en-U BÁSNĚ | DOJMY POUTNÍKŮ | MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO KŘTINY U BRNA

 KŘTINY U BRNA - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

S platností od 1. 9. 2017 došlo k ukončení aktualizace tohoto portálu.
Aktuální web je na nové adrese: http://www.pmkrtiny.cz/.

BÁSNĚ

MODLITBA KŘTINSKÉHO CTITELE MARIÁNSKÉHO

Ó veliká ! Ó blažená ! Ó přelíbezná Maria, jejíž Jméno je po sladkém Jménu JEŽÍŠ nade všechna Jména, milování hodná nejvyšší líbezností lásky. Ty jsi vpravdě dala lidem znamení ke tvému nalezení, když jsi novou, hojně vyjevenou Milostí nového srdce hodného nejvyšší milosti, Znamením ! velkým zázrakem Mateřské lásky sis co nejmilostivěji od věků vyvolila toto Údolí Křtinské, sobě, ó Královno Nebes ! za příbytek, nám vskutku za Úradek Milosrdenství, pro příchod veškeré Milosti jsi co nejmilostivěji připravovala, a k tomu jsi v této Divotvorné Soše chtěly býti pro poklady přízně uctívána a velebena.

Vrhám se k zemi, před propast Vznešenosti, k Tvým nejsvětějším nohám, odevzdávám se Ti z celého srdce, z celé duše, jako služebník Paní, jako syn Matce, jako chráněnec Ochránkyni, jako trápený Těšitelce, jako hříšník útočišti, jako nešťastný zázraku milosrdenství, Tobě, ó zázraku všech zázraků Maria ! zasvěcuji dnes, a na celou věčnost, srdce, tělo, duši, všechny své síly a skutky, všechny okamžiky mého života. Tobě se synovskou důvěrou odevzdávám co nejsrdečněji veškeré touhy mého srdce, všechny potřeby těla i duše, všechny přátele i nepřátele, bratry, bližní, dobrodince, nenávistníky, živé i zemřelé, zvláště opravdu nyní a dnes zápasící, a konečně poslední Okamžik mé smrti.

Ó Matko milosrdenství ! Pro tvou veškerou přízeň a slávu, pro srdce tvého milovaného Syna tě prosím, nechť jsem tobě oddán, nechť žiji a umírám podle BOŽSKÉHO Srdce, vymoz mi, abych Tebe v BOHU a BOHA v Tobě všemi způsoby, srdcem, ústy přičiněním, uctíval, hlásal, jiné k Tobě, která máš býti milována, přiváděl, abych rozmnožoval Tvou úctu,abych o Tobě rád přemýšlel,mluvil, slýchal, napodobujíce takto v úctě k Tobě svaté, a nakonec abych umíral v políbení Tvého Svatého Obrazu, v lásce BOHA, smrtí Tebe milujícího, abych vydával svědectví o BOHU z Tebe a o Tobě z BOHA, spolu se všemi Svatými žijícími na zemi se radoval po nekonečné věky věků. Amen.

nahoru

AKTUALITY

Výměna farářů ve Křtinách
Rozloučení Mons. Peňáze
Druhý kaplan pro Křtiny
Příprava na výročí Fatimy
Poutní kalendář 2017

NEDĚLNÍ MŠE SV.

Křtiny (květen až říjen)
7:30 hod., 9:00 hod., 10:30 hod.
Křtiny (listopad až duben)
7:30 hod., 10:30 hod.
Bukovinka (celoročně)
09:00 hod.
Březina (listopad až duben)
9:00 hod.
celý přehled bohoslužeb
týdenní pořad bohoslužeb

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

Křtinský chrám byl prohlášen Národní kulturní památkou.
Více informací a podrobnosti

KONTAKTY

Římskokatolická farnost Křtiny
Křtiny 72, 679 05

více kontaktů

POUTNIK-JAN.CZ

=osobní stránky Mons. Peňáze=
Některé zajímavé články:
Svatba v katolickém kostele Svatý křest (ve Křtinách i jinde)
Nové a staré křtinské ambity
Křtinská Zvonohra
Teplota v křtinském kostele
Ze Křtin do Křtin
Pěší poutě na Velehrad
Křtiny for foreigners


počet návštěv:

 | autorský tým |   | autorská práva |  | napište nám | W3C XHTML 1.0

aktualizováno: 31. 8. 2017