela (ze Křtin).
V Bukovince: Pavel a František Horáčkovi, Martin Ondráček a Tomáš Tesař

nahoru

ROK 1985

Prázdninovou praxi zde konalo 6 bohoslovců: Pavel Holuza, Václav Trmač, Jiří Ochman, Jiří Veselý, Dan Žůrek, Josef Havelka.
Do náboženství chodí 20 dětí (Křtiny 11, Bukovina a Bukovinka škola v Bukovině 9 dětí).
U sv. přijímání celkem 18 000, z toho Bukovinka 3240.

nahoru

ROK 1986

6 bohoslovců zde konalo svoji prázdninovou praxi (Libor Salčak z Rohatce, Jiří Hasaň z Lužic, Ivo Valášek ze Znojma, Pavel Šmýd z Ostopovic, Petr Nešpor z Brna, Božetěch Hurl z Brna).
U sv. přijímání 18 500 (z toho v Bukovince 3 050).

nahoru

ROK 1987

Sv. přijímání: 18 000 - v Bukovince přes 3 000 jako loni.
Při poutích vypomáhali: P. Jaroslav Hudec - děkan r.v. bytem v Šitbořicích, P. Josef Dostál - důchodce, bytem Brno, Bojerova 24, p. Ludvík Sinda, selesián - důchodce v Brně, Cihlářská 7. P. Antonín Špaček, kaplan v Jedovnicích.

nahoru

ROK 1988

19 500 bylo u sv. přijímání.
Bohoslovci (celkem 10), kteří zde konali svoji prázdninovou praxi: Martin Keberle, Alois Hladil, Jiří Hasoň, Petr Piler, Vít Dlapka, Josef Havlát, Marek Dunda, Vladimír Langer, Karel Koukal, Stanislav Roztočil.

Duchovní správce Tomáš Prnka byl ve dnech 18. až 21. dubna na pouti ve Vambeřicích a v Čenstochové.
Ve dnech 30. září až 10. října ve Španělsku.

nahoru

ROK 1989

Prázdninovou praxi zde konalo 5 bohoslovců: Petr Suchý, Slavomír Bedřich, Josef Polnický, Pavel Krejcar, Petr Rössler.

nahoru

ROK 1990

Do náboženství 80 dětí.

Během roku jsme 4x vydali "Pozdrav ze Křtin".
Letos se konaly volby do federálního shromáždění 8. a 9. 6. obecní 24. 11.
25. 9. - zde bylo 18 kněží z vídeňské arcidiecéze.
Vydali jsme tašky potištěné obrazem kostela.

nahoru

ROK 1991

Z koncertů:

6. 1. - Smíšený pěvecký sbor Rastislav z Blanska (asi 53 zpěváků), komorní orchestr (asi 25 hudebníků). Sólisté - soprán: Hana Krejčí, členka opery ND Brno, alt Kateřina Zezulová, tenor Josef Kovář člen opery ND Brno, bas - Josef Jirůšek, u varhan Vratislav Bělský. Dirigent Jaroslav Martinásek.
Program:
Veselé vánoční hody
G. F. Händel: Concerto grosso g-moll (1-3 věta)
J. J. Ryba: Hej mistře...
J. J. Ryba: Slavíček
Na závěr: Narodil se Kristus Pán
Veliký zážitek a velká účast.

1. 8. - večer v 7,00 h. francouzský pěvecký sbor od Štrassburgu - velká bouře poničila systém automatické zvonění. Při koncertu se zpívalo při svíčkách.

Během roku jsme 3x vydali "Pozdrav ze Křtin".

nahoru

ROK 1992

Do náboženství ve školním roce 1992-93 105 dětí. V 1. až 4. tř. ve Křtinách učí Jaroslava Hamerská.
Vykonali jsme si pouť do Mariazell 16. 5.

Televize zde natáčela (23. a 24. 11.) pořad dlouhé, bílé noci - koledy - vysíláno 25. 12. v 1,00 (v noci).
9. 7. záznam našich zvonů (Radek Rejček a Petr Manoušek)
Vysíláno 25. 12. v poledne a o půlnoci velký zvon; 26. 12. střední; 27. 12. Terezie
31. 12. ve 12:00 a ve 24,00 všechny zvony. Odzvonily tak ČSFR a zvonily v prvních minutách existence nového státu ČR.

nahoru

ROK 1993

Do náboženství chodí asi 100 dětí.
Poutníci přicházejí i z ciziny (Rakousko, Německo, Slovinsko).
I letos jsme vydali "Pozdrav ze Křtin" a to 3x i s vloženým listem. Také zdařilý nástěnný kalendář a pohlednice (pohled z vrtulníku).

nahoru

ROK 1994

Náboženství: přihlášeno 95 dětí
Skupin celkem 7 - 2 hodiny ve Křtinách učí J. Hamerská, 2 hodiny v Bukovině učí paní Pololáníková, v Březině učím sám stejně tak ve Křtinách - celkem 3 hodiny.

5. 6. - 1. sv. přijímání - 18 dětí,
18. 6. - 11 dětí z Brna
11 1. sv. přijímání - 16 snoubenců

Ediční činnost:
10 000 pohlednic ("leteckých")
10 000 pohlednic ("poutní obrázek")
Nástěnný kalendář 4 300 ks
Brožurka o Křtinách 30 000 ks
Pozdrav ze Křtin 3x (á 1 200 ks) asi 700 ks poštou

nahoru

ROK 1995

1. sv. přijímání 20 dětí - nad 14 let 39.

Ediční činnost 10 000 nových pohlednic (kostel dle kalendáře 1995).
Nástěnný kalendář 1996 - 3 500 ks
Pozdrav ze Křtin 3x - 1 200 ks

nahoru

ROK 1996

U 1. sv. přijímání 22 dětí.

Ediční činnost - pohlednice (letecké) 20 000
Nástěnný kalendář (3 500 ks)
Pozdrav ze Křtin 3x - 1 200 ks

nahoru

ROK 1997

U 1. sv. přijímání 14 dětí! (1. června)
Do náboženství se přihlásila 73 dětí.

Ediční činnost:
4 druhy pohlednic (kartuziánské vydavatelství) + pohlednice (staré Křtiny), obrázky,
Pohledy jak svatý Otec žehná naše Korunky, pohlednice korunek a také sypaný čaj,
"Pozdrav ze Křtin"- tři čísla: Pozdrav ze Křtin - každé číslo v nákladu 1200 ks.
Písně ke korunovaci - 5000 ks.

nahoru

ROK 1998

Náboženství: počet přihlášených (celkem70)
35 Křtiny, 18 Březina, 17 Bukovina a Bukovinka

14. 6. - 1. sv. přijímání - přistoupilo 20 dětí

Změna personální: 1. září odešel P. Václav Novák jako kaplan do Sloupu a jako administrátor excur. do Vysočan.
1. září do Křtin přišel jako kaplan P. Pavel Buchta ze Sloupu.

Koncerty:

29. 3. Smíšený pěvecký sbor Rastislav uvedl: Sedm slov Vykupitelových - Jarmila Hladíková (soprán), Anna Bárová (alt), Zoltán Kazda (tenor), Alois Šťáva (bas), komorní orchestr katedrály sv. Petra a Pavla v Brně.
19. 4. Smíšený pěvecký sbor z Vyškova
26. 4. pěvecký sbor z Blanska
27. 6. pěvecký sbor z Brušperku
28. 6. sbor z Maďarska
3. 10. Charus Praga

Ediční činnost:
pohlednice asi 10 000 kusů + také i pro Březinu
obrázky podle starobylých obrázků
vánoční pohlednice
videokazety
"Pozdrav ze Křtin" 3x (1200 ks - každé číslo)
nástěnný kalendář 4500 ks
sypaný čaj, plakety a sošky Panny Marie

nahoru

ROK 1999

Ediční činnost:
pohlednice - kartuziánské nakladatelství
obrázky
kalendáře na r. 2000
vánoční pohlednice z velkého obrazu
Pozdrav ze Křtin (3x 1200 ks)
Pozdraveníčko - na 1. mariánskou sobotu - září, říjen, listopad, prosinec
čaje
hrníčky s potiskem 1000 ks
pera s potiskem 2 000 ks
medaile - ze stříbra 8 ks, postříbřené 46 ks, měděné 46 ks, bronz 198 ks

nahoru

ROK 2000

Ediční činnost: vydali jsme řadu pohlednic a obrázků - obrázky ke zlatému kněžskému jubileu, k 250. výročí kostela:
hrníčky 2 000 ks
pera 4 000 ks
otvíráky 100 ks
zapalovače 100 ks
přívěsky se žetonem 100 ks
kalendáře na r. 2001, Pozdrav ze Křtin - třikrát (2. a 3. číslo o 8 stranách)

nahoru

ROK 2001

Ediční činnost: Vydali jsme řadu pohlednic a obrázků. Kalendáře za rok 2002 - Velký počet jsme poslali českým krajanům v rumunském Banátu. Pozdrav ze Křtin 3x.

nahoru

ROK 2002

Ediční činnost:
pohlednice, kalendář 2003, Pozdrav ze Křtin a čaje, medailonky.

Koncerty:
13. 1. koncert našeho chrámového sboru
12. 5. vysokoškolský umělecký soubor z Pardubic v 10,30 a pak po požehnání
5. 11 koncert pro Hevlín: oratorium Josef Hayden: 7 slov Vykupitelových
29. 11 pro Obchodní banku

nahoru

ROK 2003

Ediční činnost:
pohlednice, obrázky, kalendáře, čaje, "Pozdrav ze Křtin" 3x

nahoru

ROK 2004

Ediční činnost:
Kalendáře - 700 ks do Rumunska
Brožurka: Radostná cesta
Brožurka: Historie a současnost Křtinských zvonů
Pozdrav ze Křtin 3x
Pohlednice, obrázky
Svíce a čaje

nahoru

ROK 2005

Ediční činnost:
Pozdrav ze Křtin 3x - 16. ročník
Kalendáře
Svíce
Čaje
Pohlednice
Obrázky
Medaile

nahoru

ROK 2006

Pozdrav ze Křtin - vydali jsme 3x, již 17. ročník

Edice: Křtinské čaje, nástěnný kalendář

18. 6. 1. sv. přijímání - 15 dětí.

Bohoslovce z Tištína František Dostál zde konal prázdninovou praxi od 30. 7. do 14. 8.

nahoru

ROK 2007

Ediční činnost
3x Pozdrav, Nástěnný kalendář 2008, chránítka na svíce, svíce, čaj, pohlednice, obrázky, skládačky Křtiny
Opravy
- fasádní žulový chodník 119 690,-
- obrazy 2 338 600,-
- malířské 36 699,-
- průzkum hl. oltáře 16 000,-
- Bukovinka elektro 19 719,-
- motory - zvony 69 734,-
- oprava kříže 95 000,-
- doplatek 2006 362 371,-
- odvod sbírky a desátek 90 104,-
- režijní, plyn, pojištění 80 000,-
celkem 1 227 917,-
Příjem
- sbírky a dary 580 000,-
- dotace Jihomoravský kraj 150 000,-
- obec Křtiny 50 000,-
- Bukovinka 10 000,-
- Bukovina 5 000,-
795 000,-
Na kříž 95 000,-
celkem 890 000,-
Půjčky
Všem požehnání!

nahoru

ROK 2008

Š.L.P. prodal faře parcelu 4/2 (1 555m2) na dostavbu ambitů za 622 000 Kč (na zaplacení bylo půjčeno 300 000 Kč z brněnského biskupství a 200 000 Kč ze sv. Hostýna. Odhadní cena byla 61 280 Kč. (!!)

Opravy:
sv. Florián - 90 000,- (dárce)
anděl s bránou a sluncem - 285 000,-
střecha v Bukovince - 819 000,-
Přispěli:
obce v okolí - 75 000,-
Jihomoravský kraj - 100 000,- na anděla a 150 000,- na Bukovinku
Ministerstvo kultury - 100 000,- na Bukovinku

nahoru

ROK 2009

Opravy:
Anděl s prázdnou branou - 316 000,-
Zdvojení 4 oken na faře o 4 nové radiátory a kotel - 187 000,-
Splátka za parcelu - 150 000,-
Přispěli:
diecéze - 120 000,-
Ministerstvo kultury - 80 000,-
obce z okolí - 70 000,-
Firma také opravila podlahu v čekárně u doktorek v přízemí za 190 000,-

nahoru

ROK 2010

K jarnímu zpravodaji byla přidána barevná brožurka s programem jubilea, byl vytvořen znak jubilea, který visel na věži, vedle kazatelny a na kostele v Bukovince. Je na něm letopočet 1210 - 2010, číslice 800 a symboly Panny Marie a silueta křtinského kostela, to vše na jasně zeleném kaštanovém listu.

nahoru

ROK 2011


Poznámka realizačního teamu:

Tuto část budeme dle získaných dalších nebo podrobnějších informací postupně rozšiřovat.
První verze zpracována dne 24. dubna 2006 dle křtinské kroniky.
Poslední aktualizace byla provedena dne 25. dubna 2012.

nahoru

AKTUALITY

Výměna farářů ve Křtinách
Rozloučení Mons. Peňáze
Druhý kaplan pro Křtiny
Příprava na výročí Fatimy
Poutní kalendář 2017

NEDĚLNÍ MŠE SV.

Křtiny (květen až říjen)
7:30 hod., 9:00 hod., 10:30 hod.
Křtiny (listopad až duben)
7:30 hod., 10:30 hod.
Bukovinka (celoročně)
09:00 hod.
Březina (listopad až duben)
9:00 hod.
celý přehled bohoslužeb
týdenní pořad bohoslužeb

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

Křtinský chrám byl prohlášen Národní kulturní památkou.
Více informací a podrobnosti

KONTAKTY

Římskokatolická farnost Křtiny
Křtiny 72, 679 05

více kontaktů

POUTNIK-JAN.CZ

=osobní stránky Mons. Peňáze=
Některé zajímavé články:
Svatba v katolickém kostele Svatý křest (ve Křtinách i jinde)
Nové a staré křtinské ambity
Křtinská Zvonohra
Teplota v křtinském kostele
Ze Křtin do Křtin
Pěší poutě na Velehrad
Křtiny for foreigners


počet návštěv:

 | autorský tým |   | autorská práva |  | napište nám | W3C XHTML 1.0

aktualizováno: 31. 8. 2017