en-U PŘÍSPĚVKY 2013 | DOJMY POUTNÍKŮ | MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO KŘTINY U BRNA

 KŘTINY U BRNA - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

S platností od 1. 9. 2017 došlo k ukončení aktualizace tohoto portálu.
Aktuální web je na nové adrese: http://www.pmkrtiny.cz/.

DOJMY POUTNÍKŮ ZA ROK 2013


Poděkování za koncert Spirituál kvintet - neděle 29. listopadu 2013

Doručeno dne:
1. prosince 2013
Autor:
Mons. Jan Peňáz
Farnost/místo:
Křtiny
Text zprávy:
Děkuji všem, kteří umožnili víc jak 600 posluchačů, aby v našem poutním kostele slyšeli písně naše i anglické, především Městysi Křtiny, ŠLP Křtiny a Ministerstvu pro místní rozvoj. Čekali jsme hodně lidí, ale byli jsme mile překvapeni tak velkou účastí.
Děkuji všem pořadatelům a organizátorům. Pán Bůh zaplať. A děkuji Spirituálům. Všem 7 z kvintetu i pomocnému týmu.
Díky za všechnu tu krásu pro oko i ucho. Je to dílo lidských rukou a plod lidské mysli, ale právě proto děkujeme Bohu, že tyto dary dopřál živým i zemřelým. A Bohu díky také za příznivé počasí.

nahoru


Hasičská pouť - neděle 28. dubna

Doručeno dne:
27. května 2013
Autor:
Ing.Vladimír Kalivoda, starosta obce Kanice, člen organizačního výboru
Farnost/místo:
Kanice
Text zprávy:
Dvanáctá Hasičská pouť Křtiny, pořádaná farností Křtiny, ve spolupráci s SDH Křtiny, Kanice, Bukovina, Babice nad Svitavou a s městysem Křtiny, se od předcházejících poutí lišila tím, že ji s námi již neprožíval pan děkan Tomáš Prnka, který po dlouhotrvajících zdravotních potížích zemřel ve věku 87 let a po téměř čtyřicetiletém působení ve farnosti Křtiny, v pátek 29. března. Tento vzácný člověk, který mě v roce 2001 oslovil s návrhem zorganizovat a uspořádat ve Křtinách hasičskou pouť, což se za jeho výrazné osobní podpory podařilo poprvé v roce 2002 při svátku sv. Floriána, patrona hasičů a bez přerušení se tato hasičská slavnost koná doteď. I díky významnému poutnímu místu Křtiny, ale zejména osobnímu působení pana děkana Tomáše Prnky, se vzpomínka na sv. Floriána u hasičů Jihomoravského kraje i kraje Vysočina šířila a jestliže první pouť navštívili zástupci 22-ti sborů, tak nyní to již bývá v průměru 50 sborů s přibližně více jak pěti sty hasiči. Říká se, že je to po pouti na Hostýn druhá největší akce hasičů v Jihomoravském kraji. Křtinská pouť je však odlišná tím, že slavnostní průvod hasičů, vedený od koupaliště k chrámu Panny Marie Křtinské, doprovází koňská spřežení s historickými koněspřežními stříkačkami a dále je zde ve více jak kilometr dlouhém průvodu historická i novodobá technika našich hasičů. Jiné je také to, že slavnost nekončí mší, ale po mši je připraven další program před kostelem s úžasným a až akrobatickým vystoupením děvčat z taneční skupiny Glitter Stars ze Slavkova. Dále jsou k vidění ukázky činnosti hasičů, letos to byl zásah dvou historických družstev s koněspřežními stříkačkami - SDH Kanice a Ořechov u Brna na hořící objekt, po kterém následovaly ukázky činností našich nejmenších hasičů z přípravky (to jsou děti od tří do šesti let). Během celé slavnosti se hasiči mezi sebou baví a vyměňují si zkušenosti. K dobré náladě přispívá dechovka Sivická kapela. Také v očích veřejnosti došlo oproti minulosti k výrazné změně při pohledu na to, co hasiči umí a co dělají.
Slavnostní mši ke sv. Floriánu letos sloužil monsignore Jan Peňáz a zhostil se tohoto úkolu docela dobře. V závěru mše požehnal pamětní mramorovou desku, kterou hasiči věnovali jako poděkování za přízeň a za pořádání hasičských poutí zemřelému panu děkanu Tomáši Prnkovi. Pamětní deska je umístěna v kostele u sochy sv. Floriána. Za hasební okrsek Pozořice byla položena k hrobu pana děkana kytice.
Organizaci celé slavnosti zajišťovali vzorně hasiči z SDH Křtiny, Bukovina, Babice nad Svitavou a Kanice. O pitný režim vč. naplnění žaludků účastníků pouti se mimo místní restaurace starali hasiči z SDH Sivice a Bukovina se svými polními kuchyněmi s gulášem či vynikající cigárkou z udírny. Dík patří všem organizátorům této slavnosti.
Zajištění pouti v tak velkém rozsahu včetně malého občerstvení zúčastněných hasičů při oslavě svátku sv. Floriána by nebylo možné bez sponzorů a příznivců hasičů. Letos přispěla Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., příspěvek poskytly i některé sbory : SDH Velatice, Hostěnice, Viničné Šumice, Tvarožná, Ochoz u Brna, Babice nad Svitavou, Kovalovice, Kanice a hasební okrsek Adamov.
A jako již každoročně zvu na tomto místě všechny příznivce hasičů i hasiče na Hasičskou pouť do Křtin v příštím roce 2014.

nahoru


Zpráva ze stránek - sobota 6. dubna 2013 - pohřeb P. Tomáše Prnky

Doručeno dne:
25. dubna 2013
Autor:
Markéta Látalová
Farnost/místo:
Břest
Text zprávy:
Do Křtin chodí pěšky naše břestská farnost již od roku 1793. Tenkrát, poprvé, byli naši předkové prosit P. Marii od morové zkázy a slíbili, že budou putovat každoročně. Pro velkou řadu z nás je tato pouť doslova srdeční záležitostí, bez které si žádný rok vůbec nedovedou představit.
Všichni se na návštěvu u P. Marie moc těšíme a také jsme se vždy těšili na P. Tomáše Prnku. V uších nám navždy bude znít jeho radostné vítání našeho procesí se slovy: "Moji milí, mariánští poutníci." Těšili jsme se na jeho vřelý stisk ruky, úsměv, překrásná kázání, povzbudivá slova. Po celou naši pouť ho byl vždy doslova plný kostel, vítal nás, zpovídal, sloužil mši svatou, povídal si s námi, zajímal se o dění v naší farnosti. Každoročně se s námi přišel i rozloučit na závěrečnou pobožnost do kaple sv. Anny k břestskému obrazu, kde si s námi velmi rád zazpíval mariánské písně jak s naší dechovkou, tak i s mladými při hře kytary.
Nyní jsme se s ním přijeli naposled rozloučit i my. Jeho elán a srdečnost vložily tomuto poutnímu místu nezaměnitelnou atmosféru, která i při jeho pohřbu z tohoto chrámu doslova sálala. Vždyť on prací pro tuto mariánskou svatyni doslova žil. Pokaždé nás s velkým zápalem seznamoval, co za uplynulý rok opravil, co se chystá opravovat, jaké má plány. V posledních letech nás s velkou radostí a láskou seznamoval i o těchto webových stránkách. Proto bychom se s ním i touto cestou rádi rozloučili a za veškerou jeho obětavou práci mu řekli: "Veliké a upřímné Pán Bůh zaplať!"
Jsme velmi rádi, že si poslední místo odpočinku zvolil křtinský hřbitov. Tak nám bude pořád nablízku, budeme ho moci přijít na jeho hrob navštívit, pomodlit se za něj, zavzpomínat a promluvit si s ním, i když už jinak…………
Velké a upřímné Pán Bůh zaplať patří všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě a organizaci pohřbu.

nahoru


Zpráva ze stránek - sobota 6. dubna 2013 - pohřeb P. Tomáše Prnky

Doručeno dne:
19. dubna 2013
Autor:
Marcela Tuhá
Farnost/místo:
Bzenec
Text zprávy:
Příjezd do Křtin dne 6. 4. 2013 mi vhání slzy do očí - s pohledem na nádherný a monstrózní Santinniho chrám Panny Marie, vždyť sem jedu již naposledy za svým strýcem Tomáškem.
Ráda jsem nejen já, ale i celá rodina do Křtin ke strýčkovi jezdila, nejen na poutě, ale i na prázdniny. Když bylo potřeba, jezdili jsme vypomoct (posekat trávu, zasadit zeleninu na zahradě, pouklízet ...).
Vzpomínám, kdy jsem před necelými 40-ti lety, jako 8-letá, zde ve Křtinách byla poprvé na prázdninách se svými sestřenicemi a bratrancem. Strýc se nám věnoval - byl úžasný. Navštívil s námi Macochu, byli jsme se okoupat v Ochoze,, společně s manžely Bezroukovými se procházeli po lese, bral nás na mše, ... A když se rekonstruoval chrám, dovolil nám vystoupit až ke kupolím - byl to pro nás neopakovatelný zážitek.
Později jsem jezdila do Křtin vždy na poutě, často s tetou Marií Sladkou z Bukovan, která vařívala na faře o velkých slavnostech a já ji pomáhala a obsluhovala hosty. Strýc uhostil nejen kněze, ale i jiné pomocníky, muzikanty. Vždy měl vše zorganizované. Měl hodně návštěv, všechny vřele přijímal, věnoval se jim, nedělal mezi lidmi rozdíl.
Vzpomínám, když jsme s tatínkem, s manželem a dětmi před několika lety přijeli pokosit na faru trávu.. Večer po práci jsme si se strýčkem sedli na zahradu a udělali táborák, opékali špekáčky. Strýček pozval i manžele Hoškovi - sousedy a poté přijel za strýcem řeckokatolický kněz P. Jiří Pleskač se svou manželkou něco vyřizovat... A tak i oni zůstali. Vytvořili jsme pěkné společenství - přitom se vyprávělo, popíjelo dobré moravské vínko, které jsme přivezli a samozřejmě se i zazpívalo..
V posledních letech jezdil strýček každý rok v prosinci na sv. Jána žehnat tatínkovi víno do sklepa v Hýslích u Kyjova. U této akce se vždy sešla celá naše rodina, byli pozváni místní faráři. Strýček měl žehnání vždy úžasně připravené, každý rok s jiným povídáním. Přípitek začínal slovy "Pijme lásku sv. Jana". A pak mi utkvěla ještě jedna věta: "Víno má povznést, ale ne povalit!"
Těch vzpomínek na strýce a na Křtiny by bylo určitě víc... Ráda se sem do Křtin a k P. Marii budu vracet s nostalgickou vzpomínkou na strýčka Tomáška a na úžasné chvíle, které jsem s ním a zde ve Křtinách prožila...

nahoru


Zpráva ze stránek - sobota 6. dubna 2013 - pohřeb P. Tomáše Prnky

Doručeno dne:
18. dubna 2013
Autor:
František Hořava
Farnost/místo:
Uhřice
Text zprávy:
Křtiny jsou pro mě velice významné a jsou pro mě srdeční záležitostí hlavně pro to, že jsem u strýce trávil podstatnou část svých prázdnin. První prázdniny jsem zažil ještě v Adamově a dalších 9 let ve Křtinách.
Byl jsem u všech podstatných oprav chrámu. Zažil jsem spoustu bohoslovců, řemeslníků, poutníků, hudebníků, kněží a příznivců chrámu.
Dodnes s vděčností na ta léta vzpomínám. Strýček a Křtiny mě pomáhaly formovat i jako mladého člověka.
S láskou vzpomínám i na Markétu a Milana Bezroukovi, kteří také neodmyslitelně patřili k chrámu ve Křtinách a také byli a jsou našimi významnými rodinnými přáteli.
Pocházím ze sedmi sourozenců a tak strýček, aby částečně odlehčil rodičům od starostí i výdajů na živobytí, tak si nás vždy brával na týdenní prázdniny, které se většinou protáhly na dva až tři týdny, někdy to byl i měsíc.
Rádi jsme chodívali s Markétou a Milanem po překrásném okolí kolem Křtin a také jsem jezdívali se strýčkem na krátké výlety, většinou na Macochu, do Jedovnic, do Senetářova, do Adamova a přilehlých obcí.

nahoru


Zpráva ze stránek - sobota 6. dubna 2013 - pohřeb P. Tomáše Prnky

Doručeno dne:
17. dubna 2013
Autor:
Marcela Tuhá
Farnost/místo:
Bzenec
Text zprávy:
Dovolte mi, abych jménem pozůstalé rodiny vyjádřila upřímné poděkování kněžím, řeholním sestrám a všem, kteří jste se v tak hojném počtu přišli rozloučit s našim strýcem P. Tomášem. Velké dík za vaše modlitby, projevy upřímné soustrasti a květinové dary.
Děkujeme všem, kteří jste se podíleli na organizaci pohřbu, na jeho přípravě a důstojném průběhu - zpěvákům, muzikantům, hornistům, akolytům, ministrantům, řečníkům, fotografům, televiznímu štábu - kameramanům..., tisku - reportérům, Městysu Křtiny, hasičům, zdravotníkům, policii, kuchařkám, číšníkům, tiskařům a všem dobrovolníkům...
Jmenovitě děkujeme za odsloužení pohřební mše P. Jiřímu Mikuláškovi - generálnímu vikáři brněnské diecéze, za velkou podporu celé rodiny, pomoc při organizaci pohřbu a pohřbení strýce opatu premonstrátského kláštera P. Mgr. Marianu Rudolfu Kosíkovi, OPraem., za vzácnou účast opatu premonstrántského kláštera v Praze na Strahově P. Michaelu Josefovi Pojezdnému, Praem., za úžasnou organizaci pohřbu křtinskému faráři Mons. Janu Peňázovi, Městysu Křtiny v čele s panem starostou Františkem Novotným, akolytovi a koordinátorovi pohřbu Ing. Jiřímu Messnerovi mimo jiné i dík za tyto internetové stránky, vám křtinským spoluobčanům a dobrovolníkům a každému z vás, kdo jste se podíleli na důstojnosti tohoto dne... Pán Bůh zaplať!
Strýc říkával o křtinském chrámu, že je krásný, ale nejkrásnější je, když je plný. A to jsme mu při rozloučení s ním společně splnili. Dík!
A ještě mi dovolte jedno: Při posledním rozloučení se strýcem nebylo vhodné tleskat, měla jsem ale velkou touhu vstát a tleskat - naposled mu zatleskat, za to co udělal, jaký byl a vám všem za to, jakou nádhernou atmosféru jste mu v ten den vytvořili. A tak činím virtuálně nyní - vstávám a tleskám mu, i vám všem a potlesk je silný a dlouhý...!!!

nahoru


Zpráva ze stránek - sobota 6. dubna 2013 - pohřeb P. Tomáše Prnky

Doručeno dne:
12. dubna 2013
Autor:
Zdeňka Svobodová
Farnost/místo:
Ostrov u Macochy
Text zprávy:
Chci Vám i všem hasičům, kuchařkám a ostatním poděkovat za perfektní a důstojnou organizaci pohřbu otce Tomáše Prnky. Obdivuji, jak jste společnými silami dokázali zorganizovat takovou masu lidí.
Hluboce se před Vámi skláním. Bůh Vám žehnej.

nahoru


Zpráva ze stránek - sobota 6. dubna 2013 - pohřeb P. Tomáše Prnky

Doručeno dne:
11. dubna 2013
Autor:
Josef Novotný
Farnost/místo:
Pavlovice u Kojetína
Text zprávy:
V sobotu odpoledne 6.dubna 2013 jsme se rozloučili a na poslední cestě pozemského putování doprovodili dlouholetého křtinského faráře, věrného a horlivého služebníka u trůnu P.M. Křtinské, jeho slovy - mariánského ctitele, pro poutníky "pana děkana" - otce Tomáše Prnku.
Od o. arcibiskupa Jana Graubnera jsem na pohřbu jednoho z kněží generace o. Prnky slyšel slova: "Je to podivuhodné. Jakoby Bůh chtěl těmto kněžím, kteří prožili útlak, pronásledování nebo i kriminál v dobách komunistického režimu, nahradit ta ztracená léta útisku a dopřál jim dlouhá léta života a kněžské služby".
O. Prnka jistě za těch dlouhých 40 roků kněžské služby mnoho vykonal. Pro chrám, pro jemu svěřené farnosti a farníky, pro poutní místo. Chtěl bych zmínit pohled nás poutníků, kteří přicházíme k Panně Marii jedenkrát, dvakrát za rok. Zvlášť silné jsou zážitky a vzpomínky společných poutí, když jsme přicházeli v průvodu do chrámu, do krásné křtinské svatyně, s pohledem upřeným k soše Panny Marie, která drží v náručí svého syna - "Maria Matičko, přišli jsme k Tobě - přimluv se k synáčku, prosíme Tebe".
A v tom okamžiku přichází Jeho a Její služebník, kněz malé postavy, ale pevného hlasu a s rozzářeným úsměvem nás, poutníky z Pavlovic u Kojetína a okolí, vítá u P.M. Křtinské. Poutníkům, zvláště těm starším, se v očích objevují slzy dojetí. Na to nelze zapomenout.
Snad není urážející, když řeknu, že pro generace poutníků je úcta k P.M. Křtinské spojena také s osobou o. Tomáše. Vždyť skrze Boží služebníky kněze můžeme přistoupit k Matce, která za nás může prosit, může nás doporučit a doprovodit - "u syna nám smilování vypros, synu svému nás doporuč, k synu svému nás doprovoď". ON byl pro nás takovým knězem.
Naše farnost má v ambitech chrámu ve Křtinách hned při východu z kostela votivní obraz, podobně jako celá řada jiných farností. V roce 2008 byl vybledlý, dlouhými roky sešlý obraz restaurován a znovu přinesen, po mši sv. požehnán a zavěšen na své místo v ambitech. Byla to opravdová, pro nás velká slavnost. Pan "děkan", jako malíř jemnými tahy nastínil a naznačil... A ostatní nechal na nás. Zbytek dokreslil při pouti samotné. Je hodné obdivu s jakou lehkostí dokázal při poutích vystoupit z poza oltáře a ať celebroval mši sv. kdokoliv, vdechnout na poutníky teplo, pokoj, radost. Zprostředkovat tu milost, pro kterou tak rádi poutní místa navštěvují.
Vloni při První jarní pouti 20. května 2012 jsme na něj vzpomínali, když byl v nemocnici. Zvláště pak, když jsme se na závěr pouti, odpoledne po svátostném požehnání, loučili u našeho obrazu v ambitech. O. Jan Peňáz zavolal o. Tomáše mobilním telefonem a my jsme zpívali starou poutnickou píseň:
Je blahá chvíle dokončena, chvíle jen zbývá nakrátko, buď s Bohem Máti milovaná, buď s Bohem naše královno ...
Otec Jan držel telefon zvednutý ve výšce tak, aby slyšel i otec Tomáš. Mnozí z poutníků se tak naposled loučili také s ním!
Dá-li Pán a my připutujem do Křtin, snad ho budeme moci navštívit na místě jeho posledního odpočinku a skrze modlitbu, nebo píseň k Panně Marii se spojit s jejím oddaným služebníkem a vyznavačem o. Tomášem.
Odpočinutí lehké dej mu Pane a světlo věčné ať mu svítí, ať odpočívá v pokoji. Amen.

nahoru


Zpráva ze stránek - sobota 6. dubna 2013 - pohřeb P. Tomáše Prnky

Doručeno dne:
10. dubna 2013
Autor:
Mons. Jan Peňáz
Farnost/místo:
Křtiny
Text zprávy:
Slovo na závěr. I já děkuji otci Tomášovi, s jakým pokojem a láskou v srdci mě přijal, když jsem byl ustanoven jeho nástupcem.
Pán Bůh zaplať za zpěvy, hudbu a všechna slova a služby při pohřbu. Pán Bůh zaplať za zpovídání. Pán Bůh zaplať také všem organizátorům, zvláště zastupitelům a pracovníkům městyse Křtiny, hasičům Děkuji hasičům ze Křtin, Bukoviny, Habrůvky, Březiny, Kanic a Babic, skautům, policii a všem, kteří měli na starosti prostory venku. Upřímně děkuji jménem farníků i poutníků, rodiny i církve.
A pokud snad otec Tomáš někoho zarmoutil, prosím vás všechny, na tomto posvátném místě slovy evangelia, abyste mu ze srdce odpustili. Odpusť mu Pán Bůh. Jako i my mu ze srdce odpouštíme. Odpočinutí věčné, dej mu, o Pane ....
U východů vám ministranti nabídnou smuteční obrázky. Nejprve vyjde křížek a ministranti, pak Orlové s prapory za ně se zařadí kapela. Teď prosím muže a hasiče, aby vzali věnce. Půjdou s nimi za kapelou, pak vyjdou kněží a za nimi vynesou rakev hasiči. Ti pak půjdou vedle auta. Za autem jde rodina a ostatní. Je vhodné se i po cestě modlit růženec. Poutnickým zvykem je, že se pět lidí domluví a každý předříkává jeden desátek. Na hřbitově postoupí kněží a ministranti nahoru nad hrob. Věnce se uloží také v horní části hřbitova. Kněží pak přinesou rakev ke kněžskému hrobu, do něj spouští rodina. Při spouštění zahrají hornisté, pak kněží zazpívají latinsky modlitbu Zdrávas Královno, z které si otec Tomáš vybral verš na parte, pak budou mariánské písně s dechovými kapelami a na závěr zahrají hornisté skladbu, kterou autor věnoval přímo o. Tomášovi a nazval ji Vyhlídka P. Prnky.

nahoru


Zpráva ze stránek - sobota 6. dubna 2013 - pohřeb P. Tomáše Prnky

Doručeno dne:
9. dubna 2013
Autor:
Marie Vágnerová
Farnost/místo:
Bystřice nad Pernštejnem
Text zprávy:
Je 28. 9. 2003 - svátek sv. Václava. Společně s dalšími poutníky jedu poprvé v životě do Křtin. Překračuji práh chrámu a zírám v němém úžasu na tu krásu. Chci prosit Pannu Marii o přímluvu a pomoc v nelehké životní situaci. Náš pan jáhen mě osloví, jestli bych "si nevzala čtení". Trému nemám, úkol přijímám s radostí. Taková příležitost se už jistě nebude opakovat. Začíná mše svatá. Přichází malý starý pan farář, o kterém tenkrát nevím zhola nic. Ani jak se jmenuje, ani jaké má funkce, ani co už udělal pro chrám, pro farnost a pro tisíce poutníků. Jen vidím laskavou, mírnou tvář a upřímné oči a slyším dobrácký hlas. Čtu přenádherné 1. čtení z knihy Moudrosti (Mdr 6,9-21). Mám velikou radost a nesdělitelné pocity. Nedá se to prostě popsat slovy....
Ze mše svaté si už celkem nic nepamatuji. Ani jaké bylo kázání nebo co se zpívalo. Jen v závěru pan farář děkuje mladé paní za čtení a naše pohledy se na okamžik setkají. Po mši sv. jdu do sakristie a chci si koupit nějaký růženec na památku a do své malé sbírky. Pan farář vytáhne jakýsi pomuchlaný papírový pytlík a z něho pár "nic moc" růženců. Doma mám mnohem hezčí.... To bylo naše první a zároveň poslední setkání.
Uplyne téměř deset let.....Už vím, jak se pan farář jmenuje, jaké má nebo měl funkce, kolik toho pro všechny udělal. Nevím, zda on si někdy vzpomněl na mě, já na něj občas ano. A najednou, když už tu není je mi tak neskutečně blízký, jako bychom se znali důvěrně a velmi dlouho. 6. dubna 2013 ve 14 hodin vytahuji poprvé ten "nic moc" křtinský růženec a modlím se za otce Tomáše (jestli si mohu dovolit ho takto v této chvíli oslovovat) a prosím našeho Pána, aby mu ve své lásce a dobrotě odplatil za všechno dobré co pro nás tady na zemi udělal a pro své milosrdenství aby mu odpustil jeho lidské nedostatky. Je mi smutno a do pláče.... Ale ne... Jsem přesvědčená, že teď už je otec Tomáš v mnohem krásnějším, pro nás zatím nepředstavitelném světě, zná mě, ví o mně, prosí, děkuje a modlí se on za mě.....

nahoru


Zpráva ze stránek - sobota 6. dubna 2013 - pohřeb P. Tomáše Prnky

Doručeno dne:
9. dubna 2013
Autor:
P. František Antonín Dostál
Farnost/místo:
Hustopeče nad Bečvou
Text zprávy:
Do Křtin mě poprvé vzali moje prarodiče, když jsem byl ještě hodně malý, možná jsem ještě ani nebyl na základní škole. Poutní místo mě velice oslovilo a Matka Boží si mě k sobě přitáhla. Vždycky jsem se těšil, že můžu navštívit trůn Matky Boží.
Na cestu 6. dubna 2013 jsem se ovšem vydával s těžkým srdcem. Věděl jsem, že se jdu naposled rozloučit s knězem, který velikým způsobem zasáhl do mého života a který se stal mým vzorem.
Chtěl bych na prvním místě poděkovat Pánu Bohu za svátost kněžství; také bych Mu chtěl poděkovat za to, že si vybral otce Tomáše a povolal ho za svého kněze. A děkuji otci Tomášovi, že na to Boží volání odpověděl ANO; děkuji mu za příklad kněze, který je knězem podle Kristova srdce. Jsem vděčný za všechny chvíle, které jsem mohl strávit po jeho boku, především o prázdninách jako bohoslovec. Otec Tomáš mi často opakoval slova: "S kněžstvím je spojeno beneficium, tedy dobro a povinnost. Mnozí kněží přijímají jenom ta dobra a výhody, ale povinnosti nepřijímají!" Také mluvil o tom, že "kněz na sebe bere kříž, který není jenom ozdobou na ornátu". Často také připomínal slova písně Bože, cos ráčil, kde se zpívá: "Získali láskou Kristu národ celý..." On to nejenom říkal, ale on to žil a tak svou láskou získával také pro Krista mnohé.
Otče Tomáši, děkuji Vám za vše!!! Věřím, že mi budete nablízku stále a těším se na setkání ve věčnosti, kde už rozloučení nebude.

nahoru


Blanenský deník: 7.4.2013 06:10 - V Křtinách se rozloučily s farářem Tomášem Prnkou stovky lidí

Doručeno dne:
7. dubna 2013
Autor:
Ivo Michalík
Farnost/místo:
Blanenský deník
Text zprávy:
Křtiny - Sedmaosmdesát. Tolika let se dožil dost možná nejoblíbenější farář na Blanensku Tomáš Prnka. Zemřel na Velký pátek, tedy do určité míry symbolicky. Poslední sbohem mu církevní hodnostáři, ale především stovky obyčejných lidí, dali v sobotu odpoledne ve křtinském chrámu. Ten zůstává po celou dobu trvání několikahodinové bohoslužby naplněn k prasknutí. A nikomu to nevadí.
Přítomní duchovní sice čas od času upozorní přihlížející na možnost požádat si o židli. Přesto musí být každému jasné, že obřadu budou přihlížet vestoje. Ani velkolepý křtinský chrám není nafukovací. Ale přihlížejícím podobné drobnosti nevadí. "Hlavní je, aby si dokázali udělat pohodlí starší lidé, které by jinak mohl obřad vyčerpávat. Já rád postojím," prohlašuje jednoznačně Jiří Zajíček z Blanska.
Dana Kožuchová z Blanska má na křtinského faráře osobní vzpomínku. "Pokřtil mého syna. Hodně mých známých mně jej tehdy doporučovalo, takže jsem to brala téměř jako samozřejmost. A nelitovala jsem. Vyzařovala z něj ohromná autorita, ale zároveň dokázal být velmi lidský. Jsem ráda, že se dožil tak požehnaného věku," říká trochu dojatě.
Barokní chrám Jména Panny Marie se zdá jako ideální místo pro rozloučení s takto významným člověkem. Vždyť se o něj staral celých čtyřicet let a zasloužil se o jeho nejrozsáhlejší opravu v dějinách. Rozsáhlost kostelu sama o sobě dodává celému obřadu na pompéznosti. Toho si všimla i Libuše Nová ze Znojma. "Jsem asi jednou z mála, kdo o faráři Prnkovi slyšel pouze zprostředkovaně. Jako hluboce věřící člověk jsem však cítila, že bych se měla pohřbu zúčastnit. Navštívila jsem už mnoho kostelů po celé Moravě a křtinský určitě patří k těm nejhezčím. Všechno mi tady připadá velkolepé," vyzdvihuje žena.
V některých částech kostela se téměř nedá hnout. Především u hlavního vchodu musí lidé stát těsně u sebe. Přesto každý, kdo chce, se dovnitř dostane. "Jsem za to velmi rád, měli jsme z toho zpočátku trochu obavy. Naštěstí nám docela přeje počasí, takže ani ti, kteří postávají venku, nemrznou," podotýká křtinský farář Jan Peňáz.
Nejvíce jej potěšil způsob, jakým lidé k trochu netradiční bohoslužbě přistoupili. "Cítím u nich vnitřní kázeň. Chovají se organizovaně, dokonce se bez problémů přizpůsobili tomu, aby se v davu vytvořily uličky, které vše značně usnadňují," oceňuje očividně spokojený farář.
Křtinský starosta František Novotný označuje zesnulého faráře za největší osobnost městysu. "Je jen dobře, že se panu Prnkovi dostalo takového rozloučení, které koresponduje s jeho významem. I díky hasičům a policistům se vše podařilo i po organizační stránce," připomíná.
Podobný zájem o bohoslužbu ve Křtinách naposledy zaznamenali před třemi lety. "Tehdy k nám přijel italský kardinál Coppa, což byla nejen pro celý region velká událost. Tentokrát jde přeci jen o něco trochu jiného, ale je dobré vědět, že lidem na Tomáši Prnkovi tak záleželo. On si to zasloužil, udělal toho pro všechny hodně," dodává.
Převzato z internetové verze Blanenského deníku, kde kromě článku můžete nalézt i 24 fotografií - více zde.

nahoru


Zpráva ze stránek - čtvrtek 14. února

Doručeno dne:
14. února 2013
Autor:
Martin Ronge
Farnost/místo:
Brno-Obřany
Text zprávy:
Křtiny jsou nádherným uctěním Boží přítomnosti. Děkuji za to, že kromě jiných jsme se mohli a můžeme setkávat s panem Tomášem Prnkou. Jeho rozhled, vnitřní mír a klid a moudrost je pro mne i mou rodinu velkou inspircí. Přeji mu k 87. výročí narození vše nejlepší, zdraví, štěstí a radost na každém kroku: tak jak dává on celý život, z celého srdce!

nahoru

AKTUALITY

Výměna farářů ve Křtinách
Rozloučení Mons. Peňáze
Druhý kaplan pro Křtiny
Příprava na výročí Fatimy
Poutní kalendář 2017

NEDĚLNÍ MŠE SV.

Křtiny (květen až říjen)
7:30 hod., 9:00 hod., 10:30 hod.
Křtiny (listopad až duben)
7:30 hod., 10:30 hod.
Bukovinka (celoročně)
09:00 hod.
Březina (listopad až duben)
9:00 hod.
celý přehled bohoslužeb
týdenní pořad bohoslužeb

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

Křtinský chrám byl prohlášen Národní kulturní památkou.
Více informací a podrobnosti

KONTAKTY

Římskokatolická farnost Křtiny
Křtiny 72, 679 05

více kontaktů

POUTNIK-JAN.CZ

=osobní stránky Mons. Peňáze=
Některé zajímavé články:
Svatba v katolickém kostele Svatý křest (ve Křtinách i jinde)
Nové a staré křtinské ambity
Křtinská Zvonohra
Teplota v křtinském kostele
Ze Křtin do Křtin
Pěší poutě na Velehrad
Křtiny for foreigners


počet návštěv:

 | autorský tým |   | autorská práva |  | napište nám | W3C XHTML 1.0

aktualizováno: 31. 8. 2017