en-U PŘÍSPĚVKY 2015 | DOJMY POUTNÍKŮ | MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO KŘTINY U BRNA

 KŘTINY U BRNA - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

S platností od 1. 9. 2017 došlo k ukončení aktualizace tohoto portálu.
Aktuální web je na nové adrese: http://www.pmkrtiny.cz/.

DOJMY POUTNÍKŮ ZA ROK 2015


Pěší pouť na den sv. Jakuba - sobota 25. července

Doručeno dne:
26. července 2015
Autor:
Mons. Jan Peňáz
Farnost/místo:
Křtiny
Text zprávy:
V sobotu 25.7. 2015 - na den sv. Jakuba - k jeho cti a s prosbou za příhodné počasí, déšť, kněze a farnosti, kde bude stěhování a kteří se musí loučit a zvykat a za nemocné a na další úmysly vyšlo ze Křtin před východem slunce 11 poutníků. Do Křtin došlo minutu po západu slunce 17 poutníků, z toho 9 jich šlo celou cestu pěšky.
Na startu byl křtinský jeden, v cíli 4.
Panna Maria a svatý Jakub za námi poslali déšť. Bohu díky. Panně Marii díky. Sv. Jakubu díky. Andělům strážným díky.
Děkujeme dobrodincům zvláště ze Sloupu, Blanska a Adamova.
Vzkaz pro poutníky: "Byli jste dobří."

nahoru


Předehra křtinských oslav 70 let v míru - pátek 8. května

Doručeno dne:
8. května 2015
Autor:
Mons. Jan Peňáz
Farnost/místo:
Křtiny
Text zprávy:
Ačkoli dnes 8. 5. byla ve Křtinách naplánována mše svatá za farníky - tedy za všechny živé občany městysu a přifařených obcí - byla změna, protože se blíží oslava 70 let osvobození od nacistů.
V 7.30 jsem mši sv. obětoval za zachování míru a spravedlnosti a spojil to s modlitbami i čteními na tento úmysl, což se pokaždé nepovede. Dnes to vyšlo a při zpívané mši svaté jsme se také dovolávali přímluvy Panny Marie, když je dnes její svátek. V závěru zazněl Mariin chvalozpěv na poděkování za dary: mír, uzdravení a další věci a úplně na konci chvalozpěv klasický Te Deum - běžně se zpívají 3 sloky, zpívali jsme jich 7 - za každé desetiletí v míru jednu.
Myslím, že to byla pěkná předehra zítřejších oslav a proto se s vámi o to chci podělit.

nahoru


AKTUALITY

Výměna farářů ve Křtinách
Rozloučení Mons. Peňáze
Druhý kaplan pro Křtiny
Příprava na výročí Fatimy
Poutní kalendář 2017

NEDĚLNÍ MŠE SV.

Křtiny (květen až říjen)
7:30 hod., 9:00 hod., 10:30 hod.
Křtiny (listopad až duben)
7:30 hod., 10:30 hod.
Bukovinka (celoročně)
09:00 hod.
Březina (listopad až duben)
9:00 hod.
celý přehled bohoslužeb
týdenní pořad bohoslužeb

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

Křtinský chrám byl prohlášen Národní kulturní památkou.
Více informací a podrobnosti

KONTAKTY

Římskokatolická farnost Křtiny
Křtiny 72, 679 05

více kontaktů

POUTNIK-JAN.CZ

=osobní stránky Mons. Peňáze=
Některé zajímavé články:
Svatba v katolickém kostele Svatý křest (ve Křtinách i jinde)
Nové a staré křtinské ambity
Křtinská Zvonohra
Teplota v křtinském kostele
Ze Křtin do Křtin
Pěší poutě na Velehrad
Křtiny for foreigners


počet návštěv:

 | autorský tým |   | autorská práva |  | napište nám | W3C XHTML 1.0

aktualizováno: 31. 8. 2017