en-U PŘÍSPĚVKY 2008 | DOJMY POUTNÍKŮ | MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO KŘTINY U BRNA

 KŘTINY U BRNA - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

S platností od 1. 9. 2017 došlo k ukončení aktualizace tohoto portálu.
Aktuální web je na nové adrese: http://www.pmkrtiny.cz/.

DOJMY POUTNÍKŮ ZA ROK 2008

Kardinál Coppa ve Křtinách

Doručeno dne:
23. července 2008
Autor:
P. Tomáš Prnka
Farnost/místo:
Křtiny u Brna
Text zprávy:
Je 8. červenec 2008. Poutní místo Křtiny se chystá na mimořádnou slavnost. V 10:30 začne pontifikální mše svatá, kterou bude sloužit kardinál Giovanni Coppa. Blíží se půl jedenáctá a hlavní celebrant se ještě nedostavil. Plno poutníků v kostele, další čekají u fary. Nenastala změna v programu vzácného poutníka? Volám na sekretariát České biskupské konference v Praze. Odpověď: "Pan kardinál odjel v 7:30 z Prahy, je tedy na cestě, jistě dorazí v pořádku. Pro jistotu se spojíme s řidičem a dáme vědět." A skutečně. Za chvíli zvoní mobil: "Každou chvíli budou u vás." Oddechli jsme si a za několik minut již vítáme vzácného poutníka, Jeho Eminenci pana kardinála. Dolaďujeme poslední instrukce a vydáváme se do chrámu. Více jak 20 kněží, jáhnů a řada větších i menších ministrantů vytváří bohatý průvod, jaký asi málokdo pamatuje. Nádherně zní naše křtinské zvony: Marie, Antonín a Terezie. Vejdeme do chrámu a všichni jsme velmi překvapeni. Je všední pracovní den a podle odhadu asi tisíc poutníků přišlo z blízka i z dáli. Měl jsem čest uvítat Jeho Eminenci, připomněl jsem: "Jsem zde na poutním místě 35 roků, ale poprvé vítám kardinála z Říma a jsme rádi, že je to právě bývalý apoštolský nuncius v České republice, který přichází do Křtin po dvanácté." Následuje další vítání veřejnými představiteli.
Všichni společně s radostí slavíme bohoslužbu, kterou doprovází svým zpěvem křtinská Kantila, při obětování zazní sóla Ave Maria v podání Andrey Dáňové.
Ve promluvě pan kardinál znovu vyznal svoji lásku k naší vlasti. Často vzpomíná na Křtiny a je rád, že se splnilo jeho přání být s námi na tomto překrásném poutním místě. Na závěr přijímá poděkování od poutníků z Rysic a Pustiměře, děkuje starosta ze Sloupu Ing. Josef Mikulášek, mládež z Brna předává tričko s logem Elpis, jak se jejich společenství nazývá. Největší potlesk zaznívá ve chvíli, kdy předáváme velké perníkové srdce s pozdravem ze Křtin. Vracíme se na faru, kde setkání pokračuje v radostné a přátelské atmosféře.
Přidávám osobní vyznání poutníka: Přišel na poslední chvíli. Všechna místa na sezení beznadějně obsazena. Co teď. Má nemocnou pravou nohu, křečové žíly. Když déle stojí, noha otéká a bolí, jako když píchá špendlíkem. " Maria, pomoz!" šeptají jeho rty. A Maria pomohla. Přesně celou hodinu a 37 minut stojí, noha nebolí, neotekla a v pohodě odešel ke svému autu. Zázrak? Po 14 dnech volám: "Jaká je situace? Co noha?" Odpověď: "Bez problému, nebolí". Cituje Skutky apoštolů /3,8/: "Chodil, skákal radostí a chválil Boha." 14 dnů bez bolesti, bez otékání. Bohu díky.

nahoru

Kardinál Coppa ve Křtinách

Doručeno dne:
20. července 2008
Autor:
František Antonín Dostál
Farnost/místo:
Valašské Klobouky
Text zprávy:
Bylo pro mě velikou radostí, že jsem se mohl 8. července zúčastnit "osobní pouti" jeho eminence kardinála Coppy. Bylo to 16 den po mém jáhenském svěcení a již jsem mohl přisluhovat kardinálovi. Je jistě pozoruhodné, že otec kardinál stále umí český jazyk, ale nejvíce mě překvapilo, že stále umí zpěvy při mši svaté - dialogy s lidem, modlitby a prefaci. Jistě bylo krásné, že přišlo i tolik poutníků, přestože byl všední den. Pokud nám tato pouť pomohla udělat další krok na cestě do nebe, pak volám: Bohu díky.

nahoru

Hanácká pouť

Doručeno dne:
17. července 2008
Autor:
Barbora Němčáková
Farnost/místo:
Křenovice
Text zprávy:
"Růže krásná, v ráji štěpovaná, převyšuje každý květ..."
Panna Maria, naše maminka, ta, která opravdu převyšuje "každý květ", si nás každoročně volá k sobě do Křtin a vyslovila naše jméno i v tomto roce. Každý z nás, křenovských poutníků, ho zaslechl ve svém srdci, jejímu pozvání nemohl odolat a vydal se za ním. Každý z nás, poutníků, se tak stal součástí možná o něco menší skupinky než jiné roky, ale věřím, že o to víc měl každý možnost prožít tuto pouť hlouběji.
Věřím, že to pro žádného z nás nebyla jen taková "dvacetikilometrová procházka" o posledním víkendu školního roku, ale že to byl čas na to, abychom do křtinského kostela vstoupili všichni opravdu připraveni s vědomím té veliké chvíle, která byla před námi - setkání se se svým Pánem a jeho Matkou.
Radost v našich srdcích při tomto setkání byla ještě umocněna nádherou oné chvíle - když jsme po namáhavé cestě vstoupili zpívajíce za doprovodu trubačů slova písně "Pozdravený budiž od nás Kristus Ježíš..." a naše pohledy spočinuly na milostné soše P. Marie, která v náručí drží svého malého Syna.
Jak obohacující setkání to pro mnohé z nás bylo a jak to bylo i velice těžké se s P. Marií křtinskou a jejím Synem rozloučit a vyrazit zpět k domovu. Někteří z nás auty či poutním autobusem už v sobotu po večerní mši svaté a světelném průvodu, jiní opět pěšky až v neděli ráno. Každý však odcházel obohacen milostmi, kterými ho Panna Maria a její Syn zahrnuli. A každý odcházel s velikou touhou a předsevzetím, že se chce opět co nejdříve k naší matičce křtinské vrátit.

nahoru

Zpráva ze stránek

Doručeno dne:
9. července 2008
Autor:
Andrea Dáňová
Farnost/místo:
neuvedeno
Text zprávy:
Vážená farnosti křtinská, dovolte mi, abych poděkovala za důvěru, kterou jste ve mě vložili při příležitosti návštěvy vzácného hosta, pana kardinála Giovanniho Coppy a mohla jsem zazpívat při slavnostní mši Ave Maria. Bylo mi velkou ctí a svátkem. S veškerou úctou Andrea Dáňová

nahoru

Zpráva ze stránek

Doručeno dne:
19. května 2008
Autor:
Dana a Josef Bergerovi
Farnost/místo:
Šlapanice
Text zprávy:
Dne 5. dubna 2008 jsme si vzájemně udělili svátost manželství. Velmi děkujeme za vstřícnost P. Tomáši Prnkovi, který nám umožnil, abychom tento významný životní krok učinili v chrámu Jména Panny Marie ve Křtinách. Nemusíte být ve svatebním oděvu, stačí vstoupit a ucítíte jedinečnou atmosféru tohoto krásného místa. Naše farnost každoročně putuje do Křtin (někteří i pěšky) vyprosit si ochranu Panny Marie. A tak i my jsme přijeli v den svatební prosit o přímluvu. Děkujeme!

nahoru

První jarní pouť - neděle 4. května

Doručeno dne:
10. května 2008
Autor:
Ing. Josef Novotný
Farnost/místo:
Pavlovice u Kojetína
Text zprávy:
O letošní 1. jarní pouti přinesli poutníci z farnosti Pavlovice u Kojetína opravený, zrestaurovaný, votivní obraz, který byl původně věnován 30. května roku 1946 o svátku Nanebevstoupení Páně. Je na něm uvedeno "Své matce a ochránkyni Panně Marii Křtinské darují ctitelé její z farnosti Pavlovic u Kojetína na poděkování za šťastné prožití válečných hrůz z let 1939-1945".
Z podnětu a myšlenek křtinského pana faráře - důstojného pána otce Tomáše Prnky byla připravena menší, pro nás z Pavlovic a okolí, velká slavnost. Na závěr hlavní mše sv. brněnský děkan otec Václav Slouk obraz slavnostně požehnal a ten byl potom přenesen a zavěšen na "své" místo v ambitech chrámu.
Celá událost probudila ve farnosti zájem a přivedla na poutní místo do Křtin i poutníky z okolí a také "rodáky" z Pavlovic u Kojetína. Všichni společně tak po dlouhých 62 letech následovali příklad těch, kteří z velké vděčnosti a na poděkování Panně Marii Křtinské po 2. světové válce tento obraz věnovali.
"NASTOKRÁT BUĎ POZDRAVENA MILÁ MATIČKO KŘTINSKÁ!"

nahoru

První jarní pouť - sobota 3. května

Doručeno dne:
4. května 2008
Autor:
Jiřina Pařilová
Farnost/místo:
neuvedeno
Text zprávy:
Přeji pěkný den, včera večer jsem navštívila s celou rodinou večerní bohoslužbu se světelným průvodem. Naposledy jsem na této akci byla asi před 20 lety jako malá holka. Můžu říct, že kostel je nádherně opraven, z výmalby jsme byli nadšeni, jak je krásná. Myslím, že je to nejhezčí kostel v celé zemi! Díky.

nahoru

První jarní pouť - sobota 3. května

Doručeno dne:
3. května 2008
Autor:
Manželé Kolářovi
Farnost/místo:
Hulín
Text zprávy:
Prožili jsme krásný den ve Křtínách, kde jsme jako každoročně u naší nebeské matičky načerpali novou energii do dalšího roku.

nahoru

Hasičská pouť - neděle 27. dubna

Doručeno dne:
3. května 2008
Autor:
Ing.Vladimír Kalivoda
Farnost/místo:
starosta obce Kanice
Text zprávy:
Poslední dubnovou neděli se za krásného slunečného rána sjeli hasiči z blízka i z daleka do Křtin, krásného poutního místa, aby oslavili svátek svého patrona, svatého Floriána. Letos to bylo již po sedmé, co křtinský pan děkan Tomáš Prnka přišel s námětem uspořádat k oslavě svátku patrona hasičů hasičskou pouť. Tato pouť se velmi dobře ujala a na tu letošní dojelo více jak 515 hasičů z minimálně 48-mi sborů z celého Jihomoravského kraje i z kraje Vysočina. Přijeli i profesionální hasiči a záchranáři z HZS z Brna Lidické ulice i ze stanice Pozořice. Slavnostní mše i oslav se již tradičně zúčastnili čelní představitelé Jihomoravského kraje, pan hejtman, Ing. Stanislav Juránek a jeho náměstek Ing. Václav Horák, kteří nás nejen pozdravili, ale i poděkovali dobrovolným hasičům za jejich nezištnou pomoc při živelných pohromách, kdy se díky hasičům minimalizují vzniklé škody.
V 10 hodin vyšel průvod hasičů ze křtinského koupaliště, kde bylo seřadiště, k chrámu Panny Marie Křtinské. Více jak kilometr dlouhý průvod vedla mladá děvčata z taneční skupiny Glitter stars ze Slavkova a za nimi následovala krojovaná Mládežnická dechová hudba Bivojanka z Jedovnic, která rázně určovala krok hasičům, pochodujícím v průvodu. Dále jsme viděli 17 praporečníků s krásnými, většinou vyšívanými, prapory svých sborů a za nimi vykračovali hasiči z jednotlivých sborů s označením svých SDH. Za pěším procesím jela dvě koňská spřežení s historickými stříkačkami z Kanic a z Neslovic, která zahajovala průvod historických hasičských vozidel v čele s pozořickým Chevroletem. Tato historická technika plynule přešla k technice, kterou dobrovolní hasiči používají nyní. Automobilů bylo více jak padesát a byla to krásná podívaná pro veřejnost, která na tuto pouť přišla. Odhadujeme, že zde mohlo být kolem osmi set diváků a příznivců hasičů.
Za zvuků fanfár uvedla Bivojanka procesí hasičů i ostatních návštěvníků do kostela, kde od 10.30 hod sloužil slavnostní mši pan děkan Prnka společně s babickým páterem Novotným. Mše byla věnována svatému Floriánovi a dá se říci, že zlatým hřebem bylo závěrečné vysvěcení zrestaurované křtinské sochy sv. Floriána. Velký dík patří oběma rodinám Červinkovým z Hodějic a z Uherského Hradiště, které podstatnou finanční částkou restaurování sochy sponzorovaly. (...)
Po slavnostní mši byly pro přítomné připraveny ukázky činnosti hasičů, které byly zahájeny po vystoupení malých roztleskávaček ze Slavkova, v parku před kostelem blokem zásahů s historickým nářadím i technikou a koněspřežkou z Neslovic. Hasiči v bílých uniformách a dobových přilbách předvedli, že to hašení tehdy vůbec nebylo lehké. Druhý blok ukázek patřil omladině. Požární úrok ze základny, jako při soutěži, předvedla družstva starších žáků z SDH Bukovina a z SDH Brno, Královo Pole. Vyvrcholením byl poslední blok ukázek, kdy společně profesionální hasiči se záchranáři a dobrovolnými hasiči předvedli součinnost při vyhledávání a záchraně v polomu zavalených osob. Z vysokozdvižné plošiny byl do prostoru závalu spuštěn záchranář se psem a bylo vidět, že ten pes má z cestování vzduchem opravdu radost. Radost měli i všichni kolem, když tento létající pes ohlásil nález zavalených dětí a hasiči je vyprostili a poskytli jim první pomoc.
Již tak příjemný den, zpříjemňovala ještě více dechová hudba Bivojanka, která svými písničkami vyplňovala prostor mezi jednotlivými ukázkami. Dík za celou organizaci patří těm, kteří zajišťovali průběh celé akce a to hasičům z SDH Křtiny, Bukovina, Adamov, Bílovice n.Sv., Babice n.Sv. a Kanice.
Za rok ve Křtinách opět na shledanou.

nahoru

Hraběcí návštěva ve Křtinách

Doručeno dne:
7. dubna 2008
Autor:
P. Tomáš Prnka
Farnost/místo:
Křtiny
Text zprávy:
Devět příslušníků hraběcího rodu Bubna - Litic navštívilo v pondělí 7. dubna poutní místo Křtiny. Účelem jejich návštěvy bylo poznat místo, kde bydlel jejich slavný předek hrabě Vincenc z Bubna - Litic. V letech 1863 až 1982 vlastnil křtinské panství, které do roku 1784 patřilo zábrdovickým premonstrátům. Hned po koupi panství zvýšil o jedno patro budovu bývalé kněžské rezidence a přestavěl ji na zámek. V jeho okolí založil okrasný park. Roku 1866 získal kapli sv. Anny a v přilehlém ambitu vystavěl nadzemní hrobku pro svůj rod. Celkem v ní bylo pochováno jedenáct příslušníků jeho rodiny. Hrobka existovala až do 25. dubna 1945, kdy leteckém náletu byla úplně zničena. Co zůstalo z jedenácti rakví bylo uloženo do hrobky pod kaplí sv. Anny. V 80tých letech 20.století byly zbylé kosterní ostatky pietně a důstojně uloženy v nově vystavěném oltáři.
Vzácnou návštěvu hraběcího rodu přivítal na faře místní farář P. Tomáš Prnka. Zajímavé bylo vyprávění jak rod získal označení z Bubna. V roce 1645 se jeden z jejich rodu vyznamenal jako bubeník v bitvě u Vídně. Odměnou dostal šlechtický titul a dokonce směl chodit i do císařské rodiny. Císař měl hezkou dceru a bubeník byl též krasavec. Zahleděli se do sebe, ač věděli, že císař nedovolí sňatek. Utekli oba do Čech, až do hustých hvozdů Horní Jelení na Pardubicku. Císař je dal hledat , sám se vypravil s velkým hněvem. Přijel do hornojelenských lesů a tu mu jde naproti jeho dcera se synkem v náručí. Dítě mu v ústrety volalo: " Dědečku, dědečku!" To prý odzbrojilo rozezleného císaře a dal nové rodině vystavět zámek.
Působení šlechtického rodu připomíná jejich rodový erb - je na něm znázorněn charakteristický bubínek- umístěný na fasádě křtinského zámku.
S obdivem si prohlédli náš křtinský chrám, mnozí z nich zde byli poprvé. Další zastavení patřilo hrobce pod kaplí sv. Anny, kde jsou uloženy ostatky jejich jedenácti předků. Společnou modlitbou jsme uctili jejich památku. Několika hodinové setkání jsme ukončili opět na faře. Slíbili jsme si, že se opět setkáme, buď ve Křtinách nebo na místech, kde mají svá panství, jako zámek Doudleby nad Orlicí nebo Horní Jelení. Celé setkání měli možnost si také zdokumentovat.

nahoru

AKTUALITY

Výměna farářů ve Křtinách
Rozloučení Mons. Peňáze
Druhý kaplan pro Křtiny
Příprava na výročí Fatimy
Poutní kalendář 2017

NEDĚLNÍ MŠE SV.

Křtiny (květen až říjen)
7:30 hod., 9:00 hod., 10:30 hod.
Křtiny (listopad až duben)
7:30 hod., 10:30 hod.
Bukovinka (celoročně)
09:00 hod.
Březina (listopad až duben)
9:00 hod.
celý přehled bohoslužeb
týdenní pořad bohoslužeb

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

Křtinský chrám byl prohlášen Národní kulturní památkou.
Více informací a podrobnosti

KONTAKTY

Římskokatolická farnost Křtiny
Křtiny 72, 679 05

více kontaktů

POUTNIK-JAN.CZ

=osobní stránky Mons. Peňáze=
Některé zajímavé články:
Svatba v katolickém kostele Svatý křest (ve Křtinách i jinde)
Nové a staré křtinské ambity
Křtinská Zvonohra
Teplota v křtinském kostele
Ze Křtin do Křtin
Pěší poutě na Velehrad
Křtiny for foreigners


počet návštěv:

 | autorský tým |   | autorská práva |  | napište nám | W3C XHTML 1.0

aktualizováno: 31. 8. 2017