en-U POUTĚ | KŘTINSKÁ KRONIKA | MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO KŘTINY U BRNA

 KŘTINY U BRNA - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

S platností od 1. 9. 2017 došlo k ukončení aktualizace tohoto portálu.
Aktuální web je na nové adrese: http://www.pmkrtiny.cz/.

KŘTINSKÁ KRONIKA - ČÁST "POUTĚ"

Rychlá navigace dle roků:

        1974 1975 1976 1977 1978 1979
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011                

ROK 1974

Poutníci přicházeli po celý rok. Poslední poutní zájezd byl 30. 11.
Veliká slavnost byla o svatoanenské pouti, kdy ve Křtinách byl vzácný poutník jediný moravský biskup Msgre Josef Vrana biskup z Olomouce (28. 7.).

nahoru

ROK 1975

Svatodušní svátky - 18. 5. lepší počasí než loni a proto se i lépe vydařily.
1. sv. přijímání bylo v neděli 25. 5. - veliká účast. Pohoštění na faře.
Svatoanenská pouť - v neděli 27. 7. 1975. Zavítal jako minulý rok i letos jediný moravský biskup Msgre Jozef Vrana.
Závěrečná vzpomínková pobožnost za zemřelé byla v neděli 19. 10. Mše sv. i kázání brněnský kanovník Viktor Jordán. Bohoslužba (poprvé) se vydařila. V ambitech velká tabule a na ní úmrtní oznámení + farníků i + poutníků od minulých "dušiček".
2. listopadu odpoledne - pobožnost doprovázena zpěvem starých pohřebních písní.
Vánoční svátky - zpíval chrámový sbor - počasí příznivé i účast dobrá. Půlnoční o 10 h. večer.
Poutě - dobrá účast - byla by to dlouhá řada - vypočítávat jména jednotlivých poutních zájezdů.

nahoru

ROK 1976

1. jarní pouť - 30. května - hlavním kazatelem kanovník Ol. Navařík
Hlavní pouť o svátcích svatodušních - 6. června. Hlavní celebrant o hrubé P. Josef Prnka, arcikněz v Hodoníně.
20. 6. - Boží Tělo spojeno s 1. sv. přijímáním - účast pěkná
27. června - pouť z Hané
11. července připutoval Msgre Josef Vrana, biskup z Olomouce
25. 7.-1. 8. - svatoanenská pouť
15. 8. - svěcení květin
12. 9. - slavnost Jména Panny Marie, Titulus Ecclesiae
17. 10. - závěrečná pouť dušičková

nahoru

ROK 1977

Pouti se vydařily, hlavní pouť o svátcích svatodušních 29. 5. Účast pěkná, počasí příznivé.
První pouť 22. 5. asi 1 800 u sv. přijímání. Sbírky o této první pouti 32 475 Kčs.
O Hlavní pouti asi 2 000 sv. přijímání. Ve zpovědnici vypomáhali kněží: P. František Blažek, důchodce ve Křtinách, P. Ondřej Rytíř, důchodce z Bílovic n./Svit., P. Jiří Mikulášek, kooperátor z Jedovnic, P. František Polák, administrátor Babice n./Svit., P. František Janků, děkan, důchodce na Vranově u Brna. Hlavní mše sv. o 1 11. h. měl bratr zdejšího duchovního správce Josef Prnka, arcikněz z Hodonína. Kázání zdejší duchovní správce Tomáš Prnka. Mše sv. o 6 h.; 7,30; 8,30; 9,30; 10,30. Ve 13,30 sv. požehnání. Sbírka: 47 025 Kčs.

Poslední neděli v červnu bývá Hanácká pouť (Putují z Němčic na Hané, Křenovic, Hrušky, Lulče apod.).
31. 7. svatoanenská pouť. Tradičně připutoval olomoucký biskup Msgre Josef Vrana. Měl hlavní mši sv. a kázání.
V neděli 14. 8. svěcení květin a slavná mše sv. Celebroval kapitulní vikář prelát Ludvík Horký.
V neděli 18. 9. jsme putovali do Sloupu.
16. 10. závěrečná, dušičková pouť - celebroval kanovník Viktor Jordán.

Putují zblízka i zdaleka. Většinou autobusy. Některá procesí s družičkami, též i s hudbou. Jedno procesí ze Slovenska v noci z 16. na 17. 9. Poutníci přijíždějí až z východního Slovenka od Prešova.

1. sv. přijímání bylo letos 12. 6. 1977 - přistoupilo 14 dětí. Do náboženství se přihlásilo pro školní r. 1977-78 21 dětí. Slavnost Božího Těla jsme spojili s 1. sv. přijímáním. Průvod přes ambity a kapli sv. Anny. Dechová kapela obohatila celou slavnost.

nahoru

ROK 1978

1. pouť (jarní) - 7. května. Návštěva proti minulým rokům asi 2/3. Příčiny: chladné počasí a pracovní sobota (6. 5.).
Hlavní pouť - 14. května. Návštěva proti minulým rokům asi 3/4. Příčiny: chladné počasí (teplota v kostele 10o-12oC) a pracovní sobota (13. 5.). Hlavní celebrant: P. Josef Prnka, arcikněz a děkan z Hodonína, bratr zdejšího duchovního správce.

Svatoanenská pouť - 30. července - hlavní celebrant a kazatel Msgre Josef Vrana, biskup z Olomouce.
V neděli 13. 8. - slavnost svěcení květin - kazatel P. Karel Satoria, kaplan z Letovic.
Závěrečná dušičková pouť v neděli 15. října - hlavní celebrant a kazatel kanovník Viktor Jordán.

Vánoce - náledí - slabší účast na půlnoční. Zpěv se líbil. Do náboženství se přihlásilo 25 dětí. U 1. sv. přijímání 14 dětí.

nahoru

ROK 1979

Hlavní pouť připadla na 3. června (svátky svatodušní). Hanáckou pouť jsme slavili 1. července. O svatoanenské pouti jsme přivítali olomouckého biskupa Msgre Dr. Josefa Vranu. O pouti vyhrávaly dvě krojované kapely (ze Žarošic a Nedošova).

Tradiční svěcení květin bylo v neděli 12. 8. Květiny světil brněnský kapitulní vikář prelát L. Horký - kapela ze Žarošic.
Poslední - závěrečná pouť v neděli 21. října.

nahoru

ROK 1980

První jarní 18. května, hlavní 25. května, Hanácká 29. 6.
Svatoanenská pouť 27. července za účasti olomouckého biskupa Msgre Josefa Vrany. Krojovaná hudba z Dambořic.
10. srpna svěcení květin za účasti kapitulního vikáře preláta Ludvíka Horkého z Brna. Krojovaná hudba ze Žarošic.
Závěrečná dušičková pouť v neděli 19. října za účasti brněnského kanovníka Viktora Jordána.

nahoru

ROK 1981

1. pouti 31. května se zúčastnil kapitulní vikář prelát L. Horký.
Hlavní pouť připadla na 7. června. Hlavním celebrantem byl bratr zdejšího duchovního správce - arcikněz Josef Prnka z Hodonína.
28. června Hanácká pouť.
O svatoanenské pouti 26. července uděloval novokněžské požehnání novokněz Jindřich Bartoš.
Na slavnost svěcení květin uděloval novokněžské požehnání novokněz Václav Kříž, který působí ve Žďáře n./Sáz.
Zakončení poutí v neděli 18. října dušičkovou poutí. Hlavní celebrant kanovník Viktor Jordán z Brna.

nahoru

ROK 1982

V předvečer 1. poutě 22. května zde celebroval a měl slavnou mši sv. prelát Ludvík Horký, kapitulní vikář brněnský.
1. jarní pouť 23. května, v sobotu 22. 5. bohoslužby: 8; 10,30; 19,00.

Hlavní 30. května.
Účast poutníků byla veliká, počasí velmi příznivé. V předvečer obou poutí se koná světelný průvod přes ambity a kapli sv. Anny.

V neděli 27. 6. tzv. Hanácká pouť - přicházejí poutníci z Křenovic u Kojetína, Němčic n./H., Hrušky, Měrovic, Lulče, Drnovic a z jiných míst.
O svatoanenské pouti zde byl Otec biskup z Olomouce, jak svědčí zápis na předešlé straně.
Slavnost svěcení květin připadla na 15. srpen 1982.
O dušičkové pouti 17. 10. zde byl pan kanovník Viktor Jordán.

Hudby: Krojovaná hudba z Lovčic o 1. jarní pouti, Krojovaná hudba ze Žarošic o svatoanenské pouti.

nahoru

ROK 1983

1. pouť 15. 5. - hlavní celebrant prelát L. Horký.
Hlavní pouť 22. 5. - hlavní celebrant Josef Prnka, arcikněz z Hodonína.
Svatoanenská pouť 31. 7. - vzácný poutník Msgre Dr. Josef Vrana, biskup z Olomouce.
14. 8. svěcení květin
16. 10. dušičková pouť - hlavní celebrant Viktor Jordán, kanovník z Brna.

nahoru

ROK 1984

1. jarní pouť 3. června, hlavní 10. června. V neděli 8. 7. zde celebroval brněnský kapitulní vikář, prelát L. Horký - (krojovaná kapela)
29. 7. svatoanenská pouť, dopoledne novokněz, odpoledne JEMsgre Dr. Josef Vrana, biskup z Olomouce (krojovaná hudba).
19. 8. - svěcení květin
21. 10. - dušičková pouť

nahoru

ROK 1985

V naší farnosti v předvečer hlavní pouti 25. května za účasti brněnského kapitulního vikáře, preláta L. Horkého, se konala cyrilometodějská pouť. Byla příležitost k uctění ostatků sv. Cyrila.

Na počest jubilejního roku byly raženy (v Kremnici) pamětní medaile v následujícím provedení: pozlacená, postříbřená, bronzová a malá bronzová (o 3 cm).
V rámci jubilejního roku se konal poutní zájezd do Řecka. Zúčastnilo se přes 40 kněží, mezi nimi i zdejší duchovní správce. Mimo jiné jsme navštívili rodiště sv. Cyrila a Metoděje - Soluň (4. 9.-11. 9. 1985).
Na závěr jubilejního roku 8. 12. (neděle) jsme se zasvětili Panně Marii.

Z církevního roku: 7. dubna - svátky velikonoční
První pouť 19. 5., Hlavní pouť - 26. 5.
9. 6. - 1. sv. přijímání (14 dětí)
30. 6. - Hanácká pouť
28. 7. - svatoanenská pouť - za účasti Otce biskupa z Olomouce Msgre Josefa Vrany (krojovaná hudba)
18. 8. - svěcení květin - P. Josef Hudec, novokněz ze Šošůvky uděloval novokněžské požehnání
20. 10. dušičková pouť - celebroval Viktor Jordán, kanovník z Brna

nahoru

ROK 1986

Velikonoce byly letos poměrně brzy 30. a 31. března. Bylo chladno, ráno -2oC, přes den přeháňky. Tím i poutní období začalo již 9. května.

Sobota 10. 5. byla již velmi živá, zvláště poutníci v Břestu (kolem oltáře 360) od těch nejmenších (8 měsíců) až po ty nejstarší. Dopoledne ranní a hrubá. Odpoledne přišlo procesí ze Šlapanic a okolí - 50 ministrantů a na 50 družiček se soškou Panny Marie. Po mši sv. světelný průvod přes ambity a kapli sv. Anny. Hudba z Břestu. Neděle 11. 5. první jarní pouť - poutníci z Benešova a jiných farností. Účast pěkná.
17. 5. sobota - ráno poutníci z Tišňova. Odpoledne přicházejí poutníci z Blanska, Suchdolu, Brodku, odpoledne o 5. h. sloužil mši sv. profesor Dr. Ladislav Tichý z Litoměřic. Večerní v 18,30 prelát L. Horký, kapitulní vikář. Hudba ze Suchdolu.
18. 5. Svátky svatodušní - hlavní pouť (poutníci z Prostějova, Šitbořic, Dambořic a další) pěkně a klidně proběhla.
Vypomáhali: Jaroslav Hudec, děkan v Šitbořicích, Josef Dostál z Brna, Ludvík Siuda z Brna, Antonín Špaček, kaplan z Jedovnic, Dr. Ladislav Tichý

1. června - slavnost 1. sv. přijímání a průvod Božího Těla (přes ambity a kapli sv. Anny)
21. července - uděloval preláta L. Horký svátost biřmování (přes 50 biřmovanců)
28. a 29. června - Hanácká pouť - z Němčic n/Han., Křenovic, Hrušky, Sloup, Vysočany, Luleč, Švábenice, z Benešova u Prahy
v červenci poutníci z Tištína
27. července - Svatoanenská pouť za účasti Otce biskupa, jak je uveden zápis vlevo nahoře. Krojovaná hudba z Nenkovic u Kyjova.
17. srpna - svěcení květin a udělování novokněžského požehnání (Lubor Dobeš, rodák z Boskovic)
Po celé září přicházeli poutníci a 19. 10. 1986 dušičková pouť za účasti kanovníka Viktora Jordána, který zemřel 17. prosince 1986.

nahoru

ROK 1987

Velké procesí přivedli 30. května v sobotu v předvečer 1. jarní pouti: P. Pavel Dokládal ze Šlapanic a Pavel Kopecký z Křenovic u Slavkova. V procesí družičky nesly sochu Panny Marie, v čele velká řada ministrantů.
V předvečer hlavní pouti přišlo procesí z Blanska i se svým farářem Josefem Večeřou.
Tradiční svěcení květin v neděli 16. srpna. Mši sv. v 10,30 sloužil novokněz Josef Chyba, který nyní působí v Jedovnicích. Uděloval i novokněžské požehnání zde i v Bukovince, kde toho dne se slavila tradiční pouť.
Zakončení poutí - 18. října - v 10,30 sloužil kanovník Oldřich Navařík.

Do rámce mariánského roku zapadla i duchovní obnova ve čtvrtek 10. září v rámci děkanské rekolekce za velké účasti Božího lidu.
Program: Pobožnost Křížové cesty v kostele - 18 kněží v albách šlo průvodem v kostele od zastavení ke druhému, jeden kněz (místní duchovní správce a pak František Koutný) vedl od kněze - mikrofon. Asi o 1/2 11. h. začala koncelebrovaná mše sv. za účasti preláta L. Horkého, který měl i homilii. Před i během bohoslužeb byla příležitost ke sv. zpovědi.

nahoru

ROK 1988

1. jarní pouť připadla letos na 14. a 15. května. Poutní sobota vyzněla velmi dobře. Zpovídali: Jaroslav Hudec, Václav Slouk, Josef Dostál, Fabián Knedlík a Stanislav Kryštof.
Dopoledne poutníci z Břestu a Hulína.
Ranní o 8. h. místní děkan.
Hrubá o 1 11. h. Václav Slouk z Brna - sv. Jakub
Navečer poutníci ze Šlapanic, Podolí, Křenovic, Prace a Blažovic. Asi 1 000 sv. přijímání. Mše sv. sloužil Pavel Dokládal a Pavel Kopecký (kázal).
Mše sv. v neděli: 6,15 Jaroslav Hudec; 7,30 Václav Slouk; 8,30 Josef Chyba; 9,30 Jaromír Vinklárek OP
10,30 Tomáš Prnka, děkan
13,30 rozloučení s poutníky

Sobota 21. 5. před hlavní poutí
Ráno + 3oC, vše sv. 7,30; 8,30 (P. František Lobkovic, Karel Obrtlík z Bobic)
Dopoledne pršelo.
Odpoledne o 5. h. mše sv. v kapli sv. Anny - sloužil Dr. L. Tichý, 18,30 koncelebrovaná mše sv. za účasti preláta L. Horkého. Svěcení mariánské sochy.

Hod Boží svatodušní: ráno zametání kostela, plno bláta (před 5. h.)
6,15 Josef Chyba
7,30 Dr. L. Tichý, 8,30 Jaromír Vinklárek, 9,30 Jaroslav Hudec, 10,30 Josef a Tomáš Prnka
13,30 rozloučení s poutníky a uctění mariánského reliéfu, který jsme dali opravit a pozlatit i posvětit v sobotu večer
14. 5. Mariánský reliéf je starý asi 300 roků.

Božítělová slavnost - od 11. h. déšť
Ráno před 1/2 8. h. se děti s rodiči shromáždili v ambitech u kaple sv. Anny, průvodem s hudbou jsme šli do kostela, kde o 1/2 8. h. byla slavná mše sv., při které přistoupili děti (11) k 1. sv. přijímání. Po mši sv. průvod přes ambit a kapli sv. Anny k oltáři v kapli sv. Anny a v zadním ambitu.
Po hlavní pouti jsme stavěli rozsáhlé lešení uprostřed kostela (od středy 25. 5.). Mnohé poutní bohoslužby se konaly v kapli sv. Anny, kde byla i svatba a kde se zpovídalo.

26. června Hanácká pouť. Mše sv. 6,30 - 7,30 - 9,00 a 10,30 sloužil P. Krištof Nečas z Lulče. V neděli 17. července zde slavil zlaté kněžské jubileum P. Jaroslav Hudec ze Šitbořic, který nám zde velmi ochotně pomáhá.
V neděli 31. července Svatoanenská pouť. Mše sv. v 7,30 v kostele, o 9,00 v kapli sv. Anny a 10,30 v kostele. Hrubou mši sv. sloužil novokněz Jindřich Kotrda. Krojovaná slovácká hudba doprovázela zpěv. Stejně i při odpolední pobožnost. Pouť se vydařila, přálo i počasí.
Neděle 14. srpna - tradiční svěcení květin. Svěcení po ranní v kostele, po hrubé u sochy Panny Marie v mariánské zahradě.
Dušičková, závěrečná pouť - o 1/2 11 - mše sv. sloužil kanovník Oldřich Navařík. Odpoledne o 2. h. pobožnost u sochy P. Marie.
V neděli 13. 11. poutní zájezd z Dolních Bojanovic.

nahoru

ROK 1989

1. jarní pouť: Sobota byla pracovní a deštivá. 5 mládežníků připutovalo pěšky od vlaku z Lulče, kam přijeli z Pivína. Zpívali: Nastokrát buď pozdravena, ó Matičko Křtinská.
Při večerní mši sv. poměrně málo lidí.
Vše se však vynahradilo v neděli a v pondělí. V neděli 7. 5. připutovalo procesí z Břestu - asi 300 i s hudbou - dále Boršice u Buchlovic, Pivín, Pustiměř, Hulín, Benešov, Dambořice, Jesenec, Kladky, Hovorany.
Mše sv.: 6,05 - 7,30 - 9,00 - 10,30.
Kněží: Jaroslav Hudec, děkan ze Šitbořic, Josef Dostál z Brna, Josef Chyba z Jedovnic, Václav Slouk a místní děkan Tomáš Prnka.
Večer v 18,30 překrásná májová pobožnost za účasti mládeže, litanie, písně, kytary, slovo místního duchovního správce. I písemná odezva.
Pondělí 8. 5. volný den. Po mši sv. v 6,30 odešli poutníci z Břestu a Hulína, kteří šli pěšky do Lulče na vlak.
Na ranní 7,30 přijeli poutníci z Dubu i se svým duchovním Otcem C. Vrbíkem. Hrubá pak v 10,30 (slavnost P. Václav Slouk).
Odpoledne přijížděli poutníci ze Znojma, Šlapanic, Podolí, Prace, Blažovic, Křenovic. Od křížka (od mlýna) šli lesní cestou pěšky. Nesli sochu Panny Marie, družičky, ministranti, kněží.
Mši sv. sloužil P. Pavel Kopecký, kázal P. Pavel Dokládal. Při mši sv. asi 1000 sv. přijímání. Po mši sv. mohutný světelný průvod.

Sobota 13. 5. - odpoledne v 17,00 mše sv., kterou sloužil Dr. P. Ladislav Tichý, odborný asistent z Litoměřic. Poutníci z Blanska, Suchdolu, Brodku u Konice, Benešov (část pěšky), Otaslavice, Konice.
Před 18,30 vyšel průvod z fary přes náměstí hlavním vchodem do kostela. V průvodu kněží: František Vavříček, arcikněz, Josef Chyba, Josef Večeřa z Blanska, Arnošt Korec z Adamova, Václav Knittl z Petrovic, Jaroslav Hudec, Josef Dostál, Václav Kříž a hlavní celebrant a kazatel prelát L. Horký.
Při mši sv. podávalo 9 kněží a bohoslovců. Při mši sv. zpívala schola z Blanska a hrála hudba ze Suchdolu. Po mši sv. byl mohutný světelný průvod.

14. 5. neděle: Hod Boží svatodušní
Mše sv. 6,15 - 7,30 - 8,30 - 9,30 - 10,30 a 13,30 rozloučení s poutníky.
Připutovali: Prostějov, Vrahovice, Bošovice, Otnice, Šitbořice, Držovice, Brodek u Prostějova, Litemčice, Sulkovec
15. 5. Pondělí svatodušní: 7,30 - 17,00

21. 5. neděle slavnost Nejsvětější Trojice, připutovali poutníci z Boršic a Buchlovic
28. 5. slavnost Božího Těla a 1. sv. přijímání (17 prvokomunikantů) průvod ke dvěma oltáříčkům, místní hudba, naše zpěvačky
24. 6. a 25. 6. 1989 Hanácká pouť - v sobotu večer - poutníci z Vysočan pak Němčice, Hruška, Křenovice, Měrovice, někteří přišli pěšky z Lulče
Bohoslužby: 6,30, 7,30, 9,00 a 10,30 (Luleč a Drnovice)
2. 7. - v 10,30 poutníci z Lipovce, sloužil Fabián Knedlík
9. 7. - v 9,00 sloužil Vladimír Krejsa rodák z Tištína
30. 7. - Svatodušní pouť - v 7,30 slouží Jaroslav Hudec, 9,00 v kapli sv. Anny, 10,30 novokněz Václav Trmač. Po mši sv. uděloval novokněžské požehnání. Při hrubé mši sv. hrála krojovaná hudba z Němkovic. Poutníci z Tištína, Pačlavic, z Nitry a další.
20. 8. Tradiční svěcení květin. Po hrubé mši sv. svěcení květin u sochy P. M. v ambitech

15. 10. Dušičková pouť - 7,30 - 9,00 - 10,30 celebroval prelát z Německa. Viz zápis na začátku. Koncelebrovali kanovník Kavařík a Václav Kříž z Doubravic - kázal kanovník Navařík. Poutníci - 3 autobusy z Lysic, 2 autobusy z Doubravic, autobus z Bořitova, Břestu, Piešťan, Kuchyně u Malacek. Účast velká.

Mariánská odpoledne
1. 4. 6. mariánské odpoledne mládeže, účast na 2000 mladých chlapců a děvčat - (chartiské z Brna uspořádali výstavku) - program: rytmické písně, modlitby, svědectví, pásmo: Jesus Christus Super Star (skupina z Mutěnic). Slovem provázel P. Pavel Dokládal ze Šlapanic. Odeslán dopis a pozdrav Otci kardinálu Tomáškovi s přáním k blížícím se jeho devadesátinám. Závěrem mše sv.
2. 16. 7. mariánské odpoledne ke cti Klementa Maria Hofbauera. Moderátor P. Václav Slouk z Brna, přivedl i mládež ze svatojakubské farnosti z Brna. Pásmo o sv. Kl. Maria Hofbauerovi přinesli Antonín Beránek z Bukoviny, Josef Hloušek z Habrůvky, Ivana Grégrová ze Křtin a bohoslovec Slavomír Bedřik.
3. 20. srpna - mariánské odpoledne před Vystavenou Nejsvětější Svátostí. Program: Ježíši Králi - zahájení, čtení z kroniky: jak začínaly adorační dny, kytarové zpěvy (skupinka z Jedovnic): Otevř Pane ústa má - Náboženský stav v našem národě, ......... úmluvy (Jozue 31-17), Ave Marie (housle Jan Opletal) "Maria - úžasný květe" (kytary) - Santiago di Compostela. "Zpívej haleluja" (kytary) - Proč zvykli jsme si snadno žít" (kytary), "Nejkrásnější chvíle jsou na kolenou" (kytary) - svědectví bohoslovce Josefa Polnického. "Ave Verusu" housle - Laudato si (kytara), "Bože chválíme tebe"
4. 17. září - Maria a Písmo sv. - program - intronizace Písma, pásmo - mládež z Brna-Kr. Pole, senior církve česk. evangelické Miroslav Rozbořil a jeho spolupracovníci (Ester Marková, Vladimír Hoblík, Iva Trauplerová - velmi zdařilé. Závěrem mše sv., kterou sloužil Jindřich Kotrda z Brna-Kr. Pole
5. 15. října mariánské odpoledne dušičkové - připutovali 3 autobusy z Rousínova, 1 z Benešova, 2 z Boskovic a další. Zpívala a hrála skupina z Ochoze, Pivína a další.
a) zastavení v kostele
b) zastavení v hrobce pod kaplí sv. Anny
c) zastavení u sochy v mariánské zahradě
Pak závěrečné požehnání (P. Josef Mareček). Zpíval téže chrámový sbor z Rousínova. Velká účast.

nahoru

ROK 1990

26. a 27. 5. - 1. jarní pouť
Sobota 26. 5. poznamenána především poutním procesím z Břestu (320). Šel jsem jim naproti - byla to jubilejní pouť (70 let přinesení votivního obrazu), nyní v kapli sv. Anny.
Odpoledne poznamenáno velikým procesím ze Šlapanic, okolí a Znojma. Šli pustou stranou. Procesí vedl P. Pavel Dokládal a P. Pavel Kopecký. Velký počet u sv. přijímání. Podávalo 7 kněží.
Světelný průvod přes ambity a kapli sv. Anny.
Neděle 27. 5. - mše sv. 6,15 - 7,30 - 8,30 - 9,30 - 10,30
Vypomáhal P. Václav Slouk od sv. Jakuba v Brně a další - též P. Josef Krčma.

Hlavní pouť 2. a 3. 6.
Sobota - přicházela procesí: Konice, Suchdol, Brodek u Konice s hudbou, šel jsem naproti - korouhve, zvony.
O 5. h. odpoledne mše sv. - sloužil Dr. L. Tichý za poutníky z Dambořic - pozdravili generálního vikáře K. Satoriu, který celebroval hlavní mši sv. o 18,30 (původně ji měl mít Otec biskup, ale byl nemocen). Po mši sv. světelný průvod.
V neděli 3. 6. před hlavní mší sv. navštívil náš kostel předseda vlády ČR - Petr Pithart, který věnoval Panně Marii kytici květů.
Hlavní mši sv. sloužil opat želivský Vít Tajovský OPraem.

10. 6. - svěcení obrázku Nejsvětější Trojice v Bukovince u hájenky. Posvětil místní farář. 17,30 procesím od kostela, v 18,00 u obrázku (Restaurovala Zlata Dobošová, konstrukci stolaře ŠLP). Skupina Oksid z Ochoze obohatila zpěvem a hudbou.

17. 6. 1. sv. přijímání - přistoupilo 17 dětí. Božítělový průvod, místní dechová hudba.
24. 6. Vyškovské procesí - 3 autobusy, vedl vyškovský děkan Stanislav Fiala. Procesí šlo od kapličky (u Machačů), šel jsem naproti.
K 10,00 h. procesí ze Sloupu se soškou a hudbu. Také jsem šel naproti.
1. 7. Hanácká pouť - v 10,30 sloužil a kázal Václav Krištof Nečas OP z Lulče
8. 7. z Tištína a pak procesí z Lipovce, s hudbou. Šel jsem naproti (šli pěšky z Kolonky)
28. 7. Přijelo 10 autobusů z Benešovska. Mši sv. pro ně sloužil opat želivský Vít Tajovský.
29. 7. Svatoanenská pouť za účasti arcibiskupa olomouckého a metropolity moravského Mons. Dr. Františka Vaňáka. Krojovaná hudba z Nenkovic. Velká účast. Bohoslužba trvala 2 hodiny. Odpoledne ve 14,00 pontifikální požehnání. Velká účast.
19. 8. Tradiční svěcení květin, v 10,30 sloužil Jiří Hasoň, novokněz, nyní v Jedovnicích, uděloval novokněžské požehnání.
1. 9. - 4 autobusy ze Sulíkova. Sloužil P. František Blaha SDB, sekretář biskupa
9. 9. v 7,30 sloužil Msgre Dr. Josef Hrbata z Obergurgel Tyrolsko - rodák z Habrůvky. Označil tuto mši sv. jako primici ve svém rodišti. Poprvé ve svém rodišti a poprvé v českém jazyce.
Dušičková pouť 21. 10. - mše sv. v 10,30 sloužil biskupský vikář prelát Mons Ludvík Horký. Pěkná účast.

Mariánská odpoledne:
1) 24. 6. mládeže - Pavel Dokládal
2) 15. 7. Václav Slouk
3) 19. 8. - Vojtěch Kodet
4) 23. 9. - rodiče a děti - Josef Daněk
5) 21. 10. dušičkové

nahoru

ROK 1991

26. ledna v sobotu přijeli poutníci 2 autobusy od Zlína - modlili se růženec, klečeli na studené dlažbě, vytvořili živý věnec kolem oltáře. Poslední poutníci 17. listopadu asi 100 z Dolních Bojanovic, a s nimi 16 dětí z Černobylu.

Poutní období začalo v sobotu a neděli 11. a 12. května - 1. jarní pouť z Břestu 350 poutníků - z nich 110 šlo pěšky z Lulče i s hudbou.
Odpoledne přišli pěšky z Benešova - provázel je déšť. Kolem 5 hod. odpoledne déšť ustál, přišlo procesí (asi 700 poutníků) ze Šlapanic, Znojma, Třebíče (15 autobusů).
Neděle 12. 5. - chladné počasí. Výpomoc: P. Jaroslav Hudec ze Šitbořic, P. Josef Krčma z Brna, P. V. Slouk ze semináře, Jiří Hasoň z Jedovnic.

Hlavní pouť: 18. 5. sobota opět přeprchalo, ale poutníci přicházeli, večer se zaplnil tak, že Otec biskup brněnský se těžko dostával od kříže na kazatelnu. Účast asi 4 500, i televize byla při tom.
Na Hod Boží svatodušní hlavní pouť (sobota). Mše sv. o půl 11. h., sloužil želivský opat Vít Tajovský. Účast pěkná. Též vypomáhal Dr. Ladislav Tichý, proděkan fakulty teol. v Olomouci.

9. 6. na ranní poutníci z Vyškova. Mše sv. o 1/2 11. h. sloužil Mons Jaroslav Škarvada, sídlící v Římě u Panny Marie Sněžné, pověřený pastorací pro naše krajany v zahraničí. Účast asi 2 000. Televize byla při tom. Šot v Deník ČTV. Krásný den. Odpoledne koncert duchovní hudby - asi 1 000 posluchačů. Smíšený pěvecký sbor Rastislav z Blanska, Ženský pěvecký sbor z Jedovnic (Píseň), komorní orchestr, sólo Richard Novák. Všech 10 biblických písní. Celkový výnos obdrželo Hnutí humanitární pomoci. Dirigent: Jaroslav Martinásek.

23. června poutníci ze Sloupu a Brna-Kr. Pole
29. 6. a 30. 6. Hanácká pouť. Sloužil pan farář z Ivanovic na Hané.
7. 7. poutníci z Tištína
14. 7. poutníci z Lipovce s hudbou - teplo až 33oC
28. 7. Svatoanenská pouť, tentokráte bez biskupa - olomoucký arcibiskup vážně nemocen - slovácká krojovaná hudba ze Žarošic
18. 8. svěcení květin
20. 8. celodenní výstav Nejsvětější Svátosti
31. 8. poutníci ze Sulíkova
12. 9. čtvrtek - slavnost Jména Panny Marie - sloužil novokněz Pavel Koutný z Jedovnic a 12 kněží z děkanství koncelebrovalo.
20. 10. dušičková pouť, celebroval Mons. Ludvík Horký, prelát z Brna
27. 10. poutníci z Mutěnic
17. 11. poutníci z Dolních Bojanovic

Mariánská odpoledne
23. 6. ve 14,00 P. Pavel Dokládal, děkan z Třebíče. Za účasti kytarových skupin.
22. září ve 14,00 mariánské odpoledne mládeže. Za účasti biskupa Jana Graubnera, několik dnů před tím byl zvolen administrátorem olomoucké arcidiecéze (Olomoucký arcibiskup Mons. František Vaňák zemřel).
Na 2 a půl tisíce návštěvníků sledovalo vystoupení mládeže ze Šitbořic - pásmo o bl. Zdislavě a pantomimu Dobývání Brna - předvedla mládež z Blažovic (trvalo od 14,00 do 18,00).
Na závěr pontifikální mše sv.
20. 10. dušičkové zastavení u trůnu Panny Marie a v Hrobce pod kaplí sv. Anny.

První mariánské soboty - letos jsme konali pobožnost prvních devíti mariánských sobot (od 6. dubna do 7. 12.).
Program: 15,30 rozjímání, růženec, v 16,00 mše sv. (kněží - vždy jiný kněz: Karel Satoria, generální vikář, Pavel Uhřík, kvardián OFM Cap, Milan Kouba, rektor arcikněžského semináře, Jiří Kaňa, vikář na Petrově, Klement Václav Kříž O.Praem z Doubravice, František Lízna SJ z Brna, Dominik Josef Doubravec, O.Praem. ze Židenic, Václav Slouk, vícerektor kněžského semináře v Olomouci, František Kozár, farář z Protivanova.
Poslední 7. 12. spojena ze zdařilou mikulášskou nadílkou. Televize při tom!

nahoru

ROK 1992

Poutníci přicházejí po slavnosti Nanebevstoupení Páně, kdy také začíná poutní období - letos začalo 30. a 31. května.
Začalo procesím poutníků za krásného slunného počasí. Připutovali poutníci z Břestu (při ofěře napočítal 405 poutníků, z toho šlo 120 pěšky z Lulče - mezi nimi i 85-tiletá poutnice Hedvika Chytilová, která je zachycena jako poutnice - již poslední - na obraze u sv. Anny.)
V sobotu mše sv. v 8,00 a 10,30. Večer 18,30 přišli poutníci ze Šlapanic, Podolí, Prace, Křenovic, Blažovic, Třebíče, Znojma - s nimi kněží: P. Pavel Dokládal z Třebíče, P. Josef Brtník SDB a P. Dan Žůrek SDB ze Šlapanic, P. Pavel Buchta a Milan Vavro z Přímětic, P. Antonín Kovář, kap. z Třebíče-Jejkova.
Mariánská svatyně se zaplnila. Radostné přivítání. Plno u zpovědnic, plno u sv. přijímání. Na závěr světelný průvod přes ambity a kapli sv. Anny.

Neděle 31. 5. 1992
Bohoslužby: 6,15 - sloužil P. Pavel Koutník z Jedovnic, ranní o 1/2 8 h. P. František Fraňa, rektor konviktu při biskupském gymnáziu v Brně.
9,00 pontifikální mše sv., sloužil P. Vít Tajovský, koncelebroval místní děkan. Tato bohoslužba byla přenášena rozhlasem na stanici Praha. Zpíval sbor Kantila ze Křtin a lid. Velmi kladný ohlas.
10,30 sloužil P. Václav Slouk a P. Jaroslav Hudec, zpíval rakouský sbor z Mistelbachu.
1. čtení četl Ing. Stanislav Bělehrádek, člen ČNR a Ing. Antonín Baudyš, místopředseda vlády ČSFR.
Odpoledně o 1/2 2 h. rozloučení s poutníky.
17,00 mše sv. v Bukovince.
Jak včera i dnes krásné počasí.

Hlavní pouť 6. a 7. června 1992
Před hlavní poutí v pátek a v sobotu se konaly volby do ČNR a do federálního shromáždění. V sobotu přicházeli poutníci: ze Šitbořic, Suchdol (s kapelou), Brodek u Konice, Konice, Blansko, Boskovice, Kojetín, Otaslavice a další.
V 17,00 sloužil mši sv. děkan theol. fakulty v Olomouci Dr. Ladislav Tichý.
V 18,30 v zaplněném kostele sloužil pontifikální mši sv. olomoucký světící biskup Mons. Josef Hrdlička (deštivé počasí).
Neděle: Vřesovice, Držovice, Vrahovice, Prostějov, Boršice, Bošovice, Doubravice. Mši sv. sloužil apoštolský nuncius arcibiskup Giovanni Coppa. Koncelebroval generální vikář Karel Satoria, František Krejsa a Václav Kříž. Zaplněno.
Odpoledne o 1/2 2. h. Te Deum, zpívání litanie, sv. požehnání měl apoštolský nuncius a pak zodpovídal otázky poutníků.

21. června - 1. sv. přijímání - 27 dětí. Božítělový průvod před ambity a kapli sv. Anny. Hudba.

27. a 28. června - Hanácká pouť
Sobota - poutníci: Němčice n/H. Hruška, Křenovice, Vysočany - mši sv. 18,30 sloužil Vlastimil Vaněk z Moravských Prus.
V neděli 7,30 poutníci z Vyškova, v 10,00 koncelebrovaná: Jiří Doležel a Jindřich Kotvrda. Poutníci: Ivanovice, Švábenice, Orlovice, Moravské Malkovice, Drnovice, Luleč, Račice, Sloup.

5. 7. zásvětná pouť: Tištín a Lipovec
26. června - Svatoanenská pouť - v 10,30 sloužil novokněz P. Jindřich Charouz O.Praem., hrála krojovaná hudba ze Žarošic.
16. srpna - tradiční svěcení květin - místní zahradnictví uspořádalo malou výstavku květin. V 10,30 sloužil mši sv. prelát Mons. Ludvík Horký.
30. 8. mariánské odpoledne mládeže asi 1500 mladých za účasti brněnského biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho.
13. 9. - zpívali moravské učitelky: Giovanni Pergolesi - Stabar mater - hrál moravský komorní orchestr
20. 9. mariánské odpoledne věnované Šebestiánu Kubínkovi. Dr. František Schildberger přednášel o Š. K. Pak následovala pobožnost u 1. obrazu. Předzpěvovali školáci - bratři Divišové z Litovan. Doprovázel Dr. František Malý. Od 14 h. do 16. h. Pěkná účast - přijel autobus z Blažovic. K této příležitosti (110. výročí pouti Š. K.) byla vydána brožurka - výtah z brožurky, kterou zapsal v minulém století Š. K.
4. října - Mezinárodní hudební festival - Brno. Byla uvedena "Missa Kyritainentis" z r. 1666. Zpívali a hráli Michnovi sólisté z Prahy. Capella regia musicalis. Mši sv. sloužil generální vikář pražský biskup, Mons. Jaroslav Škarvada. Účast pěkná. Televize zaznamenala šot.
18. října - Dušičková pouť
Mariánské odpoledne: Václav Renč: Popelka Nazaretská. Herec - Miroslav Částek. Zdařilé vystoupení. Ráno sníh.

Mariánské soboty:
4. 4. - Václav Slouk,
2. 5. Pavel Uhřík OFM-Cap,
6. 6. - před hl. poutí,
4. 7. František Kozár - staroslověnská
1. 8. Josef Budil OSA,
5. 9. františkáni
3. 10. P. Miloš Kabrda SDB,
7. 11. Ludvík Gazda,
5. 12. Václav Kříž O.Praem - mikulášská nadílka

nahoru

ROK 1993

1. jarní pouť 22. a 23. 5. V sobotu 22. 5. poutníci z Břestu (343) s hudbou kolem oltáře.
Odpoledne fatimský apoštolát (asi 1 000 poutníků) - průvod lesem. Počasí nepřálo.
V neděli želivský opat Vít Tajovský.

Hlavní pouť: sobota v 16,00 sloužil novokněz P. František Holeček, paulán z Vranova. V 18,00 brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle - poutníci (Šitbořice, Kojetín, Uhr. Hradiště, Blansko - (otec biskup šel pěšky z Blanska s mladými poutníky), Otaslavice, Brodek u Prostějova, Brodek u Konice, Suchdol, Konice, Adamov a další.
Neděle: mše sv. 6,15 - 7,30 - 9,00 - 10,30 sloužil apoštolský nuncius Giovanni Coppa - asi 10 000 účastníků (podle médií). 2. lektor Antonín Baudyš, ministr obrany. Hrála dechová hudba ze Slavkova.
Odpoledne ve 13,30 Te Deum, 14,00 zpíval chlapecký sbor z Rakouska (poutníci: Prostějov, Vrahovice, Držovice, Vřesovice).

20. 6. Vyškovská pouť - vedl provinciát Milosrdných bratří P. St. Fiala, bývalý vyškovský děkan; v 10,30 poutníci ze Sloupu a Brno-Královo Pole.
26. a 27. 6. Hanácká pouť (Němčice na Hané, Hruška, Křenovice, Vysočany - večerní mše sv. měl novokněz P. Tomáš Mikula z Blanska.
Neděle 27. 6. mše sv. 6,30 - 7,30 - 9,00 - 10,30 sloužil P. Jiří Doležel z Ivanovic (Poutníci: Ivanovice, Chvalkovice, Švábenice, Moravské Prusy, Topolčany, Orlovice, Malkovice, Račice, Drnovice, Luleč, Tučapy).
25. 7. Svatoanenská pouť: 7,30 Josef Havelka, 9,00 sám, 10,30 olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. Slovácká hudba ze Žarošic.
Tradiční svěcení květin - i v Bukovince v 9,00 mše sv. (stárci a stárky, krojovaná hudba z Nenkovic). Ve Křtinách 10,30 sloužil prelát L. Horký (svěcení květin v ambitech).
Odpoledne 13,30 Te Deum a požehnání v Bukovince za účast pana preláta.
17. 10. Dušičková pouť - 10,30 Mons. Josef Hrdlička světící biskup olomoucký (Poutníci: Břest, Budišov, Doubravice, Šitbořice, Lysice, Brodek u Konice). Odpoledne z Benešova a Boskovic.

4. 4. Květná neděle: Miroslav Částek "Napřed je třeba unést kříž" - zdramatizovaná Křížová cesta.
9. 5. Pobožnost u 4. obrazu dle Š. Kubínka
13. 6. - 1. svaté přijímání (31 dětí)
28. 8. pouť ministrantů brněnské diecéze
3. 10. mariánské odpoledne - dětí - 10 až 14 dětí, vedl P. Miloš Kabrda.

Mariánské soboty - pravidelný program.
15,30 růženec. 16,00 mše sv. a po ní rozdávání požehnaných pokrmů. Mají již své místo.
3. 4. - Miroslav Parajka z Troubska, 1. 5. František Blaha SDB z Brna, 5. 6. Vincenc Řehoř z Černé Hory, 3. 7. František Kozár z Protivanova (staroslovanská), 7. 8. P. Josef Budil OSA z Brna, 4. 9. Josef Požár z Dolních Bojanovic, 2. 10. františkáni z Brna, 6. 11. Vlastimil Vaněk z Moravských Prus a 4. 12. Pavel Kopecký z Mor. Krumlova (mikulášská nadílka asi 160 dětí).

nahoru

ROK 1994

1. jarní pouť: 14. května (fatimský apoštolát, Břest, Hulín a další, Dambořice, Šlapanice, Benešov)
15. května - P. Václav Slouk, P. Jaroslav Hudec, P. Josef Vítek
Jesenec, Dzbel, Dobromilice

Hlavní pouť - 21. května, Dub, Šitbořice, Kojetín (svěcení obrazu), Suchdol, Protivanov, Brodek u Konice, Ondratice, Dobrochov, Sněhotice, Konice, Boskovice, Horní Újezd, Moutnice, Bystřice n/P, Bošovice, Budišov, Blansko, Dlouhá Brtnice.
16,00 P. František Kozár, 18,00 Otec biskup Vojtěch Cikrle - pěkná návštěva

22. května: 6,15 osobně, 7,30 P. Lad. Tichý, 9,00 Jindřich Kotvrda. 10,30 apoštolský nuncius Giovanni Coppa.
Poutníci: Strážovice - přinesli oltářní plachtu, kterou posvětil apoštolský nuncius. Koncelebroval Mons. Jiří Mikulášek, generální vikář. Další poutníci: Vřesovice, Stará Ves nad Ondřejnicí, Prostějov, Vrahovice, Drahovice, Bošovice, Ostrožská Lhota. Odpoledne Te Deum a rozloučení s poutníky.
Pondělí svatodušní ráno mše sv. 7,30 a odpoledne 17,00.
24. 5. zájezd z Vracova, 25. 5. z Kelče.
Neděle 29. 5. poutníci z Uhřic, při ranní zpíval chrámový sbor z Horní Studénky.

12. 6. vyškovská pouť - vedená provinciálem Milosrdných bratří P. Stanislavem Fialou, dále přišli poutníci z Pavlovic u Kojetína, Brno-Lesné.
V 10,30 orelská pouť župy Dr. Jana Sedláka - o 1. h. požehnání, pak v Bukovině na orelské základně. Viz též článek "Orel" a zpráva v "Pozdravu ze Křtin" 3/1994. Při orelské pouti hrála hudba "Dambořanka".

25. a 26. 6. Hanácká pouť
Poutníci: Němčice n/H., Hruška, Křenovice u Kojetína, Vysočan - v sobotu 18,30 slouží P. Jan Topenčík.
V neděli kromě mě P. Josef Vítek, P. Jaroslav Hudec. 10,30 koncelebrovaná mše sv. P. Kozár, Vlastimil Vaněk, Jan Pouchlý, Peter Přádka TJ z Brna. Ve zpovědnici P. František Polák, P. Jiří Doležel. Pěkná pouť.
Požehnání a rozloučení s poutníky: P. František Kozár 13,00 a P. Jiří Doležal (13,30).

3. 7. o 9. h. poutníci z Tištína, v 10,30 z Lipovce. P. František Krejsa a Josef Šiška.
31. 7. Svatoanenská pouť - 7,30 P. Josef Havelka, 9,00 v kapli já a 10,30 prelát Milan Kouba z Olomouce. Hrála krojovaná hudba ze Žarošic.
Odpoledne ve 14,00 Te Deum a rozloučení s poutníky.

14. 8. tradiční svěcení květin, v 10,30 sloužil mši sv. prelát L. Horký. (7,30 P. Josef Havelka a v 9,00 P. Jaroslav Hudec). Já jsem měl poutní mši sv. v Bukovince. Tam v 9,00 i zde 10,30 hrála krojovaná hudba z Nenkovic. Květiny vystavovalo zdejší zahradnictví Františka Kopřivy a zahradnictví Langerovo věnovalo 200 ks jiřin.
Odpoledne v Bukovince požehnání za účasti preláta L. Horkého.

20. 8. v sobotu poutníci ze Sulíkova, Kunštátu
27. 8. pouť z Kroměříže s 5 kněžími - Obláty vedeni otcem Zdeňkem Čížkovským.

Po celý měsíc září přicházeli poutníci. 3. 9. z Vídně - jejich kněz sloužil mši sv. Nosálovice (4. 9.), Jeseník, Olešnice, Výrovice, Chomutov, Žarošice, Vladislav, Smrk, Myslejovice, Zbraslav, Rosice, Knínice, Letovice, Oslavany, Rožná, Rozsochy, Štěpánov, Velké Meziříčí, Jinošov, Mohelno, Velká Bíteš (Neobus), Poštorná, Královopolské Vážany,

16. 10. Dušičková pouť, v 10,30 sloužil olomoucký světící biskup Mons. Josef Hrdlička. Poutníci: Lysice, Břest, Lipová (hudba), Boskovice, Benešov.
Odpoledne 14,00 Te Deum a pobožnost. Krásné slunné počasí.

6. 11. přijel autobus z Dolních Bojanovic, odpoledne do Bukovinky, kde v 15,00 měl P. Požár mši sv. za + dp Jaromíra Pořízka - uplynulo 30 roků od jeho smrti.
9. 11. poutníci z Rakouska, měli zde mši sv.

Mariánské soboty - od dubna do prosince
9. 4. P. Vlastimil Bartoň z Pustiměře
7. 5. P. Josef Chyba z Blanska
4. 6. kněží z Líšně, přijeli i zpěváci
2. 7. staroslověnská bohoslužba, P. František Kozár ze Sloupu, zpíval chrámový sbor z Rajhradu a ze Židlochovic
6. 8. P. Josef Budil ze St. Brna
3. 9. P. Libor Salčák z Čejkovic i se sborem
1. 10. Vlastimil Vaněk z Mor. Prus
5. 11. P. Pavel Hověz s poutníky Brna-Králova Pole
3. 12. P. Pavel Kopecký z Mor. Krumlova. Po mši sv. mikulášská nadílka - 120 balíčků a nestačilo - tolik bylo dětí. Mikuláše dělal Pavel Horáček z Bukovinky.
Sponzoři: Farlík, pension u Fausků, Č. Spořitelna Blansko, Průmyslové zboží z Jedovnic (Odehnal).
Program mariánských sobot:
15, 30 růženec
16,00 mše sv. a po ní rozdávání požehnaných pokrmů

nahoru

ROK 1995

1. jarní pouť - 27. a 28. května (Hulín, Břest, Tlumačov, Žalkovice, fatimský apoštolát, Dambořice, Benešov, Šlapanice, Třebíč, Moravský Krumlov, Prace, Podolí, ze Znojemska).
V neděli Pavlovice s hudbou, Pivín, Jesenec, Dzbel, Kladky, Boršice u Buchlovic.
Počasí velmi příznivé, vydařila se.

Hlavní pouť 3. a 4. června
Sobota 18,00 biskup brněnský Mons. Vojtěch Cikrle, v neděli 10,30 apoštolský nuncius arcibiskup Giovanni Coppa - nádherné počasí
11. 6. orelská pouť - hrála Dambořanka - nepříznivé počasí
24. a 25. 6. Hanácká pouť, Vyškovská pouť. Na hrubé poutníků jako na sv. Ducha.
30. 7. svatoanenská pouť - olomoucký biskup Mons. Josef Hrdlička - hrála Žarošanka.
13. 8. svěcení květin, prelát L. Horký, v Bukovince pouť - hrála Nenkovjanka
15. 10. Dušičková pouť - arcibiskup Jan Graubner metropolita Moravy, hudba ze Suchdolu.

Mariánské soboty od dubna do prosince - poslední mikulášská - 160 balíčků

nahoru

ROK 1996

1. jarní pouť 18. a 19. května - sobota - mše sv. Karel Janíček z Hulína sloužil mši sv. v 8,00 h., 10,30 sloužil mši sv. Václav Slouk - poutníci z Břestu (321), také z Dubu a Tlumačova.
Zpovídali: Josef Šiška, František Janíček Josef Konečný z Vyškova
Odpoledne procesí z Dambořic, fatimský apoštolát, Benešov (asi 150 šlo pěšky), Choceň, Vlčnov.
Zpovídali: P. Václav Slouk, Jiří Cajsl, Josef Kohoutek, Jiří Palla, Jaroslav Hudec, Václav Haltmar z Vlčnova, Bohuslav Němeček z Dambořic.
Hrála hudba z Vlčnova a Benešova. Po mši sv. světelný průvod.
V neděli 4 mše sv. Během soboty a neděle se zde vystřídalo 15 kněží, 1 jáhen, 5 kapel (Břest, Hulín, Benešov, Vlčnovjanka a Pavlovice).
Odpoledne 13,30 rozloučení s poutníky.

Hlavní pouť 25. a 26. května.
Sobota - poutníci z Bohuslavic, Pňovic, Šitbořice, Otaslavice, Brodek u Konice, Brodek u Prostějova, Ponikev, Kladky, Suchdol, Dobrockov, Bošovice, Bystřice n/Pern., Moutnice, Šlapanice (i v kroji), Blansko, Tvarožná.
Koncelebrovali: Mons. Jiří Mikulášek, generální vikář, P. Bohuslav Richter SDB, Milan Mikulec SDB, Jan Kovář.
Zpovídali: Dr. L. Tichý, Jaroslav Hudec, Macháček, Kohoutek Josef, Jiří Palla, Josef Šiška.
Velká účast. Po mši sv. světelný průvod.
Hod Boží svatodušní 6,15 P. Jaroslav Hudec, 7,30 Ladislav Tichý, 9,00 Petr Baran, 10,30 apoštolský nuncius arcibiskup Giovanni Coppa.
Velká neobvyklá účast. Během bohoslužby, kdy jsem koncelebroval s apoštolským nunciem, přišel místopředseda Josef Lux. Přiletěl vrtulníkem na hřiště před kostelem.
Přede mší sv. posvětil nuncius nový plášť pro Pannu Marii od poutníků ze Střážovic. Odpoledne o 1/2 2. h. Te Deum a rozloučení s poutníky. Apoštolský nuncius pak jel do Březiny, podíval se na nový kostel. Po oba dny krásné počasí, i když v noci bouřka. Velká účast, ani se všichni nevešli do kostela.

23. června Orelská pouť a zároveň poutníci ze Sloupu, účast na hrubé veliká, 14,30 pobožnost na hřišti v Bukovině.
29. a 30. 6. Hanácká pouť v sobotu mše sv. - sloužil P. Jan Topenčík, Vysočany, Němčice, Hrušky. Po mši sv. světelný průvod.
Neděle 6,30 místní děkan, 7,30 Jaroslav Hudec, 9,00 místní děkan, 10,30 Jiří Doležal, děkan z Ivanovic, Josef Lacko z Brna, Oldřich Divácký z Drnovic.
Poutníci: Drnovice, Račice, Ježkovice, Luleč, Nemojany, Tučapy, Ivanovice, Orlovice, Chvalkovice.
7. 7. poutníci ze Švábenic, Dědkovic a z Lipovce. V 16,00 zde byli poutníci z Německa, sloužil jejich kněz.
14. 7. poutníci z Tištína, koncelebrovaná mše sv., kterou sloužili bratři Krejsové a František Foltýn z Nezamyslic. Koncelebroval kněz z Lipska.
28. 7. Svatoanenská pouť. O 1/2 11 h. sloužil novokněz P. Pavel Kopeček, udělil požehnání. Hrála slovácká krojovaná hudba ze Žarošic. Na obědě na faře asi 45 lidí. Odpoledne ve 14 h. Te Deum.
4. 8. odpoledne poutníci ze Žarošic, Archlebova, Násedlovic, Věteřova a Dražůvec. Sloužili: P. Rudolf Kosík a P. Tomáš Ždánský.
15. 8. poutníci z Rakouska
18. 8. svěcení květin 10,30 sloužil novokněz Martin Zoblivý.
22. 9. poutníci z Vel. Bíteše, Zbraslavi, Čech pod Kosířem, z Letovic a z bystřického děkanství. Jinošov a Březník.
29. 9. poutníci z Mohelna
6. 10. poutníci z Tvrdonic s P. Otmarem Kaplanem.
20. 10. Dušičková pouť, 10,30 pontifikální mše sv. sloužil arcibiskup Jan Graubner, koncelebroval jako sekretář Petr Gatnar, novokněz.
Z kněží: P. Jiří Palka, P. Pavel Princ, Jaroslav Hudec. Pěkné počasí a velká účast i u svátostí. Hudba z Lipové a Suchdolu.
21. 10. autobus z Kobylí i s panem farářem Pavlem Haluzou.

Mariánské soboty:
13. 4. - P. Jiří Sedláček z Brna-Komína
4. 5. - P. Václav Kříž
1. 6. - P. Evžen Rakovský z Brna-Líšně
6. 7. - P. František Kozár (staroslověnská bohoslužba) zpívala Cyrilská jednota z Rajhradu.
3. 8. P. Josef Budil OSA z Brna
7. 9. Martin Bejček, Libor Salčak a pan farář z Postřelmova
5. 10. P. Vlastimil Vaněk z Moravských Prus i se svými poutníky
9. 11. P. Pavel Hověz z Brna-Kr.Pole. Poutníci z Brna-Kr. Pole, Cetkovic, Knínic a další
7. 12. P. Pavel Kopecký z Mor. Krumlova - mikulášská nadílka. Připraveno na 200 sáčků (sponzoři: Santini)

nahoru

ROK 1997

1. jarní pouť 10. a 11. května.
Sobota: Břest (na ofěře 333 + 15 hudebníků), Hulín, Tlumačov, Dambořice, Benešov, fatimský apoštolát, Šlapanice.
Kněží: P. Karel Janíček (Hulín), František Janíček (Břest), Antonín Hráček (Otrokovice), Josef Konečný (Svitavy), Václav Slouk (Litoměřice), Augustin Gazda (Rajhrad - Březnov), Pavel Dokládal, P. Šudoma Miroslav, Karel Slanina, Jiří Palla, Josef Šiška.
Světelný průvod. Pěkné počasí a pěkná účast. Mše sv. 8,00 - 11,30 a 18,00

Neděle 11. 5. 1997:
6,15 místní děkan, 7,30 Augustin Gazda, 9,00 Pavel Buchta, 10,30 Václav Slouk.
Pavlovice s hudbou, Pivín a Klemovice.
Odpoledne 13,30 uctívání korunek a sv. požehnání. Vydařila se.

Hlavní pouť - 17. 5. 1997
Dopoledne v sobotu: Kralice, Rymice, Boršice u Buchlovic (Milan Ryšánek), selesiáni a František Vavruša
Odpoledne 16,00 mše sv., sloužil Dr. Ladislav Tichý, děkan th. fakulty.
18,00 Otec biskup, koncelebrovali: Vladimír Záleský, Ing. Jan Kovář, Jaroslav Kaláb, Josef Glogar, generální vikář Jiří Mikulášek, Josef Kohoutek, Rudolf Kosík - zpovídali: Josef Šiška, Jiří Palla, Miroslav Macháček. Společná večeře na faře.
Poutníci: Určice, Adamov, Blansko, Brodek u Prostějova, Dobrockov, Šitbořice, Moutnice, Konice, Brodek u Konice, Jesenec, Suchdol, Otaslavice, Horní Štěpánov, Protivanov, Bystřice n./Pern., Božovice, Měrovice.
Hudba ze Suchdolu. Pěkná účast (i když po 16,00 h. se přehnala bouře). Světelný průvod.

Neděle 18. 5. 1997
6,20 místní děkan, 7,30 Dr. Ladislav Tichý, 9,00 Petr Baran, 10,30 jsme uvítali apoštolského nuncia Giovanni Coppu, který sloužil mši sv. Koncelebroval Mons. Karel Balog z nunciatury a Josef Vítek z Brna.
Zpovídal P. Prachoř, minorita z Brna. Dechová hudba a schola z Nivnice. Velmi nádherné počasí.
Poutníci: Vřesovice, Prostějov, Vrahovice, Želetice, Držovice, Bošovice a Nivnice. Společný oběd na faře.
13,30 vystaveny posvěcené korunky a žezlo. Krásná pobožnost, hrála hudba z Nivnice, jednotliví poutníci přednášeli přímluvy, Ave Maria - nádherně zpívala zpěvačka z Nivnice, zpívané litanie a Te Deum. Velmi zdařilé!
V 16,00 jsem měl ještě mši sv. - poutníci z Bystřice n./Host. Den velmi náročný, ale radostný.

19. 5. Pondělí svatodušní: mše sv. v 7,30 a 17,00
25. 5. poutníci z Pozořic
8. června připutovali poutníci z Uhřic a na hrubou poutníci z Vyškova (pěšky a autobusy, zpět celkem 7 autobusů). Velmi krásná pouť, pomáhal Pavel Buchta ze Sloupu. Poutníky vedl Antonín Štefek, měl pak i odpolední pobožnost.

22. 6. Orelská pouť, v 9,00 Vlastimil Vaněk přivedl poutníky ze Švábenic - 10,30 hrála hudba Dambořanka.
Odpoledne měli na orelské základně hry a pobožnost.

Hanácká pouť - 28. a 29. 6.
Sobota ráno z Albrechtic, poutníci z Křenovic, Němčic a Hrušky - Vysočan 18,30 sloužil P. František Kozár. Světelný průvod. Zpovídal P. Josef Šiška.
29. 6. neděle - 6,30 místní děkan, 7,30 P. Havelka, 9,00 opět místní děkan. 10,30 P. Jiří Doležel, děkan z Ivanovic, koncelebroval Pavel Buchta ze Sloupu.
Poutníci: Drnovice, Luleč, Nemojany, Tučapy, Ivanovice, Chvalkovice, Orlovice, Sloup, Obedkovice, Čelčice, Tvorovice. Pěkná účast, hodně zpovídání.

6. 7. zásvětná pouť z Lipovce v 10,30; 9,00 sloužili bratři Krejzové pro poutníky z Tištína.
27. července Svatoanenská pouť - mše sv. 7,30 - 9,00 v kapli sv. Anny. 10,30 světící biskup Josef Hrdlička, velmi krásné počasí, krojovaná hudba ze Žarošic. Odpoledne 14,00 Te Deum a uctění korunek.
17. 8. svěcení květin
13. 9. poutníci ze Sulíkova, Kunštátu, Olešnice, Dolní Kalná, Hr. Králové - celkem 12 autobusů.
17. září pouť z Rakouska 7 autobusů, vedl arcibiskup vídeňský Christoph von Schönborn. 9,40 pontifikální mše sv. (přes 350 poutníků). Vítala dechová hudba z Jedovnic.
11. října - Královopolské Vážany, Dub, Chrást, 3 skupiny skautů, pěší poutníci z Pozořic, z Hr. Králové, P. František Blaha sloužil pro mládež, P. Karel Onuca pro Podivín, poutníci z Nového Lískovce. Maďaři měli mši sv. v maďarštině, 2 autobusy z Pozořic. Velmi rušná neděle.

19. října - dušičková 10,30 uvítání arcibiskupa olomouckého a metropolity moravského Jana Graubnera. Zpíval sbor Rastislav - Brixiho missa Dominicalis. Hrál komorní orchestr z Brna - dónu. Dost poutníků i pěkné počasí.
Odpoledne ve 14,00 pobožnost. Ještě dost poutníků. Hudba ze Suchdol.

Zlatým hřebem letošní poutní sezóny byla papežská korunovace milostné sochy Panny Marie Křtinské.
Vše popsáno v "Pozdravu ze Křtin" roč. 8 (1 - 2 - 3)
6. března 1997 byly korunky i žezlo demontovány. Konservaci a pozlacení provedl Petr Bortlík ze Stěpánovic. Korunky i žezlo posvětil Sv. Otec Jan Pavel II. na nuciatuře v Praze 25. a 26. dubna(atkve die seqenti XXVI. perlibenter iteravit) - dekret.
S korunovačními klenoty jsme putovali 25. 5. v Doubravici, 1. 6. Tlumačov a Břest. 5. 7. Koclířov, 3. 8. Suchdol, 17. 8. Bukovinka a Šitbořice, 11. 8 Uhřice a Dambořice, 22. 8. Zábrdovice a Židenice. A samozřejmě při různých příležitostech i ve Křtinách.
Vlastní korunovace se uskutečnila 31. 8. 1997. Slavnosti se zúčastnil apoštolský nuncius Giovanni Coppa a biskup brněnský Vojtěch Cikrle. Opat želivský Vít Tajovský a strahovský Michael Pojezdný. Dále Dr. Alois Krchňák z Německa, převor Křížovníků Josef Hudec, kojetínský farář Jaroslav Kaláb, Jiří Palla, Marek Výleta a další. Hrála krojovaná hudba ze Žarošic. Lidé dostali zvláštní sešitek s písněmi. Velmi pomohl Rudolf Kosík OPraem z Brna-Židenic. On vkládal Korunky a žezlo. Krásná květinová výzdoba. Na faře asi 65 hostů u oběda.
Odpoledne Te Deum a sv. požehnání. Slavnost se vydařila. Zatímco v pátek a sobotu pršelo - v neděli nádherné počasí. Velký ohlas. Návštěva nečekaná! Více jak 5000 (dle odhadu).

Po celý měsíc září přicházeli poutníci.

Mariánské soboty:
5. 4. Jiří Sedláček
3. 5. Josef Šiška
7. 6. Evžen Rakovský
12. 7. František Kozár (staroslověnská - zpívala Cyrilská jednota z Rajhradu a Židlochovic)
2. 8. Josef Budil OSA
6. 9. Libor Salčák z Čejkovic i s chrámovým sborem
4. 10. Vlastimil Vaněk
8. 11. Pavel Hověz
6. 12. Pavel Kopecký - mikulášská nadílka
Fatimské dny:
13. 5. Jiří Palla
13. 6. P. Miroslav Parajka
13. 7. Marian Rudolf Kosík
13. 8. Dr. Karel Simandl, generální sekretář ČBK
12. 9. Jindřich Bartoš
13. 10. Jiří Palla
Začátek 17,30 růženec, mše sv. a světelný průvod.

nahoru

ROK 1998

První poutníci přišli 8. května. Byla to pouť mládeže z Brna. Pěšky putovali z Brna - účast celkem přes 200 - vedl je generální vikář Jiří Mikulášek. Během bohoslužby přijel i Otec biskup Vojtěch. Mládeži jsme podali koláče a šťávu. Kněžím pak pohoštění na faře.

1. jarní pouť 23. a 24. května.
Ranní sloužil Karel Janíček z Hulína, o 1/2 11. h. Martin Bejček, Josef Konečný a já. Zpovídal P. Václav, P. Šiška a František Janíček z Chrapyně. Při mši sv. jsme posvětili nový prapor pro obec Břest. K poutníkům z Břestu se přidali poutníci z Letovic.
Odpoledne poutníci: Dambořice, Benešov a fatimský apoštolát. Vedl P. Pavel Dokládal. Dále kněží P. Pavel Kopeček ze Šlapanic.
V 16,00 mši sv. sloužil P. Václav Slouk a P. Václav Novák.
Zpovědníci: P. Augustin Gazda z Rajhradu a P. Jiří Palla.
18,30 koncelebrovaná mše sv. - hlavní celebrant: P. Pavel Kopeček, kázal P. Pavel Dokládal. Při průvodu hudba.

Neděle 24. 5.
Mše sv. 6,15 místní děkan, 7,30 P. Václav Slouk, v 9,00 Václav Novák a 10,30 litoměřický biskup Mons. Josef Koukl. Zpíval náš chrámový sbor. Hudba z Pavlovic.
13,30 zpívané litanie a Te Deum

30. 5. - 1. diecézní pouť přes 20 autobusů
8,30 katecheze - P. Vojtěch Kodet OCarm.
9,30 uvítání Otce biskupa Vojtěcha
Růženec
10,30 koncelebrovaná mše sv., při ní přijalo 5 dospělých svátost biřmování.
Pohoštění na faře - asi 35 kněží i s Otcem biskupem
13,30 Mons. Alois Pekárek měl promluvu, pak adorace, kterou vedla mládež (Otec J. Havelka a František Bláha). Závěr 14,30.
16,00 sloužil mši sv. Dr. Ladislav Tichý. Při mši sv. jsme posvětili obraz z Otaslavic. Byl nově restaurován při příležitosti 70. výročí přinesen do Křtin. Byl vydán i letáček, na něm jsou uvedeni 3 sponzoři.
18,00 koncelebrovaná mše sv. - hlavním celebrantem P. Josef Chyba. Koncelebranti: Vladimír Záleský, Pavel Bublan, Karel Slanina, Petr Dolák z Kojetína, Miroslav Suchomel z Brodku u Prostějova a další.
Zpovídali: Josef Šiška, Jiří Palla a další....
Poutníci: Blansko, Adamov, Brodek u Konice, Šitbořice, Suchdol, Konice.
Světelný průvod. Hudba z Lipové.

31. 5. neděle - 6,15 místní děkan; 7,30 Dr. L. Tichý; 9,00 Václav Novák
10,30 apoštolský nuncius Giovanni Coppa (na obědě asi 20 lidí). Hudba z Nivnice a též zpěvačky z Nivnice.
Odpoledne 13,30 pobožnost - litanie zpívali zpěvačky z Nivnice - nádherné "Ave Maria"
16,00 ještě mše sv. - slunný den.

1. 6. Pondělí svatodušní - mše sv.: 7,30 a 17,00

7. 6. neděle
10,30 orelská pouť - přidali se poutníci z Uhřic a Pozořic. Hrála Dambořanka. Odpoledne 15,00 požehnání na orelské základně v Bukovině.

21. 6. Vyškovská a Sloupská pouť. Řada poutníků zvláště mladých připutovala z Vyškova pěšky. Ostatní autobusy.
10,30 sloužil mši sv. P. Antonín Štefek, děkan z Vyškova.

27. a 28. června - Hanácká pouť
18,30 sloužil P. Pavel Buchta z Vysočan. Poutníci z Vysočan, Němčic na Hané, Hrušky a Křenovic

Neděle 6,30 - místní děkan, 7,30 Václav Novák, 9,00 děkan, 10,30 z Ivanovic a Vl. Vaněk z Moravských Prus.
Z Drnovic přišli se soškou Panny Marie, z Ivanovic 5 děvčat v hanáckých krojích.
14,00 pobožnost vedl P. Vlastimil Vaněk.

5. 7. poutníci z Tištína (9,00), 10,30 z Lipovce
26. 7. svatoanenská pouť - 7,30 - o 9,00 v kapli sv. Anny mše sv.
10,30 pontifikální mše sv., kterou sloužil Mons. Josef Hrdlička, hrála krojovaná hudba ze Žarošic (na faře asi 60 stolovníků).
16. 8. tradiční svěcení květin - malá výstavka květin v ambitech (zahradnictví - Kopřivová ze Šebrova)

30. 8. Korunovační pouť za účasti Královehradeckého biskupa Karla Otčenáška.
Po celé září přicházeli poutníci.

18. 10. Dušičková pouť za účasti olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera. Hudba z Lipové.

Mariánské soboty:
4. 4. P. Jiří Sedláček z Komína
2. 5. z Brna-Husovic - františkáni
6. 6. P. P. Evžen Rakovský z Brna-Líšně
4. 7. staroslověnská, vedl P. Hába, řeckokatolický kněz z Brna
1. 8. P. Josef Jan Budil OSA ze Starého Brna
5. 9. Pavel Merta z Čejkovic - chrámový sbor z Čejkovic
5. 10. Vlastimil Vaněk z Moravských Prus
7. 11. Josef Jahoda z Brna-Kr. Pole
5. 12. Pavel Kopecký ze Žarošic - mikulášská nadílka - asi 225 balíčků
Fatimské dny Březina
13. 5. vedl P. Jiří Palla z Doubravice
13. 6. Pavel Merta z Hodonína
13. 7. P. Miroslav Hába - řeckokatolík
13. 8. P. Josef Šiška z Lipovce
13. 9. P. Martin Holík, ředitel radia Proglas
13. 10. P. Marian R. Kosík OPraem ze Židenic

nahoru

ROK 1999

1. 5. Moravská pouť - přijelo 8 autobusů z Uh. Hradiště a Uh. Brodu, v 10,30 pontifikální mše sv., kterou sloužil olomoucký světící biskup Mons. Josef Hrdlička. Hrála dechová kapela z Nivnice. Krásná pouť.
8. 5. Pouť brněnské mládeže - vedl generální vikář Jiří Mikulášek - asi 120 mladých.

15. 5. sobota - ranní mši sv. sloužil P. Karel Janíček z Hulína (Připutoval s mládeží a několika staršími již v pátek 14. 5. a přespali v Likusáku). V 10,30 P. Václav Slouk, spirituál z theol. konviktu v Litoměřicích, sloužil mši sv. pro břetské poutníky. Koncelebrovali: František Beníček, Josef Konečný, místní děkan a kaplan ze Svitav.
Odpoledne veliká slavnost. Před 6. hod. přivezena socha Panny Marie Nazaretské. Cesta přes ambity - umístěna v prostoru u hlavního oltáře. Přivítání: místní děkan a starosta. Sochu doprovázel italský kněz Giovanni Leonardo. Přivítání bylo doprovázeno velkým potleskem. 18,30 mše sv., kterou spolu s dalšími kněžími sloužil P. Pavel Dokládal. Neobyčejně velká účast poutníků. Hlava na hlavě. Celý kostel hřměl: Aleluja, aleluja, Maria di Nazaret. Závěr k 21. hod. Odjeli (opět přes ambity), ale vrátili se k večeři na faře (asi 20 ke stolu) - viz i předešlý zápis.

16. 5. 1. jarní pouť - 6,15 - místní děkan, 7,30 - Václav Slouk, 9,00 P. Augustin Gazda, 10,30 litoměřický biskup Mons. Josef Koukl spolu s řeckokatolickým knězem Miroslavem Hábou. Dechová hudba z Pavlovic u Kojetína. Také zpíval sbor z Insbruku. Po oba dny pěkné počasí.

22. 5. Sobota svatodušní - odpoledne přicházeli poutníci: Šitbořice, Moutnice, Kojetín, Horní Štěpánov, Blansko, Adamov a další.
16,00 sloužil Dr. Ladislav Tichý, koncelebroval P. Pavel Ryšavý z Kojetína. Před 18,00 vyšel průvod z fary: Otec biskup, Mons. Vojtěch Cikrle, gen. vikář Jiří Mikulášek, Vladimír Záleský, Pavel Bublan a další. Zpovídali: Jiří Palla, Josef Šiška, Dr. L. Tichý, Pavel Buchta, Augustin Gazda OSB a další. Hudba z Lipové u Brodku u Konice. Pěkná účast a pěkné počasí. U večeře asi 20 lidí.

23. 5. Hod Boží svatodušní: 6,15 místní děkan, 7,30 Dr. Lad. Tichý, 9,00 Petr Baran, 10,30 apoštolský nuncius Giovanni Coppa a rada nunciatury. Pěkná účast a průvod přes Křtiny.
Na obědě asi 20 lidí.
Odpoledne 13,30 Te Deum, sv. požehnání, uctění sošky PM Křtinské, v 16,00 mše sv. sloužili Miroslav Šudoma a Jan Hába ze Šlapanic. Pěkný den, pěkná pouť.

29. 5. 2. Diecézní pouť - 8,30 - katecheze Vojtěcha Kodeta OCarm., 9,30 uvítání Otce biskupa, růženec bolestný a pontifikální mše sv. spolu s přítomnými kněžími asi 25 kněží (pak i na obědě). Odpoledne ve 13,00 katecheze Mons. Aloise Pekárka, adorace vedena střediskem mládeže v Brně. Účast průměrná.

30. 5. Orelská pouť - pěkné počasí, též poutníci z Uhřic a Pozořic, hudba Dambořanka.
10,30 slavná mše sv.; 13,30 sv. požehnání; 15,30 v Bukovině na orelské základně a v 17,00 v Bílovicích n/Svit.

13. 6. Vyškovská pouť - část pěšky - asi 80, další pěšky z Vyškova a další přijeli až do Křtin, v 10,30 mše sv., pak na obědě, 13,00 pobožnost a pak 7 autobusy zpět do Vyškova. Zpíval i jejich sbor a schola.

26. 6. sobota - odpoledne přicházeli poutníci z Němčic na Hané, Hrušky, z Křenovic, a z Vysočan. 18,30 mše sv. - sloužil P. Václav Novák, administrátor z Vysočan.

27. 6. Hanácká pouť - 6,30 místní děkan, 7,30 P. Havelka, 9,00 opět já a 10,30 Miroslav Hřib z Ivanovic na Hané. Ivanovičtí přinesli restaurovaný obraz z r. 1799 - družičky v hanáckých krojích, obraz jsme posvětili a zavěsili. Přišli také poutníci ze Sloupu a další.
13,00 požehnání pro Sloup, 14,00 pro Ivanovice. Pomáhali 2 řeckokatoličtí kněží.

4. 7. o 9,00 poutníci z Tištína, sloužil P. Vladimír Krejsa a v 10,30 P. Josef Šiška z Lipovce. Odpoledne ve Vysočanech (pouť).

25. 7. Svatoanenská pouť - 7,30 pan kaplan Pavel Buchta, v 9,00 v kapli sv. Anny mikulovský probošt a biskup Stanislav Krátký. Hrála dechová hudba krojovaná ze Žarošic. Asi 50 hostů na faře.
14,00 mariánská pobožnost

15. 8. svěcení květin v 9,00 v Bukovince; 10,30 novokněz Jiří Topenčík. Odpoledne zde i v Bukovince požehnání.

4. 9. poutníci za Sulíkova a Kunštátu
12. 9. poutníci z Jinošova
2. 10. poutníci z Olešnice, Kozmice, Poruba, Březnice u Zlína, mládež z Buchlovic

17. 10. Dušičková pouť, v 10,30 strahovský opat Michael Pojezdný, odpoledne 14,00 mariánská pobožnost. 15,30 prezentace CD a kazety (lovecké signály), lesní rohy, pěkná účast, pěkné počasí.
Poutníci: Břest, Doubravice, Bořitov, Drnovice, Lysice, Benešov. Hudba z Lipové.

7. 11. Svatohubertská mše - v kostele stylová výzdoba z chvojí, jedlí, různé vazby, na čestném místě vystavena socha sv. Huberta. Zpívali a hráli: Lovecké trio a sbory, pomáhali i naši zpěváci. Text mše: Josef Selement, nápěv Dr. Petr Vacek, velká účast. Rektor MZLU, děkan lesnické fakulty, hosté z Německa, Španělska (ministr životního prostředí, rektor madridské postechnické univerzity a další). Ojedinělá a vydařená pouť. Celebrant místní děkan, který i kázal.

Mariánské soboty 1999
10. dubna - P. Ing Jiří Sedláček a Dr. Stanislav Drobný z Komína, Luboš Pavlů
1. května - Otcové františkáni z Brna-Husovic, Otec Dominik Vater, schola. Zdařilá pobožnost.
5. června - z Brna-Líšně, vedl P. Evžen Rakovský, měli svůj sbor.
3. července - staroslovenská bohoslužba - vedl P. František Kozár a P. M. Hába. Zpívala cyrilská jednota z Rajhradu.
7. srpna - P. Jan Josef Budil OSA ze St. Brna, poměrně slabší účast.
4. září - z Čejkovic 3 autobusy - velká účast, vedl P. Pavel Merta. Vlastní 2 chrámové sbory.
2. října - Vlastimil Vaněk přivedl poutníky z Moravských Prus a okolí, přijeli i poutníci z Troubska (P. Ing. Jan Kovář) a Bosonoh.
6. listopadu - z Brna-Kr. Pole - vedl P. Josef Jahoda, koncelebroval P. Jiroslav Hřib z Ivanovic. Pěkná účast.
4. prosince - vedl P. Pavel Kopecký ze Žarošic. Mikulášská nadílka - 220 balíčků (Sponzoři: Duop Křtiny, Farlík, Santini, samoobsluha-Jednota, Odehnal, Družstvo-Bukoviny, stolaři Neužilovi z Březiny).
Fatimské pobožnosti:
13. 5. - čtvrtek - vedl P. Jiří Palla z Doubravice, pěkná účast - přijely 2 autobusy
13. 6. - neděle - vedl P. Josef Kohoutek
13. 7. - úterý - P. František Koutný z Litoměřic
13. 8. - pátek - P. Josef Šiška - i chrámový sbor
13. 9. - pondělí - P. Václav Novák z Podivína
13. 10. - středa - P. Marián Kosík - zvolený opat v Nové Říši

nahoru

ROK 2000

1. května velká děkovná pouť
8. 5. pouť brněnské mládeže. Účast přes 100 poutníků. 16,30 celebroval generální vikář Mons. Jiří Mikulášek spolu s ním P. Václav Slouk, Josef Havelka, Bohumil Němeček a Jan Nekuda z Brna-Kr. Pole. Mládež putovala pěšky z Brna - Mariánské údolí - Říčky - Ochoz - Březina - Křtiny.
Navečer poutníci z Hranic.

13. 5. pouť boskovického děkanství a zároveň poutníci ze Žebětína. Hodně bylo u svátostí. V 10,00 mši sv. sloužil generální vikář Mons. Jiří Mikulášek, Josef Fasora z Letovic, Zdeněk Veith z Křetína, Vít Fatěna z Kunštátu, Josef Kohoutek z Protivanova, Karel Slanina z Knínic, Jiří Maria Veselý OP, Bedřich Slavomír z Lysic, Radomil Kaláb ze Žebětína, jáhen Alois Nebojsa a Petr Šmeral. Zpíval chrámový sbor z Lysic. Pouť ukončena v 15,00.

27. 5. Diecézní pouť - nemocného otce biskupa zastupoval Mons. Jiří Mikulášek. Řídil a vedl jáhen Ladislav Kinc ze Štěpánova n/Sv. Asi 22 autobusů. Krásné počasí. Hodně u zpovědnic. Závěr v 15,00. Mládež vedla adorační pobožnost. Katechezi měl P. Vojtěch Kodet OCarm. Navečer přijeli poutníci z Olomouce.

28. 5. Orelská pouť Sedlákovy župy - za pěkného počasí, velká účast, prapory, doprovázela krojovaná hudba Dambořanka. Přáli ke zlatému kněžskému jubileu. Odpoledne pokračovala slavnost na orelské základně v Bukovině. Tam v 16,00 sv. požehnání.

1. jarní pouť 3. 6. - mši sv. v 8,00 sloužil P. Karel Janíček z Hulína; 10,30 P. František Beníček z Břestu, P. Josef Konečný z Bílovic u Uherskéhbo Hradiště, P. Jiří Jeřábek z Veselí n/Mor.; hodně poutníků z Břestu a okolí, z Vnorov, ve 12,00 sloužil P. Pavel Šmýd z Bystrce; 13,00 svatba; 14,00 Křížová cesta.
Odpoledne pobožnost 1. mariánské soboty, sloužil P. Evžen Rakovský a s ním P. Pavel Buchta. Po mši sv. přišli poutníci z Benešova (asi 200 pěšky) a fatimský apoštolát. Májová pobožnost a pak mše sv. Byl jsem hlavním celebrantem, kázal P. Pavel Dokládal, spolu sloužili P. Pavel Kopecký, P. Pavel Koutník, P. Václav Slouk. Přání ke zlatému jubileu a P. Dokládalovi ke stříbrnému jubileu.
Ve zpovědnici: P. Josef Šiška, P. Jiří Palla, P. Pavel Buchta. Následoval velký světelný průvod.
Poutníci: Hulín, Břest, Žalkovice, Kyselovice, Vnorovy, Líšeň, fatimský apoštolát, Benešov, Boskovice a další.

4. 6. neděle
Mše sv:
6,15 místní farář
7,30 P. Václav Slouk
9,00 Augustin Gazda OSB Rajhrad
10,30 strahovský opat Michael Pojezdný, průvod z fary, hudba z Pavlovic
13,30 rozloučení s poutníky

10. 6. sobota - mše sv. v 8,00; 16,00 sloužil Dr. Ladislav Tichý; v 18,00 apoštolský nuncius Giovanni Coppa, spolu s ním Jiří Mikulášek, Vladimír Záleský, Pavel Ryšavý z Kojetína, Miroslav Suchomel z Brodku u Prostějova - jáhni: František Klíč, Oldřich Němec.
Zpovídali: P. Josef Šiška, Jiří Palla, P. P. Buchta…
Velká účast.
Poutníci: Šitbořice, Kojetín, Otaslavice, Lipová, Suchdol, Brodek u Konice a u Prostějova, Želeč, Blansko, Adamov, Dobrochov, Vincencov a další.

Neděle 11. 6. - mše sv.: 6,15 P. Tomáš Prnka; 7,30 Dr. Ladislav Tichý; 9,00 Petr Baran a Vítězslav Grmela; 10,30 novoříšský opat Marián Kosík, koncelebrovali: František Krejsa a Josef Hořák; 13,30 rozloučení a Te Deum. 16,00 P. Miroslav Šudoma pro své poutníky ze Šlapanic. Zdařilá pouť. V ambitech + 28oC.
12. 6. Pondělí svatodušní - 7,30 mše a 17,00 student z gymnázia Strážnice a pak děti z Moravských Prus s Vl. Vaňkem.

18. 6. poutníci z Uhřic a Pozořic
24. 6. poutníci za Syrovic a Vysočan (P. Pavel Křivý)
25. 6. poutníci z Ivanovic (P. Miroslav Hřib)

2. 7. Hanácká a vyškovská pouť - tentokrát se setkaly obě pouti. Vyškovská tradičně 3. neděli po sv. Duchu.
Mši sv. v 10,30 sloužil vyškovský děkan Antonín Štefek a P. Rudolf Chmelař (kaplan vyškovský). Poutníků více než sv. Ducha. Poutníci: Vyškov, Sloup, Němčice n/H., Křenovice, Hruška, Chvalkovice, Pustiměř, Podivice a další)
13,30 rozloučení s poutníky.

9. 7. - v 9,00 poutníci z Tištína; v 10,30 z Lipovce

30. 7. Svatoanenská pouť
7,30 P. Pavel Buchta - v kostele
9,00 P. Tomáš Prnka v kapli
10,30 v kostele starobrněnský opat
14,00 mariánská pobožnost - hrála krojovaná hudba ze Žarošic. Pěkné počasí, zdařilá slavnost. Poutníci z Husovic, Obřan, Bílovic a Šaštína.

20. srpna - svěcení květin: 7,30 P. Tomáš Prnka; 9,00 P. Pavel - kaplan; 10,30 P. Pavel Kafka - novokněz t. č. Blansko uděloval novokněžské požehnání.
Svěcení bylinného čaje, v ambitech ochutnávka bylinných čajů. (Připravili manželé Pleskačovi).
Odpoledne ve 14,00 požehnání v Bukovince, zde adorační pobožnost.

2. 9. poutníci z Provodova, Otrokovic, Čejkovic
9. 9. poutníci z Humpolce, Postřelmova, Horní Újezd, Litomyšl, Olešnice
16. 9. poutníci Stará Ves
17. 9. poutníci Jinošov a Lažánky
23. 9. poutníci Ostrovačice a Tasov
24. 9. poutníci Zbraslav, Štěpánov n/Sv., Velké Meziříčí (4 autobusy), zájezd z Rakouska
30. 9. poutníci Plavecký čtvrtok a Véska
7. 10. poutníci Kr. Vážany a okolí, sestřičky z Grohové, Moravské Prusy, Bosonohy a Doubravice
14. 10 poutníci Rosice
15. 10. Dušičková pouť - 7,30 - 9,00 a 10,30 sám jsem sloužil - hudba z Lipové
28. 10 děti z Rouchovan s P. Tomášem Mikulou
3. 11. poutníci z Rádia "Proglas", sloužil P. Martin Holík
4. 11. Kr. Pole a Ivanovice n/H.
5. 11. Svatohubertská mše - velká účast - Trubači z Prahy a Přerova
2. 12. děti od Minoritů - sloužil P. Řehoř OFM Conv.

První mariánské soboty
1. 4. celebrovali: Ing. Jiří Sedláček, P. Luboš Pavlů a Dr. Stanislav Drobný. Jáhni: Jaroslav Sojka a Mathias Thiele (2 autobusy Brno-Komín, 2 autobusy Brno-Lískovec).
6. 5. Otcové františkáni z Brna-Husovic, chrámový sbor z Husovic
3. 6. P. Evžen Rakovský - Líšeň
1. 7. Dr. Antonín Sporer - Zvole
5. 8. P. Jan Josef Budil OSA a P. Ambrož Milan Matějíček OSA - Staré Brno
2. 9. P. Pavel Merta z Čejkovic a jejich chrámový sbor
7. 10. P. Vlastimil Vaněk z Mor. Prus - 3 autobusy a 1 autobus z Bosonoh
4. 11. P. Josef Jahoda a P. Miroslav Hřib - Kr. Pole a Ivanovice
2. 12. P. Pavel Kopecký ze Žarošic, mikulášská nadílka přes 200 balíčků jako "Mikuláš" Pavel Horáček
Fatimské pobožnosti v Březině
13. 5. sobota - vedl P. Josef Šiška z Lipovce i jejich chrámový sbor. Pěkná účast.
13. 6. úterý - P. Pavel Haluza z Kobylí
13. 7. čtvrtek - P. Jiří Palla z Doubravice
13. 8. neděle - P. Pavel Kryl ze Slavkova
13. 9. středa - P Václav Novák z Budišova
13. 10. pátek - P. Michael Hladil OPraem ze Židenic

nahoru

ROK 2001

Již 24. 3. přijely 2 autobusy z Olomouce (vedl P. Hanáček).
16. 4. pondělí velikonoční - poutníci z Rakouska, mše sv. v 18,00.

1. 5. odpoledne pěšky do Bukovinky. V 17 h. mše sv. posvěcení sochy Panny Marie (restaurovaná) pak průvodem ke kapličce, posvěcení opravené kapličky. Doprovázela nás hudba, litanie, píseň "Pozastav se můj poutníčku". Pěkné počasí, krásná slavnost. Pobožnost se konala v rámci přípravy na rok 2010, kdy uplyne 800 let od Zjevení Panny Marie Křtinské. Chceme tak pokračovat i v následujících letech.

8. 5. mládež z Brna - pěšky, 16,30 mše sv., přinesli kříž, který 3. 6. posvětil apoštolský nuncius a zůstal vedle hlavního oltáře až do 9. 11., kdy po adoraci večer po 9. h. kříž odvezli do Brna.

12. 5. poutníci z Lipovce a Litovle. P. Krejsa a P. Dibelka
19. 5. poutní zájezd z Olomouce - sv. Václav, České Velenice
25. 5. v pátek navečer připutovali poutníci z Hulína - pěšky.

26. 5. sobota - 8,00 - sloužil P. Josef Zelinka a kněz z Majetína (Hulín, Dub, Majetín, Chorváty, Rokytnice, Tlumačov, Pravčice)
10,30 poutníci - 350 - z Břestu, řada pěšky, i malé děti. Sloužili: P. František Beníček, P. Pavel Buchta, náš kaplan, dále zde byli poutníci z Olomouce - sv. Michal, Brodek u Přerova, z Otrokovic, Nového Jičína, Nezamyslic, Dolních Dunajovic. Dále poutníci ze Salzbugu - sloužil mši sv. jejich kněz.
Odpoledne ve 14,00 pobožnost Křížové cesty. Dále přišli: poutníci z Benešova, Dambořic, fatimský apoštolát. Mše sv. sloužili: P. Pavel Dokládal, P. Pavel Kopecký, P. Bohumil Němeček, P. Václav Slouk. Pak světelný průvod. Zpovídali: P. Augustin Gazda, P. Josef Šiška.
Neděle 27. 5. - 1. jarní pouť - 6,15 místní farář; 7,30 P. Václav Slouk; 9,00 P. Petr Baran SDB; 10,30 starobrněnský opat.
Poutníci: Pivín, Jesenec, Kladky, Pustiměř, Zelená Hora u Podivic.
Odpoledne 13,30 mariánská pobožnost.
15,00 zpíval smíšený pěvecký sbor z Měnína.
16,00 výklad o kostele.
Krásné a slunné počasí.

2. 6. - dopoledne 3 autobusy z Valašských Klobouk. Zároveň 40 učitelů z Prahy-východ. Odpoledne v 16,00 mše sv. Dr. Ladislav Tichý. 18,00 průvod z fary Otec biskup Vojtěch, pontifikální mše sv. Krásné počasí, plno poutníků: Brodek u Prostějova, Otaslavice, Vincencov, Kojetín, Přemyslovice, Pěnčín, Laškov, Ptení, Stinava, Brodek u Konice, Blansko, Adamov, Šitbořice, Konice, Ondratice, Dobrochov.
Po mši sv. světelný průvod.
3. 6. neděle - Hlavní pouť - mše sv. 6,15 - osobně; 7,30 Dr. Ladislav Tichý; 9,00 P. Petr Baran SDB; 10,30 apoštolský nuncius Giovanni Coppa, průvod z fary, krásné slunné počasí (ráno krátce déšť), velká sláva. Odpoledne 13,30 mariánská pobožnost, svěcení kříže (mládež přinesla 8. 5.). Nuncius dostal velké srdce: Apoštolskému nunciovi ze Křtin. Te Deum. Byla to jeho desátá pouť ve Křtinách.
16,00 poutníci ze Šlapanic. Sloužili: P. Šudoma a P. Horký. Krásná neděle, krásná pouť.
Pondělí svatodušní 7,30 a 17,00. Ráno pěkná účast.

10. 6. Slavnost Nejsvětější Trojice - orelská pouť, hrála hudba Dambořanka, poutníci z Pozořic a Uhřic, 16,00 pobožnost na orelské základně v Bukovině. V 19,00 zájezd z Uruguaje.
24. 6. vyškovská pouť - krásné počasí, bohatě navštívena, část pěšky z Vyškova, část pěšky z Bukovinky, starší autobusy.
Sloužili kněží z Vyškova - děkan Antonín Štefek s kaplanem.

Hanácká pouť
Sobota 30. 6. - Němčice n/H., Hruška a pak Křenovice - pěšky z Lulče (20 km) pro Křenovice svěcení obrazu.
18,30 mše sv. a pak světelný průvod. Přijeli poutníci z Vysočan.
1. července - neděle - mše sv. 6,30 - 7,30 obě mše sv. jsem sloužil, 9,00 P. Kafka z Blanska v 10,30 P. Miroslav Hřib, P. František Putna, kaplan ze Sloupu a P. Pavel Šíra z Březové - zpovědí jako na sv. Duch.
13,00 pobožnost a rozloučení s poutníky - Němčice n/H., Hruška, Křenovice, Sloup (se soškou Bolestné Panny Marie), Šošůvka, Ivanovice, Orlovice, Chvalkovice, Švábenice, Dětkovice, Luleč, Tučapy, Drnovice, Březová.

8. července v 9,00 poutníci z Tištína a 10,30 z Lipovce. Odpoledne uložení základního kamene v kapli v Rudici.
21. července - poutníci z Mutěnic, Sedlece a Skřipov
29. července - svatoanenská pouť - 7,30 P. Pavel; 9,00 v kapli já a 10,30 novoříšský opat P. Marian Rudolf Kosík OPraem - hudba krojovaná ze Žarošic
14,00 mariánská pobožnost - také hudba (poutníci: Husovice, Obřany, Bílovice n/Svit., Babice n/Svit.)
19. srpna v Bukovince pouť - sloužil v 9,00 P. Pavel Holešínský, novokněz Brno-sv. Jakub a 10,30 sloužil zde ve Křtinách. Uděloval novokněžské požehnání. V ambitech manželé Pleskačovi nabízeli teplý čaj.
Odpoledne v Bukovince. V Bukovince zároveň oslava 100 let školy. Krásné počasí.

2. září poutníci z Nosálovic
8. září poutníci z Olešnice
9. září poutníci z Vel. Bíteše
16. září poutníci Jinošov, Střelice
22. září poutníci Velké Meziříčí
6. října poutníci Královopolské Vážany
21. října - svěcení květin - hlavní mši sv. sloužil strahovský opat P. Michael Pojezdný OPraem ze Strahova. Hudba ze Suchdolu. Poutníci: Lysice, Drnovice, Boskovice, Benešov, Lažánky
9. listopadu - mládež z Brna - adorace a odnesení kříže do Brna
18. listopadu svatohubertská mše za velké účasti lidu. 1. čtení četl hejtman Ing. Stanislav Juránek. 2. čtení Ing. Milan Šimonovský, senátor - na obědě u Santini, Ing. Jan Grůza, poslanec, rektor MZLU - Ing. Procházka, prorektor prof. Jelínek
Odpoledne křest synovce Bolka Polívky, který četl přímluvy.

První mariánské soboty:
7. 4. vedl P. Ing. Jiří Sedláček, koncelebrovali Luboš Pavlů a Stanislav Drobný - pěkná účast
5. 5. františkáni z Husovic
9. 6. P. Rakovský Evžen z Brna-Líšně
7. 7. P. Jiří Kaňa za Blanska
4. 8. P. Jan Josef Budil OSA Staré Brno
1. 9. P. Pavel Merta z Čejkovic
6. 10. P. Vlastimil Vaněk z Mor. Prus, poutníci také z Bosonoh
3. 11. P. Josef Jahoda - Brno-Královo Pole
1. 12. P. Pavel Kopecký z Letovic - mikulášská nadílka asi 220 balíčků
Fatimské pobožnosti v Březině
13. 5. neděle - vedl P. Josef Šiška a chrámový sbor z Lipovce
13. 6. vedl P. Josef Večeřa z Ivančic (zastavili se i ve Křtinách)
13. 7. vedl P. Jiří Palla z Doubravice
13. 8. vedl P. Miroslav Parajka z Dolních Louček - přijeli 2 autobusy
13. 9. P. Václav Novák - autobus z Budišova a Vysočan
13. 10. opat novoříšský P. Marian Rudolf Kosík OPraem

nahoru

ROK 2002

5. května - neděle - Hasičská pouť.
Počasí nepřálo, odpoledne pršelo, ale pouť se vydařila. Průvod vyšel od koupaliště, po silnici ke kostelu. Průvod dlouhý přes celé Křtiny. V 10,30 poutní mše sv. Sloužil sám místní farář. Odpoledne ukázky hasební techniky.

8. května pouť brněnské mládeže.

11. a 12. května 1. jarní pouť.
18. a 19. května hlavní pouť.
Hlavním celebrantem 19. 5. v 10,30 apoštolský nuncius, arcibiskup Erwin Josef Ender. První jeho pouť v ČR.
Ing. Josef Bednář, St. Klíma, Oldřich Dočkal, Jan Zahradníček, Milan Špaček (sekretář).

26. května - orelská pouť, hrála "Dambořanka", zároveň poutníci z Uhřic a Pozořic.
2. června - Boží Tělo a 1. sv. přijímání (18 dětí)
9. června - vyškovská pouť
29. a 30. června - hanácká pouť
7. července - Tištín a Lipovec
28. července - svatoanenská pouť - v 10,30 sloužil mikulovský probošt Stanislav Krátký - hrála "Žarošanka"
18. srpna - svěcení květin - hlavní celebrant P. Pavel Fatěna z Bystrce - novokněz. V ambitech ochutnávka bylinných čajů.
20. října - dušičková pouť - v 10,30 sloužil strahovský opat P. Michael Pojezdný.
10. listopadu - svatohubertská mše - zazněly lesní rohy a myslivecké zpěvy.
Hlavní mše sv. sloužil místní farář. Pohoštění bylo na zámku.

Mariánské soboty:
6. 4. - jubilejní 100. sobota
4. 5. františkáni z Husovic
1. 6. z Blanska
6. 7. z Líšně
3. 8. P. Jan Josef Budil OSA ze Starého Brna
7. 9. z Čejkovic
5. 10. P. Antonín Štefek
9. 11. Brno-Kr. Pole
7. 12. P. Pavel Kopeček
Fatimské pobožnosti
13. 5. P. Josef Šiška z Lipovce
13. 6. P. Josef Večeřa z Ivančic
13. 7. P. Jiří Palla
13. 8. P. Miroslav Parajka
13. 9. P. Václav Novák
13. 10. opat P. Marian Kosík

nahoru

ROK 2003

1. května již po třetí jsme pokračovali v Bukovince v desetileté přípravě na jubilejní rok 2010, kdy uplyne 800 roků od zjevení Panny Marie Křtinské na místě, kde stojí kaplička s nápisem: Zde se roku 1210 zjevila Panna Maria Křtinská.
Protože dřívější sádrová socha Panny Marie Křtinské byla odcizena, namalovala paní Marie Geršlová z Habrůvky nový obraz na plexiskle. Obraz byl v bukovinském kostele posvěcen a pak v průvodě nesen ke kapličce.

4. května - neděle - hasičská pouť - počasí velmi přálo. Pro hasičskou jednotu v Obřanech jsme posvětili novou automobilovou stříkačku.
8. května - pouť brněnské mládeže. Tradičně přinesli kříž, hlavní celebrant: generální vikář Jiří Mikulášek, koncelebrovali: Václav Slouk, Josef Havelka, Jan Nekuda, Evžen Rakovský a další.

1. jarní pouť: 31. 5. a 1. 6. - krásné počasí. Vše v tradičním duchu. Večer 31. 5. fatimský apoštolát - 6,15 P. Kopeček; 7,30 P. Zerhan; 9,00 P. Dlapka a 10,30 farář.

Hlavní pouť: 7. a 8. 6. - sobota 16,00: Dr. Ladislav Tichý a 18,00 generální vikář.
Neděle: 6,30 - P. Kopeček; 7,30 Dr. Tichý; 9,00 Petr Baran a 10,30 generální vikář Jiří Mikulášek. Pěkné slunné počasí.

25. května - orelská pouť. Hrála "Dambořanka". Opět krásné počasí.
22. června - vyškovská pouť - v 10,30 hlavní celebrant starobrněnský opat Dr. Lukáš Martinec. Posvětil restaurované obrazy Vyškova. V kostele zavěšeny kopie (1753 a 1814).
28. a 29. června - Hanácká pouť - 18,30 (sobota) P. Pavel Kopeček. Neděle: 6,30 farář místní; 7,30 P. Kopeček; 9,00 P. Zerhan; 10,30 P. M. Hřib z Ivanovic, P. F. Kozár a Vl. Vaněk - mnoho poutníků jako o hlavní pouti.

6. července - 9,00 Tištín a 10,30 Lipovec
27. července - svatoanenská pouť - 7,30 P. Kopeček; 9,00 místní farář v kapli sv. Anny a 10,30 mikulovský probošt Stanislav Krátký. Hrála krojovaná hudba ze Žarošic. 15,30 jsem měl pobožnost u kaple sv. Anny v Hostěnicích. Celý den jasno a slunečno.

1. 8. asi 160 studentů z mnoha států.
17. srpna - svěcení květin a bylin. V ambitech byl připraven teplý bylinný čaj. V Bukovince - poprvé na elektronické varhany hrál Vít Pleskač.
4. října - Pačlavice, Lhota, Osičany přivezli nový votivní obraz a zavěsili v ambitu.
19. října - dušičková pouť za účasti strahovského opata Michaela Pojezdného.
9. listopadu - svatohubertská pouť - již popáté. Velký počet lidí. Koncelebroval P. Pavel Kopeček.

Pokračování mariánských sobot:
5. 4. Starý Lískovec a Komín
3. 5. Husovice
7. 6. Brno-Líšeň
5. 7. Blansko-Adamov
2. 8. Staré Brno
6. 9. Čejkovice
4. 10. Moravské Prusy
8. 11. Brno-Kr. Pole
6. 12. P. Pavel Kopecký (mikulášská nadílka)
Fatimské pobožnosti:
13. 5. P. Josef Šiška
13. 6. P. Josef Zouhar
13. 7. P. Jiří Palla
13. 8. P. Miroslav Parajka
13. 9. P. Václav Novák
13. 10. P. Kosík, opat

nahoru

ROK 2004

V neděli 2. května jsme pokračovali v desetileté přípravě na 800. výročí zjevení Panny Marie Křtinské. V Bukovince v kostele a pak průvodem ke kapličce. Tam pobožnost.

8. 5. poutníci z Kyjova a brněnská mládež
9. 5. hasičská pouť, v 10,00 hodin průvod od koupaliště ke kostelu. Hudba Bivojanka. Vytváří se krásná tradice.

22. a 23. 5. - 1. jarní pouť - sobota 8,00 Hulín (P. Josef Zelinka); 10,30 Břest (230) - P. František Beníček. Navečer: Benešov a další - 18,30 sloužil P. Václav Slouk.
V neděli: 6,30 - 7,30 (Leo Zerhan) - 9,00 P. Pavel; 10,30 P. Slouk. Ráno mráz - 21oC.

29. a 30. 5. - hlavní pouť
29. 5. 16,00 - P. Ladislav Tichý; 18,00 - P. Václav Slouk
30. 5. 6,30 - P. Zerhan Leo; 7,30 Mons. Tichý; 9,00 P. Jiří Florián; 10,30 apoštolský nuncius Mons. Diego Cansero (k obědu 17); 13,30 Te Deum; 16,00 Šlapanice; 18,00 Bukovinka
Krásné počasí!

6. 6. - orelská pouť - i z Uhřic a Pozořic (u oběda 16)
15,30 v Bukovině pobožnost
18,00 u obrázku Nejsvětější Trojice - Bukovinka

10. 6. čtvrtek v Bukovince Boží Tělo po vesnici
13. 6. 1. sv. přijímání: 7 dětí
10,30 byzantsko-slovanská liturgie - biskup Mons Ladislav Hučko

19. 6. pouť Pačlavice i obraz (Morkovice, Osičany, Praklice, Pornice)
20. 6. - vyškovská pouť - koncelebroval kaplan z Vyškova Boguslav Jonczyk a z Krásenska P. Jan Flodr. Pěkná účast.

26. a 27. 6. - hanácká pouť - Sloup, Němčice, Ivanovice. 26. 6. večer - P. Marcel Javora - Vysočany.
Neděle: 6,30 farář; 7,30 P. Pavel; 9,00 P. Zerhan a 10,30 P. Vl. Krejsa z Ivanovic.

4. 7. - 9,00 Miroslav Hřib - Tištín a Nezamyslice - přivezli 2 velké svíce (200 let pod ochranou Panny Marie), Koválovice a Tištín.
10,30 P. Josef Šiška z Lipovce.
25. 7. - svatoanenská pouť - probošt Stanislav Krátký - hudba ze Žarošic
15. 8. - svěcení květin - mše sv. spojená se svatbou
28. 8. poutníci ze Sulíkova a okolí
4. 9. poutníci z Olešnice o okolí
19. 9. Jinošov
26. 9. Velká Bíteš z Vysočiny - přivedl jáhen Kinc, odpoledne Velké Meziříčí
17. 10. dušičková pouť - strahovský opat
7. 11. svatohuberstká mše

1. mariánské soboty:
3. 4. P. Jiří Sedláček, Libor Pavů a St. Drobný
1. 5. Husovice - P. Ignác - františkáni
5. 6. P. Evžen Rakovský
3. 7. P. Jiří Kaňa
7. 8. P. Josef Jan Budil OSA a P. Ambrož Matějíček
4. 9. P. Pavel Merta
2. 10. P. Boguslav Jonczyk
6. 11. P. Josef Jahoda
4. 12. P. Pavel Kopecký
Fatimské v Březině:
13. 5. P. Josef Šiška - Lipovec
13. 6. P. Petr Beneš - Židenice
13. 7. P. Jiří Palla
13. 8. P. Miroslav Parajka
13. 9. P. Václav Novák
13. 10. P. Adolf Pleskač

nahoru

ROK 2005

11. dubna pobožnost zvaná Zastavení na cestě k velkému jubileu - presentace medaile.

1. 5. Hasičská pouť za nádherného slunečního počasí. 280 dobrovolných hasičů, 28 hasičských jednot i profesionálové z Brna. Týž den v 17,00 pobožnost v Bukovince již popáté jako příprava na 8misté výročí 1210 - 2010 - viz Pozdrav 3/2005.

7. 5. 1. jarní pouť
8. 5. Brněnská mládež - letos po desáté

14. - 15. 5. Hlavní pouť - hlavní mši sv. sloužil Thaddeus Okolo černé tváře. Posvětil votivní obraz pro Vřesovice. Hrála Vřesovjanka. Krásný byl obětní průvod. Poutníci nabídli v ambitech slivovici a velké perníkové srdce.

22. 5. Orelská pouť - hrála Bivojanka, prapory
v 17,00 v Bukovince u obrázku Nejsvětější Trojice
26. 5. Božítělový průvod v Bukovince
29. 5. 1. sv. přijímání - 7 dětí (4 chlapci a 3 děvčata)
Božítělový průvod přes ambity a kapli sv. Anny.
V 15,00 Radostná cesta - pobožnost, poutač - svěcení

15. 6. Vyškovská pouť
25. - 26. 6. Hanácká pouť (Sloup, Ivanovice, Němčice, Měrovice, Hruška, Křenovice, Orlovice, Račice, Luleč, Drnovice)
3. 7. Tištín a Lipovec
31. 7. Svatoanenská pouť - Žarošanka, prof. Stanislav Krátký, probošt z Mikulova

14. 8. Svěcení květin - byzanstká bohoslužba
Sbor Svatobořice - Mistřín
Hlavní celebrant - biskup Jan Eugen Kočiš

16. 10. Dušičková pouť za účasti strahovského opata Michaela Pojezdného
6. 11. Svatohubertská mše

1. soboty:
2. 4. - St. Drobný - Komín, Lískovec
7. 5. - Husovice
4. 6. - Líšeň
2. 7. - Blansko, Adamov
6. 8. - Švábenice
3. 9. - Čejkovice
1. 10. - Josef Požár
5. 11. - novokněz P. Pavel Lazárek
3. 12. - Pavel Kopecký, děkan z Letovic
Fatimské pobožnosti:
13. 5. Lipovec
13. 6. P. Petr Beneš
13. 7. P. Palla
13. 8. P. Švanda
13. 9. P. Novák
13. 10. P. Kamil Sovadina

Bukovina
30. 4. opravená trojhranná kaplička, 6 obrázků z plechu (PM Křtinská, Sloupská, Vranovská, sv. Václav, hlava Krista, P. Maria) - mše sv.

Habrůvka
24. 7. svěcení kříže a zvonu
6. 8. hasičská zbrojnice

Březina
18. 9. - 10 let kostela
Mladost a Kantila

Kostnice - otevření 23. 10. za nečekané velké účasti.

nahoru

ROK 2006

1. května jsme pokračovali v 10tileté přípravě na velké křtinské jubileum 800 let od zjevení Panny Marie Křtinské (1210 - 2010). V 17,00 hodin mše sv. v bukovinském kostele, pak průvodem ke kapličce, u ní májová pobožnost.

7. května - 5. hasičská pouť - v 10,00 průvod hasičů a techniky od koupaliště do kostela.
Účast asi 40 sborů a 400 hasičů. Přijeli i z Uhřic. Po mši sv. jsem požehnal hasičské vozidlo z Kanic. Celková účast asi 1 000 lidí. Podrobnější zpráva v "Pozdravu ze Křtin 2/2006".
Hrála Bivojanka.

8. května - Pouť brněnské mládeže vedená generálním vikářem Jiřím Mikuláškem. Tradičně putují pěšky. Proč putují viz Pozdrav ze Křtin 3/2006.
21. května - Orelská pouť - počasí se celkem vydařilo. Odpoledne na základně v Bukovině. Hrála Bivojanka.

27. a 28. května - 1. jarní pouť
Ráno v 8,00 celebroval hulínský pan farář
v 10, 30 P. Jiří Kaňa - Břest
v 18,30 P. Miloš Mičánek a P. Pavel Dokládal
světelný průvod
Neděle: 6,15 P. Tomáš; 7,30 P. Zerhau a P. Hořák; 9,00 P. Pavel Novosad; 10,30 P. Václav Slouk.
Počasí nepřálo - menší účast.

3. a 4. 6. Hlavní pouť
Sobota 18,00 Otec biskup Vojtěch
Neděle:
6,15 farář
7,30 P. Petr Baran SDB
9,00 dr. Ladislav Tichý
10,30 apoštolský nuncius Diego Causero
14,00 mariánská pobožnost
I dnes počasí nepřálo.

10. 6. Z Vnorov přijely děti, které byly u 1. sv. přijímání
11. 6. Pěší putování z Pozořic - 17,00 u obrázku v Bukovince
13. 6. Pečovatelská služba ze Šlapanic
15. 6. Božítělový průvod v Bukovince přes vesnici
18. 6. Vyškovská pouť - v 10,30 - 13,00 adorační pobožnost. Zdařilá pouť - hodně u svátostí.

24. 25. 6. Hanácká pouť
V sobotu 24. 6. celebroval a kázal P. Marcel Javora.
Poutníci z Němčic n/Hanou, Hrušky a Křenovic a Vysočan.
V neděli 25. 6.
6,30 farář; 7,30 P. Pavel; 9,00 farář; 10,30 P. Vladimír Krejsa - zpovídal P. Hořák.
13,00 P. Karel Chrlík ze Sloupu se loučil se svými farníky.

28. 6. z Rudice
2. 7. 9,00 Tištín, Koválovice, Nezamyslice - přivedl P. Miroslav Hřeb
10,30 Lipovec a Kulířov - přivedl P. Josef Šiška

30. 7. Svatoanenská pouť
10,30 mikulovský probošt P. Stanislav Krátký
Hrála dechová krojovaná hudba ze Žarošic.
Poutníci: Bílovice n/Svit. (P. Jaroslav Filka), Obřany, Husovice.

20. 8. Tradiční svěcení květin
13. 9. poutníci z Jinošova
19. 9. z Luhačovic - Charita zájezd P. Wojčik Hubert
23. 9. z Moravské Ostravy s farářem katedrály P. Jan Plaček
24. 9. Velká Bíteš, Zbraslav - sloužil P. Siard Kamil Novotný O Praem, Velké Meziříčí
6. 10. Charita z Vyškova (P. Antonín Štefek)
15. 10. Dušičková pouť - 10,30 strahovský opat Michael Pojezdný OPraem
5. 11. Huberstká pouť - soužil arcibiskup olomoucký Mons. Jan Graubner

Vánoce - půlnoční - více než loni - příznivé počasí, 22,00 - chrámový sbor uvedl vánoční mši od Antonína Hradila. Výzdobu vytvořili studenti zahradnické fakulty Lednice.

1. soboty
1. 4. P. Stanislav Drobný (Komárov) a Petr Hošek (Komín)
6. 5. františkáni z Brna Husovic
3. 6. z Líšně
1. 7. z Blanska - P. Jiří Kaňa
5. 8. P. Boguslav Janzcyk - Švábenice, Moravské Prusy, Hoštice
2. 9. Čejkovice - Grzegorz Zych
7. 10. P. Pavel Klouček z Rájce
4. 11. P. Josef Jahoda z Kr. Pole
2. 12. P. Pavel Kopecký, mikulášská nadílka
Fatimské pobožnosti v Březině
13. 5. P. Šiška, sbor z Lipovce
13. 6. P. Jiří Ockman z Jevišovic
13. 7. P. Pavel Buchta z Otnic
13. 8. P. Pavel Kryl
13. 9. P. Kamil Václav Sovadina
13. 10. P. Václav Novák

Radostná cesta
14. 5. - déšť - málo lidí
13. 8. v 16,00

nahoru

ROK 2007

1. 5. Bukovinka již po sedmé v rámci 10tileté přípravy na 800. výročí Zjevení Panny Marie Křtinské.

6. 5. Hasičská pouť - již pošesté. Žehnání praporu pro Kanice a 3 vozidla. Hrála Bivojanka. Přálo nám i počasí.

8. 5. mládež z Brna - pěšky

19. - 20. 5. - 1. jarní pouť
Sobota 19. 5. v 8,00 celebroval P. Ján Čukáš
10,30 Břest a Stará Ves - P. Jiří Putala a P. Jozef Konečný (vojenský kaplan).
Ve zpovědnici P. Jozef Šiška z Lipovce a P. Jiří G. Pleskač.
Odpoledne přicházeli z Benešova, Šlapanic, fatimský apoštolát, Jedovnice.
17,30 májová pobožnost - vedl P. Miloš Mičánek, hlavní celbrant P. Bohumil Poláček, koncelebrovali P. Josef Vlček, P. Miloš Mičánek. Hudba z Benešova. Následoval světlený průvod.
Prvně jsem použili speciální křtinská chránítka na svíčky (20 Kč i se svíčkou).
Neděle - mše sv. 6,30 - farář, 7,30 Václav Slouk, 9,00 P. Pavel Novotný, 10,30 P. Václav Slouk.
Pěkné počasí i pěkná účast.
Ve zpovědnici: P. Pleskač a P. Jozef Hořák.
13,30 mariánská pobožnost.

Hlavní pouť
26. 5. sobota: Kyjov, Otaslavice, Blansko, Adamov, Šitbořice, Kojetín, Boskovice, Brodek u Prostějova, Podolí, Suchdol.
16,00 prof. L. Tichý
18,00 P. Jiří Kaňa, Miroslav Šudoma, Pavel Kopeček, Pavel Lazárek.
Hudba: Lipová.
Pěkné počasí, velká účast.

27. 5. neděle: 6,30 farář, 7,30 Leo Zerhau
9,00 prof. Tichý, 10,30 generální vikář
Hudba: Vřesovjanka
Pěkné počasí i účast.
14,00 Te Deum - 16,00 výklad, 14,00 - 16,00 otevřena Kostnice

28. 5. Pondělí svatodušní
7,30 P. Pavel Lazárek z Blanska - asi 60 lidí
17,00 asi 40 lidí, P. Tomáš

3. 6. Orelská pouť
Deštivo - slouží farář - 14:00 pobožnost v Bukovině
17:00 u obrázku v Bukovince

7. 6. Boží Tělo v Bukovince - po vesnici 3 oltáříčky (u pomníku, u Kulturního domu a u kapličky). Hudba místní.

10. 6. 1. sv. přijímání - 7 dětí a Božítělový průvod přes ambity - hudba místní

17. 6. Vyškovská pouť - pěkná účast, pěkné počasí - P. Antonín Štefek, P. Vratislav Kozub, 13:00 pobožnost a rozloučení.

24. 6. Poutníci ze Sloupu a Ivanovic. Celebrant v 10,30 P. Vladimír Krejsa.

26. 6. 22 řeckokatolických biskupů - nádherná slavnost - 18,00 pohoštění na zámku

Hanácká pouť
30. 6. 9,45 Březová - P. Pavel Michut
18,30 P. Marcel Javora
1. 7. 7,30 - 9,00 - 10,30 P. Jiří Paleček

8. 7. 9,00 Nezamyslice, Tištín P. Miroslav Hřib
10,30 Lipovec P. Jozef Šiška
14,00 pobožnost

29. 7. Svatoanenská pouť
10,30 probošt Stanislav Krátký
Hudba Žarošice

19. 8. Tradiční svěcení květin.

22. a 23. 9. Den Křtin
Překrásné počasí
Sobota - 9,00: opat Marian Kosík OPraem
volný přístup do hrobky a na věž
velký zájem - na věž dle odhadu až 1000 lidí
Neděle ve 14:00 průvodem k obnovenému kříži u mlýna (poutníci z Velkého Meziříčí a Bučovic. Hudba Měřín.
Pobožnost Radostné cesty. Obou slavností se zúčastnil i P. Jan Peňáz.

21. 10. Dušičková pouť
10,30 sloužil Michael Pojezdný, opat ze Strahova.
Hudba z Lipové.

4. 11. Svatohubertská mše - nečekaná účast. Zpívali a hráli z brněnské konzervatoře.
Krásný den - pohoštění na zámku.

1. mariánské soboty:
31. 3. P. Stanislav Drobný
5. 5. františkání z Husovic
2. 6. salesiáni z Líšně
7. 7. P. Kaňa z Blanska
4. 8. P. Boguslw Janczyk - Švábenice
1. 9. Čejkovice
6. 10. P. Pavel Klouček
3. 11. Kr. Pole
1. 12. P. Kopecký z Letovic
Fatimské pobožnosti v Březině
13. 5. P. Jozef Šiška - Lipovec
13. 6. P. Ochman
13. 7. P. Pavel Buchta
13. 8. P. Kamil Sovadina
13. 9. P. Václav Slouk
13. 10. P. Václav Novák

nahoru

ROK 2008

8. 7. navštívil křtiny kardinál G. Coppa

9. 11. 2008 byla jubilejní X. svatohubertská pouť za velké účasti: sloužil a kázal o. Tomáš.
Hráli lesníci, přinesli desateráka uloveného v Jeseníkách, 4 adjunkti v zeleném měli co dělat při přenášení i odnášení.

nahoru

ROK 2009

nahoru

ROK 2010

24. 4. Skautská s gen. vikářem

25. dubna byla Hasičská pouť. Po průvodu obcí byl dvojí program - mše sv. v kostele a ukázky techniky s hlasitým komentářem před kostelem.

1. května sloužil mši sv. kardinál G. Coppa. V přímém přenosu jí na ČT2 mohli sledovat diváci v celé zemi. Po mši sv. už bez přenosu požehnal kard. Coppa novou korouhev k 800. jubileu, darovanou o. Tomášem. Jsou na ní krásně vyšity prvky ze znaku jubilea na tmavomodrém sametovém pozadí. Přijely asi 3 autobusy poutníků. Policie z Blanska poslala posily pro řízení dopravy, naštěstí nebyly potřeba. Odpoledne pan kardinál požehnal moderní dřevěné umělecké dílo na stráni nad školou, dar Školního lesního podniku o. Tomášovi k 60. výročí. Pan kardinál byl tak unaven, že k němu ani nešel, jen vystoupil z auta. Žehnání však doprovázely hornisté s pěkným programem. Pana kardinála jsme hned odvezli do Prahy na letiště, protože v neděli 2. 5. 2010 už měl s papežem být na návštěvě rodného Piemontu.

Mše sv. na poděkování za jubileum byla v pondělí 3. 5. večer, sloužil o. Tadeáš Juraj Dubec, O.Praem., přišlo pár lidí, ale bylo to velmi srdečné.

8. května byla s gen. vikářem pouť brněnské mládeže, v předvečer 1. jarní pouti sloužil salesián P. Mihulec, při ní opat Kosík z Nové Říše, v předvečer hlavní pouti tradičně kanovník Slouk v zastoupení biskupa, při hlavní pouti byl apoštolský nuncius D. Causero, ale hlavním celebrantem a kazatelem byl opět opat Kosík. Nuncius pronesl na závěr zdravici.

30. 5. při orelské pouti sloužil a kázal velice pěkně a působivě emer. trnavský arcibiskup Ján Sokol.

13. 6. při vyškovské pouti kázal benediktin z rakouského poutního místa Maria Dreichen P. Robert Bösner. Připomněl dílo františkána českého původu - o. Pavlicka, které duchovně zachránilo svobodu Rakouska.

Na hanáckou pouť byl pozván rodák z diecéze, emer. Litoměřický biskup J. Koukl, zemřel však měsíc předtím. Kázal P. Krejza.

25. 7. na svatoanenské pouti sloužil a kázal o. Stanislav Krátký. Nikdo netušil, že je to jeho poslední návštěva u nás, ačkoli už chodil jen s chodítkem. Jeho výzvy, zvláště k dětem: Jak zní naše ano? Jak zní naše Ne k ďáblovi? zaslouží celoživotní pozornost všech lidí.

Středem jubilea byla neděle 15. 8. 2010. Ráno se na místo zjevení s farářem, který nesl malou korouhev, vypravilo pěšky do Bukovinky přes 10 lidí, ze Křtin pocházeli dva. Ostatní řekli, že tam dojedou auty. Po cestě pěší pořád slyšeli bouři, ale nezmokli. Těsně přede mší sv. byla ve Křtinách průtrž mračen, proudy vody, ucpané kanály, takže mnozí autem nevyjeli. V Bukovince začalo pršet pár minut před začátkem mše sv., ale jen jemně. Chvilku se váhalo, protože mše sv. byla naplánována venku, ale biskup Pavel Posád řekl: "Nečekejme a pojďme, pršet přestane až v úterý." A pršet přestalo při jeho působivém kázání. Mimo jiné řekl lidem, aby si všimli, jak pěknou krajinu si Panna Maria vybrala. Mše sv. byla zakončena při svitu slunce, který pokračoval po celý den. V Bukovince všechno obětavě připravili místní, obec zaplatila pohoštění a zbudovala u kapličky naučný panel. Lidí bylo asi 600, u sv. přijímání méně.

V neděli 29. 8. sloužil opat ze Želivi Bronislav Kramár, dušičkovou pouť tradičně měl opat ze Strahova Michael Pojezdný.

Svatohuberstkou mši měl o. Tomáš, byla velká účast a pak jídlo na zámku.

Jubileum bylo zakončeno na Krista Krále 21. 11. s naším o. biskupem. V přímém přenosu mši sv. vysílala naše Televize NOE opět do celé země. Uvítání biskupa a připomenutí jubilea měl mít farář, nedostal však mikrofon a biskup vše začal sám. Po mši sv. o Tomáš poděkoval všem, kteří se jakýmkoli způsobem o jubileum zasloužili. Při mši sv. krásně ministrovali menší i větší chlapci z Protivanova a Brna. Odpoledne byl slavnostní koncert naší kantily, bylo asi 600 diváků a byl moc pěkný.

Byly také ještě 2 koncerty na Zvonohru, ale byly slabě navštíveny.

nahoru

ROK 2011


Poznámka realizačního teamu:

Tuto část budeme dle získaných dalších nebo podrobnějších informací postupně rozšiřovat.
První verze zpracována dne 24. dubna 2006 dle křtinské kroniky.
Poslední aktualizace byla provedena dne 25. dubna 2012.

nahoru

AKTUALITY

Výměna farářů ve Křtinách
Rozloučení Mons. Peňáze
Druhý kaplan pro Křtiny
Příprava na výročí Fatimy
Poutní kalendář 2017

NEDĚLNÍ MŠE SV.

Křtiny (květen až říjen)
7:30 hod., 9:00 hod., 10:30 hod.
Křtiny (listopad až duben)
7:30 hod., 10:30 hod.
Bukovinka (celoročně)
09:00 hod.
Březina (listopad až duben)
9:00 hod.
celý přehled bohoslužeb
týdenní pořad bohoslužeb

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

Křtinský chrám byl prohlášen Národní kulturní památkou.
Více informací a podrobnosti

KONTAKTY

Římskokatolická farnost Křtiny
Křtiny 72, 679 05

více kontaktů

POUTNIK-JAN.CZ

=osobní stránky Mons. Peňáze=
Některé zajímavé články:
Svatba v katolickém kostele Svatý křest (ve Křtinách i jinde)
Nové a staré křtinské ambity
Křtinská Zvonohra
Teplota v křtinském kostele
Ze Křtin do Křtin
Pěší poutě na Velehrad
Křtiny for foreigners


počet návštěv:

 | autorský tým |   | autorská práva |  | napište nám | W3C XHTML 1.0

aktualizováno: 31. 8. 2017