en-U PŘÍSPĚVKY 2007 | DOJMY POUTNÍKŮ | MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO KŘTINY U BRNA

 KŘTINY U BRNA - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

S platností od 1. 9. 2017 došlo k ukončení aktualizace tohoto portálu.
Aktuální web je na nové adrese: http://www.pmkrtiny.cz/.

DOJMY POUTNÍKŮ ZA ROK 2007

Příběh o uzdravení

Doručeno dne:
29. listopadu 2007
Autor:
Rytířovi
Farnost/místo:
neuvedeno
Text zprávy:
Pane faráři, na základě naši společné domluvy, Vám posíláme příběh naší malé vnučky. Dne 7.10.2007 jsme se měli stavit pro naši malou vnučku Zuzanku, s tím, že pojedeme na výlet. Mezi tím přišel telefonát od matky dítěte, kde jsme, že malé je moc zle a pravděpodobně, že snědla nějaké prášky. Ihned jsme tam jeli, s malou již bylo moc zle. Dovezli jsme ji do nemocnice, kde nám paní primařka sdělila, že stav malé je beznadějný, že zde může pomoci jen zázrak. Malá ležela na JIP, napojena na přístrojích. My jsme neztráceli naději, ale plně jsme svěřili malou do ochrany Panenky Marie. V pátek 12.10. byla malá propuštěna domů, po 3 dnech na přístrojích a jednom dni pozorování. Dítě zůstalo bez zdravotních následků. Nejzajímavější na tom všem bylo, že Boží prozřetelnost zasáhla skrze paní primařku, která jak nám později pověděla se vůbec neměla čeho chytnout, jelikož měla na vybranou ze šesti druhů léků a nemohla použít ani výplach žaludku, ani diuretických léků, jelikož malé by šel tlak ještě více dolů a ten již sám o sobě byl moc nízký. Měla pouze jen jednu možnost a to že se trefí správně a nasadí správný lék a malá bude žít, nebo zvolí špatnou možnost a dítě se nezachrání. Pokud by nezvolila žádný prostředek, malá by se již také nezachránila. Toto nám řekla primařka, když bylo již dobře a že se stal zázrak, ale že nemáme děkovat jí, ale Pánu Bohu. Tímto děkujeme Panence Marii Křtinské, za velkou pomoc a přízeň, kterou nám již tolikrát prokázala v různých situacích. Pane faráři, prosíme Vás, abyste za nás sloužil děkovnou mši, tak jak jsme se dříve již domluvili, za uzdravení naší malé vnučky. Pravděpodobně bez naší přítomnosti, poněvadž budeme muset odjíždět pracovat na hory. Mockrát Vám děkujeme a přejeme Vám i vaši farnosti příjemné prožití svátků vánočních a hodně štěstí a zdraví do Nového roku.

nahoru


Svatohubertská mše

Doručeno dne:
12. listopadu 2007
Autor:
anonymní autor
Farnost/místo:
neuvedeno
Text zprávy:
V neděli 11. listopadu 2007 uplynul týden, co jsem se poprvé zúčastnila v Chrámu Panny Marie ve Křtinách Svatohuberstké poutě. Římskokatolická farnost Křtiny společně s MZLU ŠLP Křtiny již devátým rokem organizují tuto pouť v období oslav svátku sv. Huberta - patrona myslivců a lesníků. Během mše je sv. Hubert v chorálech opěvován a oslavován, v přímluvách žádán, aby s jeho požehnáním byly hony a lovy úspěšné, aby dal myslivcům lásku ke všemu živému, aby podporoval v lidech úctu k přírodě i životu, aby zvířata v lese netrpěla nedostatkem klidu a potravy atd. Krásný a hluboký zážitek byl umocněn i poslechem skladeb hudebního tělesa z Konzervatoře Brno, zajímavou promluvou p.děkana T. Prnky, slavnostní "lesní" výzdobou chrámu, obětním darem uloženým před oltářem a navíc i prostupujícími slunečními paprsky ozařující chrám. Velký počet účastníků dokazoval, že Svatohubertská pouť ve Křtinách přitahuje "poutníky" nejen z blízkého okolí. Doufám, že příští rok - 9.listopadu 2008 - do Křtin znovu zavítám.

nahoru


Orelská pouť

Doručeno dne:
3. června 2007
Autor:
Hana Prokešová
Farnost/místo:
Tvarožná
Text zprávy:
Zdravíme všechny, kteří se podíleli na krásném uspořádáni dnešní Orelské pouti. I přes špatné počasí jsme si odnesli krásný duchovní zážitek a do Vašeho nádherného chrámu se vždy rádi vracime !!!!

nahoru


První jarní pouť - sobota

Doručeno dne:
21. května 2007
Autor:
Alois Zemánek
Farnost/místo:
Benešov
Text zprávy:
Vážený pane děkane! Byli jsme v sobotu na pouti ve Křtinách se všemi Benešovskými poutníky. Děkujeme za milé přivítání a celou dobu, kdy jsme mohli ve Křtinách u Panny Marie pobýt, je to pro nás vždy velké osvěžení a místo, kde vždycky složíme všechny své starosti a bolesti . Taktéž vždy prosíme o pomoc Pannu Marii a víme, že nejsme sami ve svých starostech. ... Ještě jednou díky a přejeme Vám hodně zdraví a síly ve Vašem poslání.

nahoru


Farní pouť do Křtin - 5. května

Doručeno dne:
10. května 2007
Autor:
Jarka Cýrusová
Farnost/místo:
Brno - Husovice
Text zprávy:
Země, rozpukaná květnovým žárem, žíznivě vzhlížela k nebi, když se jí v sobotu 5. 5. 2007 v Útěchově dotkla první noha husovických farníků, putujících po svých až do Křtin. Nebesa v té chvíli milostivě poslala vyprahlé zemi konečně vyprošovanou vláhu, snad aby i poutníci přišli do svého cíle řádně obmyti. Země dychtivě pila, rostliny a stromy pookřály a poutníci se zaradovali, neboť z májového deště se přece roste, ne-li fyzicky, zajisté duchovně (je-li prokládán modlitbou). A tak s mariánskou (a posléze i jinou) písní na rtech, v čele s Otcem Ignácem a jeho bratrem, kráčelo devatenáct poutníků (z toho dvě děti) smaragdovou zelení lesů kolem dávnověké minulosti - zříceniny hradu Ronova - až k Babicím - nádraží. Zde se připojila ještě další trojice putujících (z toho dvě děti) a všichni - ač bez korouhví - přesto po vzoru dávných předků v mariánském duchu pokračovali v pouti podél potůčku. Rozradostněná příroda jim do cesty přichystala mnoho skvostů - například opravdového mloka, či záplavy vonných konvalinek, třpyt zurčící vody, ptačí zpěv. Všechny krásy Bohem stvořené. Na lesní tišince až nebesky líbezné byl pravý čas na modlitbu breviáře. Děti zatím natrhaly lesní kvítí pro Ježíše a položili je pod blízký kříž. Takovou pomyslnou kytici dobrých snah a proseb za sebe i za druhé beuzpochyb nesl každý z poutníků také až ke křtinskému oltáři. Kytici ozdobenou veškerou námahou, ale i perlami smíchu - to když se Otec Ignác vytasil svou sbírkou vtipů (z dálky bylo v té chvíli slyšet i potutelný smích zajíců, ježků, srnců, srnek, laní). Po třinácti kilometrech lesních cest ověnčených též modlitbou růžence zbývala kilometrová silnice šlapaná v tichém usebrání za vydatné spršky deště, ale již v dohledu křtinského chrámu. V cíli své cesty se pěší poutníci přivítali s autobusovými a automobilovými, aby tak vytvořili v kostelu při modlitbě růžence, litanii a mši svaté jednolitou farní rodinu za přítomnosti Ježíšovy a při mateřské náruči Mariině. Ve značném chladu kostelu každý ještě víc vnímal hřejivé teplo Boží lásky. Po hostině Božího slova a eucharistie na konci mše přišla i řada na hostinu - vpravdě pouťové posvěcené velmi lahodné koláčky, které se hojně na každého dočkaly. Blížící se večerní hodiny vybídly poutníky k nastoupení do autobusu (fauního) mířícího rovnou do domovského Brna. Také v autobusu pokračoval proud radostného veselí. Cesta uběhla téměř jako okamžik. Snad bez váhání si poutníci pomysleli - za rok se opět u Boží rodičky křtinské sejdeme.

nahoru


Zpráva z "Knihy ohlasů"

Doručeno dne:
neuvedeno
Autor:
anonymní
Farnost/místo:
Karviná - Doly
Text zprávy:
Šedesát let již tomu, co jsem chrám ten navštívila, to jsem mladá holka byla, na pouť se svou maminkou. Nyní jako důchodkyně doprovázím postižené. Z Karviné jsme přijeli a váš kostel spatřili. Na kráse nic neubylo a nitro se zahojilo. Budu zase vzpomínat.

nahoru


Zpráva ze stránek

Doručeno dne:
4. března 2007
Autor:
Ženatová
Farnost/místo:
Boskovice
Text zprávy:
Pěkně Vás všechny zdravím a především Otce Tomáše Prnky, mám od minulé neděle počítač s internetem, takže jsem si dnes otevřela poprvé Vaše stránky a jsem nadšena vším, hlavně fotografiemi z akcí, poněvadž jsem moc toužila se mnohých zúčastnit, ale nebylo možno, takže alespoň takovým způsobem jsem si Křtiny moc přiblížila. Děkuji Vám moc a přeji vše dobré. Stránky děláte moc hezky, já občas píši do našeho farního zpravodaje příspěvky, jestli něco najdu i pro Vás tak Vám zašlu.

nahoru

AKTUALITY

Výměna farářů ve Křtinách
Rozloučení Mons. Peňáze
Druhý kaplan pro Křtiny
Příprava na výročí Fatimy
Poutní kalendář 2017

NEDĚLNÍ MŠE SV.

Křtiny (květen až říjen)
7:30 hod., 9:00 hod., 10:30 hod.
Křtiny (listopad až duben)
7:30 hod., 10:30 hod.
Bukovinka (celoročně)
09:00 hod.
Březina (listopad až duben)
9:00 hod.
celý přehled bohoslužeb
týdenní pořad bohoslužeb

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

Křtinský chrám byl prohlášen Národní kulturní památkou.
Více informací a podrobnosti

KONTAKTY

Římskokatolická farnost Křtiny
Křtiny 72, 679 05

více kontaktů

POUTNIK-JAN.CZ

=osobní stránky Mons. Peňáze=
Některé zajímavé články:
Svatba v katolickém kostele Svatý křest (ve Křtinách i jinde)
Nové a staré křtinské ambity
Křtinská Zvonohra
Teplota v křtinském kostele
Ze Křtin do Křtin
Pěší poutě na Velehrad
Křtiny for foreigners


počet návštěv:

 | autorský tým |   | autorská práva |  | napište nám | W3C XHTML 1.0

aktualizováno: 31. 8. 2017