en-U PŘÍSPĚVKY 2014 | DOJMY POUTNÍKŮ | MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO KŘTINY U BRNA

 KŘTINY U BRNA - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

S platností od 1. 9. 2017 došlo k ukončení aktualizace tohoto portálu.
Aktuální web je na nové adrese: http://www.pmkrtiny.cz/.

DOJMY POUTNÍKŮ ZA ROK 2014


Do Křtin se stále chodí i pěšky!

Doručeno dne:
30. června 2014
Autor:
Mons. Jan Peňáz
Farnost/místo:
Křtiny
Text zprávy:
Do Křtin na První jarní pouť 31. 5. 2014 připutovalo z Hulína pěšky 45 poutníků, nejmladší jednoroční se vezl v kočárku, nejstaršímu bylo šedesát dva let. Z Břestu při 221. pouti přišlo 105 poutníků od pěti do 83 let, přímo z domu jich šlo pěšky 17 a ti měli našlapáno padesát pět kilometrů. Z Benešova (35 km) přišlo 100 pěších i s kapelou, letos to už byla jejich 171. pouť. Toto tradiční putování se po druhé světové válce stalo děkovnou poutí, protože Benešov tenkrát o vlásek unikl vyhlazení trestním komandem za partyzánský odpor. Nejmladší roční poutníček se vezl, poctivě šlapala sedmiletá poutnice a nejstarší měl 77 let. Ze Šlapanic přijela stovka a šli od kraje obce. Stejným způsobem ale s kapelou přišla procesí z Pavlovic u Kojetína, Brodku u Prostějova a Otaslavic.
Na Hlavní pouť přišli pěšky poutníci z Adamova a Blanska a celou mši svatou připravili oni, včetně kazatele, jímž byl všemi "Blanenšťáky" milovaný jejich bývalý farář, dnešní generální vikář, Mons. Jiří Mikulášek. Z Boskovic vzdálených 32 km přišlo pěšky 30 poutníků s oběma svými kněžími.
Týden po Hlavní pouti přišli tradičně z Pozořic, v závěru pouti jich šlapalo pěšky téměř 40, celkem jich bylo víc jak sto. Připutovali také sloupští, 18 jich ušlo celých 18 kilometrů a do kostela jich s poutním praporem vstoupili ke dvěma stovkám. Je k vidění v sakristii a bude potřeba jim ho slavnostně vrátit. Uděláme to při sloupské podzimní pouti.
V sobotu před Hanáckou poutí 28. 6. 2014 připutovalo z Němčic na Hané a Hrušky 60 poutníků od 3 do 70 let, ušli 17 km pěšky a ještě 40 za nimi dojelo autobusem; z Křenovic u Kojetína a okolí přišlo 43 poutníků od 3 do 83 let, ušli 18 km a dojel za nimi také plný autobus. Každá skupina měla svou mladou kapelu, ty se pak při večerních bohoslužbách spojily a dlouho do večera pak vyhrávaly na náměstí.
V neděli 29. 6. 2014 na společnou Vyškovskou a hanáckou pouť přišlo pěšky z Vyškova - 20 km - 50 poutníků od 8 do 75 let a pět jich přijelo na kole. Z Ivanovic na Hané přijely autobusy a s nimi 15 krojovaných dětí, mladých i starších, k nim se v krojích přidala ještě dvě děvčata z Dědic.
Pěší ze soboty se vracejí vždy v neděli také pěšky.

nahoru


Zpráva z pouti do Cách

Doručeno dne:
10. května 2014
Autor:
Mons. Jan Peňáz
Farnost/místo:
Křtiny
Text zprávy:
Zdravím ze Zruče a děkuji s dalšími 12 poutníky Bohu za 184km. K základní skupině Křtiny - Praha - Cáchy se už postupně připojilo aspoň kousek na 60 poutníků. Mají tak podíl na velké pouti. Všude se nám věnují obětaví dobrovolníci. Jim všem Pán Bůh zaplať. Modlíme se za ně, za rodiny a za své farnosti.

nahoru


Přednáška poutníka Petra Badoška - 1.pátek v únoru

Doručeno dne:
9. února 2014
Autor:
Mons. Jan Peňáz
Farnost/místo:
Křtiny
Text zprávy:
Přednášky poutníka Petra Badoška, který došel pěšky ze Znojma až do nejjižnějšího bodu Izraele, přístavu Elijat (přes syrskou a jordánskou poušť), se 7.2.2014 zúčastnilo více jak 30 lidí - rekordní počet - a byl to zážitek. Ačkoli Petr neměl žádné video ani dataprojektor, pouze koupené pohlednice, přes 2 a půl hodiny jsme napjatě poslouchali a obdivovali, co všechno on při pouti objevil - z hlediska přírody, památek, Bible a osobního poznání a přístupu k věcem podařeným i nepodařeným. K těm posledním patřilo i trojí vyhoštění z Izraele a delší pobyt ve vězení těsně před jeho hranicemi. Přesto bral a bere svou pouť jako úspěch a obohacení.
Závěr všeho byl: "Pán mě čeká právě zde. V roce 2001 ve vězení s ilegálními uprchlíky z Iráku a Pákistánu, dnes na faře ve Křtinách." - to řekl poutník Petr.
Poutník Jan si dovolí připomenout, že z té třicítky posluchačů a diváků byli z naší farnosti jen členové tří rodin. Škoda, přeškoda. Všichni, kteří přišli, si však říkají: Výborně. Bohu díky.

nahoru


Zpráva ze stránek - 27. ledna

Doručeno dne:
27. ledna 2014
Autor:
Ing. Zdeněk Vrátníček
Farnost/místo:
Brno
Text zprávy:
Chci poděkovat tvůrcům stránek za zejména obsáhlou a fundovaně zpracovanou pasáž o historii Křtin, která mi velmi pomohla při zpracovávání historie našeho rodu, který je s Křtinami svázán od roku 1690 do min. 1830. Děkuji.

nahoru

AKTUALITY

Výměna farářů ve Křtinách
Rozloučení Mons. Peňáze
Druhý kaplan pro Křtiny
Příprava na výročí Fatimy
Poutní kalendář 2017

NEDĚLNÍ MŠE SV.

Křtiny (květen až říjen)
7:30 hod., 9:00 hod., 10:30 hod.
Křtiny (listopad až duben)
7:30 hod., 10:30 hod.
Bukovinka (celoročně)
09:00 hod.
Březina (listopad až duben)
9:00 hod.
celý přehled bohoslužeb
týdenní pořad bohoslužeb

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

Křtinský chrám byl prohlášen Národní kulturní památkou.
Více informací a podrobnosti

KONTAKTY

Římskokatolická farnost Křtiny
Křtiny 72, 679 05

více kontaktů

POUTNIK-JAN.CZ

=osobní stránky Mons. Peňáze=
Některé zajímavé články:
Svatba v katolickém kostele Svatý křest (ve Křtinách i jinde)
Nové a staré křtinské ambity
Křtinská Zvonohra
Teplota v křtinském kostele
Ze Křtin do Křtin
Pěší poutě na Velehrad
Křtiny for foreigners


počet návštěv:

 | autorský tým |   | autorská práva |  | napište nám | W3C XHTML 1.0

aktualizováno: 31. 8. 2017